Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

W PITy 2015 Programie łatwo odliczysz ulgę internetową

Pobierz formularz w formacie PDF

Aby móc w programie do rozliczania pit skorzystać z ulgi za Internet, wystarczy pamiętać o kilku warunkach. Po pierwsze, odliczeniu od rozliczenia PIT podlega jedynie koszt użytkowania Internetu w miejscu zamieszkania. Nie oznacza to jednak, że trzeba być tam zameldowanym. Istotne jest to, żeby pokrywało się ono z miejscem zamieszkania zadeklarowanym w formularzu NIP-1 lub NIP-3. Jeśli więc podatnik posiada więcej niż jeden lokal z łączem internetowym, może odliczyć wydatki tylko z jednego z nich. Podatnikom w rozliczaniu ulgi za Internet z pomocą przychodzi Program komputerowy. Jeżeli nie wiesz jak rozliczyć podatek za rok 2014 rok, wykorzystaj naszego programu PITy 2014.  Program ten jest stale dostępny do pobrania w naszym serwisie.

 

ulga na internet

Korzystanie z usługi internetowej w należy udokumentować. Potrzebne będą do tego faktury VAT wystawione przez dostawcę usługi. Sama faktura może jednak nie wystarczyć. Zgodnie z ustawą usługa musi być opłacona, dlatego należy również zachowywać dowody zapłaty. Bez nich podatnik może mieć problem z udowodnieniem przed fiskusem, że wydatki zostały rzeczywiście poniesione. Odliczenie ulgi internetowej z rozliczenia pit 2014 obejmuje tylko opłaty faktycznie dokonane w danym roku podatkowym, niezależnie od okresu, jakiego dotyczyły.

Faktury i dowody zapłaty powinny być przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczą. W tym czasie fiskus może bowiem kontrolować pity rozliczenie roczne podatku. Faktury mogą być zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej - przeczytaj o tym artykuł: samodzielnie wydrukowana faktura za internet oraz jak długo przechowywać rozliczenie podatkowe.

Problemy z odliczaniem usługi internetowej mogą pojawić się wówczas, gdy podatnik korzysta z pakietu telekomunikacyjnego, zawierającego np. usługę internetową, telefoniczną i telewizyjną. Jeśli na fakturze widnieje jedna łączna kwota za wszystkie usługi, ulga nie będzie przysługiwać, ponieważ opłata za Internet musi być wydzielona. W przypadku gdy tak nie jest, należy zwrócić się jak najszybciej do dostawcy usługi, o zmianę sposobu wystawiania faktur.

W sumie od dochodu można odliczyć do 760 zł, co daje sumę podatku niższą o 144 zł. Istnieje jednak sposób na ominięcie tego ograniczenia, w przypadku, gdy podatnik nie mieszka sam. Wystarczy, że rachunek za Internet będzie wystawiany również na nazwiska innych lokatorów, a wtedy limit 760 zł będzie przysługiwał każdej osobie z osobna. Trzeba jednak pamiętać, by wszyscy oni zostali wymienieni w tytule zapłaty. Ponadto odliczenie przysługuje wyłącznie osobom osiągającym dochód. Wciągnięcie na rachunek niepracującego dziecka nie przyniesie w tej sytuacji żadnej korzyści. Zapoznaj się również z tymi informacjami: Czy bezrobotny może odliczyć ulgę na internet?

W przypadku małżonków sytuacja jest niejasna. Zdaniem sądów nie muszą być oni oboje wymienieni na fakturze, żeby razem uwzględnić wydatki na Internet w rozliczeniu podatku. Innego zdania są jednak organy podatkowe.

 

Słowa kluczowe

 • PITy 2015 Program i ulga za Internet
 • Ulga internetowa w PIT 2015 Programie
 • Korzystanie z ulg w Programie PITy 2015
 • PIT 2015 program ulga internet
 • Darmowy program do rozliczania pitów 2015
 • ulga na internet pity 2015 program
 • Pobierz darmowy PIT-y 2015 Program
 • Szybkie rozliczenie roczne 2015 Program
 • Rozlicz ulgę internetową z programem Pity2015

PITy 2015 Program rozliczy podatek na nowych formularzach

Wszyscy podatnicy prowadzący w 2015 roku działalność gospodarczą muszą złożyć w urzędzie skarbowym rozliczenie roczne PIT. Obowiązek ten dotyczy zarówno podatników, którzy osiągnęli zyski w ubiegłym roku, jak i tych, którzy wykazywali stratę. Przedsiębiorcy w zależności od wybranej formy opodatkowania muszą złożyć rozliczenie za 2015 rok na druku PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L.

Nie chcesz popełnić błędu rozlicz podatek korzystająć z naszego programu. Najlepsza aplikacja do rozliczeń podatkowych jest za darmo do pobrania w naszym serwisie.

Deklarację PIT-28 składają przedsiębiorcy, którzy rozliczali swoje przychody na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na druku tym rozliczą się też podatnicy, którzy płacili rozliczenia PIT-y w formie ryczałtu od przychodów z najmu (więcej w temacie: rozliczanie dochodu z najmu ). Druk ten trzeba złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 31 stycznia 2016 r. Na szczęście nie musisz robić tego osobiście, wyślij swój pit korzystając z programu i wyślij e-deklaracje pit. Program dostępny na naszej stronie nie tylko wyliczy należny podatek, ale pomoże także skorzystać z ulg (np. ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, ulga prorodzinna) czy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

W PITy 2015 Programie podatek osób samotnie wychowujących dzieci

Urzędy skarbowe stoją na stanowisku, że konkubinat nie daje prawa do rozliczenia dochodów z dzieckiem na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Fiskus swoje stanowisko argumentuje tym, że w ustawie definiującej rozliczenia roczne pitów wymieniono osoby, którym przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, odwołując się zarówno do stanu cywilnoprawnego osoby wychowującej dzieci, jak i do tego, że osoba ta musi faktycznie wychowywać dzieci samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców. Osobom samotnie wychowującym dzieci w sporządzeniu deklaracji podatkowej z pomocą przychodzi Program do rozliczania PIT 2014. Dzięki temu programowi do rozliczania nie potrzebujemy żadnej wiedzy księgowej, a swojego PIT-a rozliczymy samodzielnie i bezbłędnie. Program do pitów za 2014r. obliczy także 1% podatku, dzięki temu możesz swój podatek przekazać na OPP, a nie fiskusowi.

PITy 2015 Program - rozlicz swoje autorskie umowy o dzieło

Dla niektórych przychodów ustawodawca dopuścił możliwość ustalania kosztów zryczałtowanych. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, składając rozliczenie pitu, mogą oni zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Warto przy sporządzeniu deklaracji skorzystać z aplikacji "PITy 2014 Program". Tysiące Polaków przy rozliczaniu umów o dzieło korzysta z tego właśnie programu. Nie czekaj program do rozliczania pitów 2014 jest do pobrania na naszej stronie.

Na początku przypomnijmy, że zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów niepodlegających PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Źródłami przychodów mogą być m.in.: prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (więcej o ochronie praw autorskich przeczytaj tutaj).

Wybierz Pity 2015 Program i rozlicz swój Pit SAMODZIELNIE

Jeżeli podatnik w ubiegłym roku podatkowym był zatrudniony na umowę o pracę, rozliczenie pit za 2014 rok może w jego imieniu złożyć pracodawca, u którego był zatrudniony. Wystarczy jedynie pamiętać o spełnieniu kilku istotnych warunków. Przede wszystkim należy przed 10 stycznia 2015 roku przedstawić pracodawcy oświadczenie na druku PIT-12 dla celów dokonania rozliczenia PIT podatku dochodowego. W przypadku gdy chcesz sam sporządzić deklarację podatkową pomocnym narzędziem może okazać się Program dostępny do pobrania za darmo na naszej stronie. Mając ten program nie musisz posiadać żadnej wiedzy księgowej. Wystarczy pobrać program PITy 2014 i przepisać odpowiednie kwoty z PIT-11. Dzięki programowi masz także szansę skorzystać z ulg i odliczeń - takich chociażby jak ulga internetowa czy ulga prorodzinna.

Składając pracodawcy PIT-12 podatnik (pracownik) oświadcza w nim, że:
- poza dochodami u niego uzyskanymi nie osiągnął innych dochodów, z wyjątkiem dochodów nieuwzględnianych w rozliczeniach rocznych;
- nie korzysta z innych odliczeń niż z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu;
- nie korzysta z łącznego opodatkowania dochodów wraz z dochodami małżonka (tzw. wspólne rozliczenie roczne małżonków) lub nie będzie się rozliczał w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
- nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Darmowy, polecany przez ekspertów Program to rozliczeń PITy 2014 - jest do pobrania w naszym serwisie. Z programem tym rozliczenie roczne jeszcze nigdy nie było tak łatwe, szybkie i przyjemne.

PITy 2015 Program - czy PIT-40 i PIT-11 pracownik może otrzymać mailem?

Dane z formularzy PIT-11 lub PIT-40 otrzymane od pracodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, podatnik może w łatwy sposób skopiować do Programu, który służy do rozliczania PIT. Program do rozliczenia, z którego co roku korzysta kilkaset tysięcy Polaków, zawiera specjalny kreator rozliczeń, dzięki któremu większość pozycji formularza PIT-37, PIT-36 i wielu innych formularzy, wypełnia się automatycznie.

Program do pitów za ubiegły rok (2014) jest całkowicie darmowy i jest dostępny do pobrania również na naszej stronie internetowej.

PITy 2015 Program: jak i gdzie doręczyć rozliczenie roczne 2015

Podatnicy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-37 mają czas na jego złożenie tylko do końca kwietnia 2016 roku.

W jaki sposób można złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-37?

jak doręczyć rozliczenieNajbardziej popularną metodą jest wypełnienie formularza osobiście i dostarczenie go do urzędu skarbowego. Podatnicy jednak coraz chętniej wykorzystują do sporządzenia pitów również komputerową aplikację - Program do rozliczania PIT - dostępny także na naszej stronie, który umożliwia szybkie i łatwe wypełnienie zeznania podatkowego. Po wpisaniu wartości w odpowiednie komórki formularza i wykonaniu przez Program wszystkich niezbędnych obliczeń, wystarczy tylko wydrukować PIT-37 i podpisać go - korzystając z programu unikniesz wielu błędów obliczeniowych - pisaliśmy o tym m.in. tutaj.