Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Wspólne rozliczenie małżonków - rozliczenie podatkowe 2015 i prawo do podwójnej ulgi internetowej, najłatwiejsze w PITy 2015 Programie

Pobierz formularz w formacie PDF

Małżeństwo, które korzysta z sieci, ma prawo do podwójnej ulgi podatkowej z rozliczenia PIT. W ostatnich latach w korzystaniu z ulgi - Polaków wspiera rewelacyjna aplikacja komputerowa - Program PITy 2014, który pomaga w rozliczeniu PIT za 2014r. Program możesz pobrać prosto z naszej strony - zatem pobierz teraz ten program i sprawdź ile możesz zaoszczędzić czasu i nerwów przy rozliczeniu deklaracji rocznej.

ulga za internet obrazPamiętaj również, że wydatki za Internet muszą być udokumentowane fakturą. Dla urzędu skarbowego jest ona najważniejsza. Według fiskusa ulga internetowa za 2014r. przysługuje wyłącznie tym osobom, których dane zostały na niej zamieszczone. Dlatego na fakturze za Internet najlepiej wpisać zarówno męża, jak i żonę. Najlepiej mieć papierową fakturę - przeczytaj dlaczego w naszym artykule pod tytułem: samodzielnie drukowana faktura za internet.

 

Jeżeli na fakturze za Internet znajdą się dane obojga małżonków, urząd skarbowy nie będzie miał podstaw do nieuznania ulgi dla obu małżonków. Dlatego małżonkowie, którzy chcą uniknąć sporu z fiskusem, powinni pamiętać przy podpisywaniu umowy z operatorem o tym, aby oboje figurowali na fakturze.

O wydatki na użytkowanie Internetu w miejscu zamieszkania podatnika można pomniejszyć dochód za 2014r. Limit odliczenia wynosi 760 zł rocznie. Czyli dla małżeństwa, może to być kwota nawet 1520 zł rocznie, jeżeli z ulgi skorzysta i mąż, i żona. Jedyne, o czym należy pamiętać w tym wypadku, to konieczność umieszczenia na fakturze za Internet imienia i nazwiska obojga małżonków, jako nabywców usługi.

Możliwość odliczenia wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet przez oboje małżonków, nie wymaga dużego nakładu pracy. Wystarczy, że zainteresowani aneksują umowę na dostawę usług internetowych przez operatora, podając jako nabywcę zarówno męża, jak i żonę.

Jednak osoby, które zapomniały o tym wymogu, nie powinny tracić nadziei na pozytywne rozwiązanie tej sprawy. Mają bowiem duże szanse na zwycięstwo przed sądem. Podobnie jak było to w sytuacji małżonków z Łodzi, którzy wydatki na Internet udokumentowali fakturą na nazwisko tylko jednego z nich. Małżonkowie twierdzili jednak, że skoro pozostają oni we wspólności majątkowej, razem mieszkają, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i korzystają z Internetu, to oboje mogą skorzystać z odliczenia od dochodu z tytułu wydatków na Internet. Wprawdzie na fakturze są tylko dane męża, ale wydatki obciążają w równym stopniu jego żonę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał im rację i małżeństwo mogło skorzystać z podwójnej ulgi internetowej. Tak więc dane osobowe na fakturze, mimo iż są bardzo istotne i znacznie ułatwiają dokonanie odliczenia, to mimo wszystko nie pozbawiają prawa do skorzystania z podwójnej ulgi internetowej, jeśli oboje małżonkowie ponosili koszty użytkowania sieci Internet.
 

O tym, jak wspólnie rozliczyć się z małżonkiem, korzystając z programu do rozliczania PITów, przeczytaj tutaj: wspólne rozliczenie podatkowe 2014

Słowa kluczowe

 • Ulga internetowa z PITy 2015 Programem
 • Wspólne rozliczenie podatkowe 2015
 • Ulga internetowa w programie do rozliczania pit 2015
 • Ulga internetowa 2015
 • Pity przez Internet i ulga internetowa
 • Program PITy 2015 do pobrania

PIT-37 a wspólne rozliczenie małżonków z tytułu umowy o pracę w PITy 2015 Programie

Małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczenia się z uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Muszą jedynie spełnić poniższe warunki:

 • są małżeństwem przez cały rok podatkowy;
 • istnieje między nimi wspólnota majątkowa;
 • mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem łatwo i szybko wypełnisz z pomocą bezpłatnego narzędzia - Programu PITy 2014 dostępnego na naszej stronie. Wystarczy postępować według naszej instrukcji PIT-37 - krok po kroku.

Aby wypełnić rozliczenie PIT-37, otwórz program do rozliczania pitów 2014, który jest dostępny do pobrania z naszej strony. Pierwszy krok, to wybór metody wypełniania deklaracji: dostępne są opcje „Kreator rozliczenia” oraz „Aktywne deklaracje”. Dla mniej zaawansowanych użytkowników, którym zależy na szybkim i poprawnym wypełnieniu rozliczenia rocznego 2014, rekomendujemy tę pierwszą opcję. Po jej wybraniu - przechodzimy do kolejnego etapu: „Wybierz sposób opodatkowania". Ponieważ rozliczamy się z małżonkiem, więc zaznaczamy opcję „Wspólnie z małżonkiem”. W punkcie „Cel składania zeznania”, zarówno przy podatniku, jak i przy małżonku zaznaczamy „złożenie zeznania”. Pamiętajmy, którą osobę (męża / żonę) podczas wypełniania deklaracji będziemy określać jako „podatnik”, a którą jako „małżonek” i trzymajmy się tego konsekwentnie do końca wypełniania naszego PIT-37.

Dochody z wynajmu mieszkania w rozliczeniu rocznym z Pity 2015 programem

Część osób uzyskujących dochód z wynajmu mieszkania, nie zgłasza tego faktu fiskusowi. Eksperci oceniają, że w szarej strefie może tkwić nawet większość tego rynku. Tymczasem umowa najmu jest wymieniona w ustawie o podatku dochodowym jako jedno ze źródeł przychodu podatnika, co oznacza, że należy płacić podatek z tego tytułu. Tych, którzy mimo wszystko nie zdecydują się na zapłatę podatku, może spotkać surowa kara. Jeśli urząd skarbowy dowie się o czerpaniu dochodów z lokalu bez jego wiedzy, naliczy podatek w wysokości 75 proc.! Nie wiesz jak rozliczyć się z tego dodatkowego dochodu? Ściągnij nasz darmowy Program PITy 2014 - on Ci w tym szybko i skutecznie pomoże. Już dziś pobierz go z naszego serwisu, bo to najlepszy, a przy tym - darmowy program do rozliczenia pitów za 2014r. i rozlicz zyski z najmu.

Dochody z najmu należy wpisać w rozliczenie roczne 2014. Dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, będzie to formularz PIT-36 lub PIT-36L. Podstawą opodatkowania PIT jest dochód uzyskany przez podatnika z najmu.

Dorabiasz na emeryturze lub rencie? Rozliczenie podatkowe 2015, jaki PIT powinieneś wybrać w PITy 2015 programem?

emeryt pracujący fotografiaKażdy emeryt oraz rencista powinien, tak jak wszyscy podatnicy, rozliczyć się ze swoich dochodów osiąganych w danym roku podatkowym. W większości przypadków, ze składania rozliczenia rocznego - podatników–seniorów  wyręcza ZUS lub KRUS, ale w niektórych sytuacjach należy samodzielnie złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym. Warto rozważyć, czy do wypełnienia pit 2014 nie wykorzystać wtedy aplikacji komputerowej. Taki program do rozliczenia PITów emerytów zdecydowanie ułatwi oraz przyspieszy sporządzenie deklaracji podatkowej za rok 2014.

Ulga prorodzinna w PITy 2015 Programie a rozliczenie roczne 2015 z fiskusem, odlicz ulgę !

Ulga rodzinna pozwala na duże oszczędności przy rozliczaniu pit-a za 2014r. To dlatego, że od podatku odejmuje się 1112,04 zł na każde dziecko: zarówno na niemowlaka, jak i studenta. Wypełnienie zeznania podatkowego w tej sytuacji znacznie ułatwi aplikacja  komputerowa (można ją pobrać z naszej strony) - Program PITy 2014.

Najmniej kłopotów z rozliczeniem mają ci podatnicy, których dzieci są małoletnie. Należy jedynie uważać, gdy dziecko przyszło na świat w 2014 r., ponieważ obowiązuje wówczas miesięczny system odliczeń (92,67 zł za każdy miesiąc). Czyli jeżeli dziecko przyszło na świat w lipcu, podatnik odliczy ulgę rodzinną tylko za sześć miesięcy (od lipca do grudnia włącznie). Warto o tym pamiętać, by dokonać później prawidłowych odliczeń np. wykorzystując darmowy program PITy 2014 dostępny w Internecie.

PIT-37: rozliczenie podatkowe 2015 osoby samotnie wychowującej dzieci; instrukcja w PITy 2015 Programie

osoba samotnie wychowująca dziecko fotoPodatnikiem, któremu przysługuje prawo do rozliczenia swoich dochodów jako osobie samotnie wychowującej dziecko, jest jeden z rodziców albo opiekun prawny, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. W przypadku osób rozwiedzionych decyduje orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej.

 

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Jeżeli przysługuje ci prawo do złożenia zeznania PIT jako osobie samotnie wychowującej dziecko, skorzystaj z naszej instrukcji rozliczenia PIT-37 krok po kroku z pomocą Programu PITy 2014, służącego do rozliczania deklaracji PIT za 2014r. Przeczytaj też nasz artykuł na temat tego ile możemy odliczyć pieniędzy korzystając z ulgi na dzieci i jaki jest podatek osób samotnie wychowujących dzieci.

Koszty dojazdu do pracy w PITy 2015 Programie - obowiązkowe rozliczenie podatkowe 2015

koszty dojazdu do pracy - paliwoPrzepisy ustawy umożliwiają każdemu podatnikowi składającemu rozliczenie PIT odliczenie kosztów poniesionych na dojazd do pracy. Pracownik miejscowy odliczy zatem w swojej deklaracji (np. przygotowanej w Programie dostępnym na tej stronie internetowej) w ramach kosztu uzyskania przychodu 1335 zł , a pracownik dojeżdżający 1668,72 zł (z jednej umowy o pracę - w przypadku wielu umów są to kwoty odpowiednio: 2002,05 zł i 2502,56 zł). Pracownikiem dojeżdżającym jest osoba, której miejsce stałego lub czasowego zamieszkania w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Jeżeli koszty dojazdu podatnika były wyższe niż te określone przez ustawodawcę, również można je uwzględnić. Aby twoje rozliczenie podatkowe było jednak wypełnione prawidłowo należy pamiętać o spełnieniu kilku warunków, o których piszemy poniżej.