Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

W PITy 2015 Programie podatek osób samotnie wychowujących dzieci

Pobierz formularz w formacie PDF

Urzędy skarbowe stoją na stanowisku, że konkubinat nie daje prawa do rozliczenia dochodów z dzieckiem na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Fiskus swoje stanowisko argumentuje tym, że w ustawie definiującej rozliczenia roczne pitów wymieniono osoby, którym przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, odwołując się zarówno do stanu cywilnoprawnego osoby wychowującej dzieci, jak i do tego, że osoba ta musi faktycznie wychowywać dzieci samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców. Osobom samotnie wychowującym dzieci w sporządzeniu deklaracji podatkowej z pomocą przychodzi Program do rozliczania PIT 2014. Dzięki temu programowi do rozliczania nie potrzebujemy żadnej wiedzy księgowej, a swojego PIT-a rozliczymy samodzielnie i bezbłędnie. Program do pitów za 2014r. obliczy także 1% podatku, dzięki temu możesz swój podatek przekazać na OPP, a nie fiskusowi.

 

Pobierz najlepsze narzędzie - Program do rozliczenia pit za 2014r. - prosto z naszej strony i zapomnij o przygodach z fiskusem.

Z definicji pojęcia osoby samotnie wychowującej dziecko wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama zajmuje się wychowaniem dziecka. O samotnym wychowaniu dziecka nie musi przesądzać orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej przez jedno z rodziców. Nie wszyscy eksperci popierają jednak taką interpretację i wskazują, że przepisy ustawy o rozliczaniu PIT wcale nie są jednoznaczne. Przepisy nie wskazują, że niezamężna matka (nieżonaty ojciec) nie może mieszkać ze swoim partnerem. Niektórzy specjaliści uważają zatem, że jeżeli partnerzy żyjący pod jednym dachem posiadają dwoje dzieci, to nie ma przeszkód, aby każdy z nich mógł skorzystać ze wspólnego rozliczenia rocznego podatku z jednym dzieckiem.

dzieckoUstawodawca zdefiniował pojęcie osoby samotnie wychowującej dzieci jako jedno z rodziców albo opiekuna prawnego będącego np. kawalerem lub panną. Zatem według części ekspertów, z brzmienia tego przepisu nie wynika bezpośrednio, aby osoby żyjące w konkubinacie pozbawione były prawa do preferencyjnego rozliczenia podatku. Preferencyjny sposób rozliczenia miał jednak na celu wyrównanie sytuacji osób samodzielnie ponoszących nakłady na dziecko w stosunku do sytuacji, gdy dziecko wychowywane (i utrzymywane) jest przez oboje rodziców. Organy podatkowe mogą więc kwestionować prawo jednego z konkubentów do omawianego rozliczenia. Poza tym udowodnienie tego, czy dziecko jest wychowywane faktycznie przez jedno czy oboje rodziców, w odniesieniu do nieformalnych związków może powodować trudności.

Podatnik może jednak próbować udowodnić, że samotnie wychowuje dziecko (i ponosi ciężary z tym związane) poprzez np. gromadzenie rachunków związanych z utrzymywaniem dziecka i dowodów, że sam poniósł te wydatki. Szanse na przekonanie urzędu skarbowego są całkiem spore, ponieważ ustawowa definicja osoby samotnie wychowującej dzieci nie odwołuje się w żadnym zakresie do tego, czy drugi rodzic żyje oraz gdzie mieszka. Nie odnosi się również do tego, czy tylko jedno z rodziców posiada władzę rodzicielską, czy też taką władzą dysponują obydwoje. Ponadto samotność w znaczeniu potocznym to życie bez innej osoby, a samotny na tle ustawy o PIT to matka lub ojciec danego dziecka bez męża lub żony.
Może zainteresować Cię też artykuł poświęcony wyłącznie tematowi: ulga na dziecko.
 

Słowa kluczowe

 • PITy 2015 Program dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • samotna matka PITy 2015 program
 • PITy 2015 program mama samotnie wychowuje dzieci
 • PIT 2015 Program a rozliczenie roczne za 2015
 • Samotna matka i Program PITy 2015
 • Program do wypełniania pitów 2015 instrukcja
 • Darmowy program do rozliczania pitów 2015
 • PITy 2015 Program do pobrania

PITy 2015 Program - rozlicz swoje autorskie umowy o dzieło

Dla niektórych przychodów ustawodawca dopuścił możliwość ustalania kosztów zryczałtowanych. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, składając rozliczenie pitu, mogą oni zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Warto przy sporządzeniu deklaracji skorzystać z aplikacji "PITy 2014 Program". Tysiące Polaków przy rozliczaniu umów o dzieło korzysta z tego właśnie programu. Nie czekaj program do rozliczania pitów 2014 jest do pobrania na naszej stronie.

Na początku przypomnijmy, że zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów niepodlegających PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Źródłami przychodów mogą być m.in.: prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (więcej o ochronie praw autorskich przeczytaj tutaj).

PIT-37 w PITy 2015 Programie - indywidualne rozliczenie z tytułu umowy o pracę z jednym pracodawcą

Jeżeli w ubiegłym roku osiągnąłeś dochody tylko z tytułu umowy o pracę z jednym pracodawcą i nie rozliczasz się z małżonkiem, swoje rozliczenie pit 2014 złóż na formularzu PIT-37. Pomocny też będzie program PITy 2014 oraz nasza instrukcja - krok po kroku.

Dzięki programowi i instrukcji - rozliczenie PIT za 2014r. zajmie Ci to tylko chwilę.

Aby wypełnić rozliczenie PIT-37, otwórz program do rozliczania pit 2014, który jest dostępny do pobrania z naszej strony. Pierwszy krok to wybór metody wypełniania deklaracji: dostępne są opcje „Kreator rozliczenia” oraz „Aktywne deklaracje”. Dla mniej zaawansowanych użytkowników, którym zależy na szybkim i poprawnym wypełnieniu rozliczenia pit, rekomendujemy tę pierwszą opcję. Po jej wybraniu przechodzimy do kolejnego etapu: „Wybierz sposób opodatkowania" – nie rozliczamy się z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, więc wybieramy opcję „indywidualnie”. W punkcie „Cel składania zeznania” zaznaczamy „złożenie zeznania”.

Aktualne formularze PIT znajdziesz w PITy 2015 Programie

Składając do urzędu skarbowego rozliczenie pit z tytułu dochodu należy zwrócić uwagę na to, by zrobić to na drukach PIT obowiązujących w tym roku. Uniknij pomyłki przy obliczeniach! Jak? W programie do rozliczania pitów za 2012r. znajdziesz aktualne formularze PIT 2014. Darmowy program do wypełniania druków PITy 2014 już dziś możesz pobrać z naszej strony.

W porównaniu z ubiegłym rokiem zmianami zostały objęte formularze podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz załączniki PIT/D i PIT/O.

PITy 2015 Program rozliczy podatek na nowych formularzach

Wszyscy podatnicy prowadzący w 2015 roku działalność gospodarczą muszą złożyć w urzędzie skarbowym rozliczenie roczne PIT. Obowiązek ten dotyczy zarówno podatników, którzy osiągnęli zyski w ubiegłym roku, jak i tych, którzy wykazywali stratę. Przedsiębiorcy w zależności od wybranej formy opodatkowania muszą złożyć rozliczenie za 2015 rok na druku PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L.

Nie chcesz popełnić błędu rozlicz podatek korzystająć z naszego programu. Najlepsza aplikacja do rozliczeń podatkowych jest za darmo do pobrania w naszym serwisie.

Deklarację PIT-28 składają przedsiębiorcy, którzy rozliczali swoje przychody na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na druku tym rozliczą się też podatnicy, którzy płacili rozliczenia PIT-y w formie ryczałtu od przychodów z najmu (więcej w temacie: rozliczanie dochodu z najmu ). Druk ten trzeba złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 31 stycznia 2016 r. Na szczęście nie musisz robić tego osobiście, wyślij swój pit korzystając z programu i wyślij e-deklaracje pit. Program dostępny na naszej stronie nie tylko wyliczy należny podatek, ale pomoże także skorzystać z ulg (np. ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, ulga prorodzinna) czy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

W PITy 2015 Programie łatwo odliczysz ulgę internetową

Aby móc w programie do rozliczania pit skorzystać z ulgi za Internet, wystarczy pamiętać o kilku warunkach. Po pierwsze, odliczeniu od rozliczenia PIT podlega jedynie koszt użytkowania Internetu w miejscu zamieszkania. Nie oznacza to jednak, że trzeba być tam zameldowanym. Istotne jest to, żeby pokrywało się ono z miejscem zamieszkania zadeklarowanym w formularzu NIP-1 lub NIP-3. Jeśli więc podatnik posiada więcej niż jeden lokal z łączem internetowym, może odliczyć wydatki tylko z jednego z nich. Podatnikom w rozliczaniu ulgi za Internet z pomocą przychodzi Program komputerowy. Jeżeli nie wiesz jak rozliczyć podatek za rok 2014 rok, wykorzystaj naszego programu PITy 2014.  Program ten jest stale dostępny do pobrania w naszym serwisie.

Wybierz Pity 2015 Program i rozlicz swój Pit SAMODZIELNIE

Jeżeli podatnik w ubiegłym roku podatkowym był zatrudniony na umowę o pracę, rozliczenie pit za 2014 rok może w jego imieniu złożyć pracodawca, u którego był zatrudniony. Wystarczy jedynie pamiętać o spełnieniu kilku istotnych warunków. Przede wszystkim należy przed 10 stycznia 2015 roku przedstawić pracodawcy oświadczenie na druku PIT-12 dla celów dokonania rozliczenia PIT podatku dochodowego. W przypadku gdy chcesz sam sporządzić deklarację podatkową pomocnym narzędziem może okazać się Program dostępny do pobrania za darmo na naszej stronie. Mając ten program nie musisz posiadać żadnej wiedzy księgowej. Wystarczy pobrać program PITy 2014 i przepisać odpowiednie kwoty z PIT-11. Dzięki programowi masz także szansę skorzystać z ulg i odliczeń - takich chociażby jak ulga internetowa czy ulga prorodzinna.

Składając pracodawcy PIT-12 podatnik (pracownik) oświadcza w nim, że:
- poza dochodami u niego uzyskanymi nie osiągnął innych dochodów, z wyjątkiem dochodów nieuwzględnianych w rozliczeniach rocznych;
- nie korzysta z innych odliczeń niż z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu;
- nie korzysta z łącznego opodatkowania dochodów wraz z dochodami małżonka (tzw. wspólne rozliczenie roczne małżonków) lub nie będzie się rozliczał w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
- nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Darmowy, polecany przez ekspertów Program to rozliczeń PITy 2014 - jest do pobrania w naszym serwisie. Z programem tym rozliczenie roczne jeszcze nigdy nie było tak łatwe, szybkie i przyjemne.