Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Wykorzystaj PITy 2015 Program i rozlicz przychody z najmu lokalu, domu, mieszkania

Pobierz formularz w formacie PDF

przychody z najmu lokalu - fotografiaOd 1 stycznia 2014 roku nastąpiło kilka zmian w zakresie prawa podatkowego, które mają zachęcić podatników do rzetelniejszego rozliczenia z urzędem skarbowym dochodów z najmu. Poprzednia regulacja zakładała wybór pomiędzy zwykłą progresywną skalą podatkową (czyli 18 lub 32 proc.) a ryczałtem ewidencjonowanym. Nowe przepisy zmieniają zasady naliczania tego drugiego. Do końca 2009 r. roku w ramach ryczałtu obowiązywały dwie stawki podatkowe: 8,5 proc. do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro (w minionym roku 13 510 zł) oraz 20 proc. po jej przekroczeniu. Teraz niezależnie od wysokości przychodu z tytułu najmu osoby fizyczne płacą ujednoliconą stawkę podatku ryczałtowego w wysokości 8,5 proc (przeczytaj też: rozliczanie dochodów z wynajmu mieszkania).

Od wielu lat podatnikom w sporządzeniu deklaracji pomaga Program PIT 2013 bo automatycznie oblicza należny podatek, ułatwia rozliczanie wspólne z małżonkiem, korzystanie z ulg, a także pomaga rozliczyć się z najmu. Program do rozliczania pitów umożliwia również wysłania elektronicznej deklaracji do US. Dzięki programowi rozliczysz się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu i stania w długich kolejkach. Program w najnowszej wersji jest do pobrania w naszym serwisie.

 

Przejście na ryczałt jest jednak zależne od woli właściciela lokalu. Pisemne oświadczenie o wyborze rozliczenia w takiej formie wynajmujący powinien złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według swojego miejsca zamieszkania do 20 stycznia danego roku podatkowego. W przypadku osób, które dopiero teraz zaczynają wynajmować lokal, chęć taką należy zgłosić najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku wyboru ryczałtu jako formy rozliczenia PIT z naszych przychodów z tytułu najmu, z urzędem skarbowym rozliczymy się za pomocą formularza PIT-28.

Oświadczenie o wyborze rozliczenia za najem poprzez opodatkowanie ryczałtowe najmu składa się do urzędu skarbowego w formie pisemnej.

W praktyce możemy dokonać tego dwojako: albo sporządzając samemu takie oświadczenie w domu, podpisując je i wysyłając, albo fatygując się osobiście do urzędu skarbowego i wypełniając odpowiedni formularz. Niestety, nie ma ujednoliconego druku dla takiego zgłoszenia, dlatego próżno szukać go choćby w Internecie. W praktyce każdy urząd skarbowy może stosować swój własny wzór zgłoszenia.

Do oświadczenia o wyborze rozliczenia w formie ryczałtu powinniśmy załączyć wspólne oświadczenie małżonków co do rozliczenia przychodów z najmu, jeżeli wynajmowany lokal jest objęty wspólnością majątkową (małżeńską).
Oświadczenie to powinno:

 •  być sporządzone na piśmie,
 •  oznaczać datę i miejsce sporządzenia,
 •  zawierać dane obojga małżonków (w tym NIP),
 • oznaczać dokładnie, o jaką nieruchomość chodzi,
 • stwierdzać, że lokal ów jest objęty własnością wspólną małżeńską,
 • stwierdzać, że będzie on przedmiotem umowy najmu,
 • stwierdzać, które z małżonków będzie opodatkowywało w całości przychody z najmu tego lokalu,
 •  zawierać podpisy obojga małżonków.

Niezałączenie takiego oświadczenia powoduje obowiązek złożenia rozliczenia z przychodu z najmu przez oboje małżonków.

Z przepisów prawa nie wynika obowiązek załączania do takiego oświadczenia kopii umowy najmu ani kopii aktu notarialnego, w którym lokator poddał się egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu (w przypadku najmu okazjonalnego). Formalnie urząd ma prawo jedynie do wglądu w te dokumenty. W praktyce zarysowała się różnica. Zdarza się, że urzędy proszą o uzupełnienie oświadczenia takimi kopiami. Można więc dla pewności kopie te załączyć do oświadczenia od razu, jednak należy podkreślić, że żądanie takie ze strony urzędu skarbowego na etapie składania oświadczenia nie ma uzasadnienia w przepisach.

Warto pamiętać, że najemca ma prawo żądać przedstawienia potwierdzenia takiego zgłoszenia. Z tego względu należy zadbać o pieczęć z biura podawczego albo o potwierdzenie przez urząd skarbowy kopii zgłoszenia (jeżeli wysyłamy je pocztą). To bardzo ważne, gdyż zaniedbawszy tej formalności, nie będziemy mogli spełnić żądania najemcy, a w konsekwencji skorzystać z przywilejów nowego najmu. Nie trać czasu, ściągnij program do rozliczeń PIT z naszej strony - on rozwiąże twoje problem przy rozliczeniu rocznym.
 

Słowa kluczowe

 • PITy 2015 Program a przychody z najmu
 • Dodatkowe dochody a PIT 2015 Program
 • PITy 2015 Program do pobrania dochód z wynajmu
 • Rekomendowany program do rozliczania pitów 2015
 • Rozliczenie roczne 2015 z PIT-y 2015 Program
 • Ulgi podatkowe z programem do wypełniania pitów 2015

PITy 2015 Program: jak i gdzie doręczyć rozliczenie roczne 2015

Podatnicy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-37 mają czas na jego złożenie tylko do końca kwietnia 2016 roku.

W jaki sposób można złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-37?

jak doręczyć rozliczenieNajbardziej popularną metodą jest wypełnienie formularza osobiście i dostarczenie go do urzędu skarbowego. Podatnicy jednak coraz chętniej wykorzystują do sporządzenia pitów również komputerową aplikację - Program do rozliczania PIT - dostępny także na naszej stronie, który umożliwia szybkie i łatwe wypełnienie zeznania podatkowego. Po wpisaniu wartości w odpowiednie komórki formularza i wykonaniu przez Program wszystkich niezbędnych obliczeń, wystarczy tylko wydrukować PIT-37 i podpisać go - korzystając z programu unikniesz wielu błędów obliczeniowych - pisaliśmy o tym m.in. tutaj.

PITy 2015 Program - czy PIT-40 i PIT-11 pracownik może otrzymać mailem?

Dane z formularzy PIT-11 lub PIT-40 otrzymane od pracodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, podatnik może w łatwy sposób skopiować do Programu, który służy do rozliczania PIT. Program do rozliczenia, z którego co roku korzysta kilkaset tysięcy Polaków, zawiera specjalny kreator rozliczeń, dzięki któremu większość pozycji formularza PIT-37, PIT-36 i wielu innych formularzy, wypełnia się automatycznie.

Program do pitów za ubiegły rok (2014) jest całkowicie darmowy i jest dostępny do pobrania również na naszej stronie internetowej.

Wybierz Pity 2015 Program i rozlicz swój Pit SAMODZIELNIE

Jeżeli podatnik w ubiegłym roku podatkowym był zatrudniony na umowę o pracę, rozliczenie pit za 2014 rok może w jego imieniu złożyć pracodawca, u którego był zatrudniony. Wystarczy jedynie pamiętać o spełnieniu kilku istotnych warunków. Przede wszystkim należy przed 10 stycznia 2015 roku przedstawić pracodawcy oświadczenie na druku PIT-12 dla celów dokonania rozliczenia PIT podatku dochodowego. W przypadku gdy chcesz sam sporządzić deklarację podatkową pomocnym narzędziem może okazać się Program dostępny do pobrania za darmo na naszej stronie. Mając ten program nie musisz posiadać żadnej wiedzy księgowej. Wystarczy pobrać program PITy 2014 i przepisać odpowiednie kwoty z PIT-11. Dzięki programowi masz także szansę skorzystać z ulg i odliczeń - takich chociażby jak ulga internetowa czy ulga prorodzinna.

Składając pracodawcy PIT-12 podatnik (pracownik) oświadcza w nim, że:
- poza dochodami u niego uzyskanymi nie osiągnął innych dochodów, z wyjątkiem dochodów nieuwzględnianych w rozliczeniach rocznych;
- nie korzysta z innych odliczeń niż z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu;
- nie korzysta z łącznego opodatkowania dochodów wraz z dochodami małżonka (tzw. wspólne rozliczenie roczne małżonków) lub nie będzie się rozliczał w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
- nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Darmowy, polecany przez ekspertów Program to rozliczeń PITy 2014 - jest do pobrania w naszym serwisie. Z programem tym rozliczenie roczne jeszcze nigdy nie było tak łatwe, szybkie i przyjemne.

PITy 2015 Program pomoże w rozliczeniu ulgi prorodzinnej


Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT 2015 obejmuje m.in. pełnoletnie dzieci uczące się, które nie ukończyły 25 lat, pod warunkiem, że ich dochody w roku podatkowym nie przekroczyły 3089 zł. Do limitu tego wliczane są dochody opodatkowane według skali podatkowej (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz dochody ze zbycia papierów wartościowych (tzw. dochody z giełdy) podlegające opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym PIT. Najprostszym sposobem skorzystania z tej ulgi jest wykorzystanie z programu dostępnego na naszej stronie. Wystarczy wpisać swoje przychody, koszty ich uzyskania oraz zaliczki, a nasze narzędzie policzy za Ciebie wszystko automatycznie. Z programem PITy 2015 wyślesz także elektronicznie swoją deklarację. Darmowy program to najlepszy sposób na szybkie rozliczenie za 2015 r.

Najnowsza wersja tego programu jest do pobrania na naszej stronie internetowej.

Z PITy 2015 Programem rozliczysz nagrody wygrane w konkursach

nagrody wygrane w konkursachZ możliwością wzięcia udziału w konkursie spotykamy się niemal codziennie: robiąc zakupy w hipermarkecie, czytając kolorową prasę, czy oglądając telewizję. Atrakcyjne, często bardzo wartościowe nagrody, sprawiają, że wiele osób próbuje swych sił w konkursie. Ale kiedy uda się już zdobyć nagrodę, laureat zadaje sobie pytanie, czy od takiej wygranej powinien on zapłacić podatek? Jak to często bywa w kwestiach podatkowych, odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. Na szczęście z pomocą przychodzi nam program do rozliczenia pit - dzięki niemu sporządzisz deklarację podatkową, skorzystasz z ulg podatkowych czy wyślesz e-deklarację. Program, który można pobrać na naszej stronie to najlepsza aplikacja do rozliczeń z fiskusem, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jest on zupełnie darmowy i dostępny do pobrania na naszym portalu.

PITy 2015 Program, czyli rozlicz się przez Internet

W tym roku do rozliczenia roczne pitów, które będzie można złożyć przez Internet bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego, doszły kolejne cztery formularze PIT. Ministerstwo Finansów opracowało bowiem rozporządzenie, które umożliwia podatnikom elektroniczne złożenie rozliczenia PIT na drukach PIT-16, PIT-16a, PIT-19a oraz PIT-28. Elektroniczne rozliczenie możesz także złożyć za pomocą programu do rozliczania PIT - pomoże ci on sporządzić deklarację roczną, rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy skorzystać z ulgi prorodzinnej. Następnie jednym kliknięciem możemy z pomocą program wysłać nasze zeznanie drogą elektroniczną. Nie czekaj najnowszy Program PIT  2015 pobierz już dziś.