Umowa z nianią, czyli roczny PIT niani

Pobierz formularz w formacie PDF

Praca niani, czyli opiekunki do dziecka, może być wykonywana na podstawie formalnie zawartej umowy. Jest to legalny sposób na zatrudnienie niani. W takim wypadku umowa z nianią rodzi pewne konsekwencje podatkowe. Nianie mogą liczyć dzięki temu na ubezpieczenie społeczne z ZUS. Ich roczny PIT musi uwzględnić dochody pozyskiwane z umowy z rodzicami, u których pracują. Jakie zestawienie podatkowe roczne powinna więc złożyć niania? Czy deklaracje Pity opiekunek do dzieci będą sporządzane w taki sam sposób, jak przy pracy na etacie?

 

Umowa z nianią

Rodzice zatrudniając opiekunkę do dziecka, mają możliwość podpisania z nią nie umowy o pracę, ale znacznie korzystniejszą dla obu stron umowę uaktywniającą. Jest to nowa forma zatrudnienia przewidziana w polskich przepisach. Warunki zawierania takiej umowy zostały określone w przepisach Kodeksu cywilnego. Umowa uaktywniająca jest tożsama z umową o świadczenie usług, dlatego można do niej odnieść przepisy dotyczące zwykłych umów zlecenie. Nie jest ona osadzona w realiach Kodeksu pracy i nie daje pracownikowi - opiekunce do dziecka - takich uprawnień jak etat. Na podstawie umowy z nianią jest ona zatrudniona w Polsce. Umowa uaktywniająca określa, że niania może sprawować opiekę nad dziećmi od ukończenia przez nie 20. tygodnia życia. Umowa jest zawierana pomiędzy nianią a rodzicem lub rodzicami dziecka.

Zatrudniający, czyli rodzice, na mocy umowy uaktywniającej zawieranej z nianią, oddają pod jej opiekę swoje dziecko lub dzieci oraz jednocześnie zobowiązują się do opłacania za takie usługi odpowiedniej kwoty. Niania wykonując swoją pracę na podstawie umowy z rodzicami, uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego zestawienie podatkowe roczne niani powinno zostać złożone po zakończeniu roku podatkowego we właściwym względem jej miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

Roczny PIT niani składany jest na takim samym druku, jak u osób zarabiających na podstawie umowy zlecenia. Rozliczenie powinno zostać sporządzone na druku PIT-36, zaś dochody niani należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. PIT-36 generalnie przeznaczony jest na rozliczenie roczne podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika.

PIT-36 niani powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, wraz z odpowiednimi załącznikami - jeśli niania korzysta z ulg i preferencji podatkowych. Między innymi może ona złożyć PIT-36 wraz ze współmałżonkiem, jako wspólne rozliczenie roczne, albo jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.

Uwaga! Rodzic nie odprowadza zaliczek na PIT

Pomimo faktu, że umowa uaktywniająca zawierana z nianią przypomina umowę zlecenia czy umowę o pracę, nie jest nią. Oznacza to, że rodzic zatrudniając nianię, nie staje się automatycznie płatnikiem podatku dochodowego. Niania sama ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od swoich dochodów. Rodzic nie jest pracodawcą w rozumieniu przepisów podatkowych, w związku z tym nie będzie też płatnikiem podatku dochodowego. Nie będzie również musiał przekazać niani i do organu podatkowego informacji podatkowej.

Jak powinna rozliczyć się niania?

Zatrudniona na podstawie legalnej umowy niania musi złożyć rozliczenie roczne do Urzędu Skarbowego, korzystając z druku PIT-36, w którym w obrębie „przychody z innych źródeł” wpisze przychody, jakie uzyskała w poprzednim roku podatkowym. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Do wynagrodzenia niani zastosowanie mają koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc. jego kwoty. Dla ich obliczenia przyjmuje się przychód pomniejszony uprzednio o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Niania w rozliczeniu rocznym za dany rok podatkowy może ująć wyższe koszty uzyskania przychodów, niż te wynikające z ryczałtu kosztów, o ile rzeczywiście poniosła je w roku podatkowym, co może udokumentować. Przychody z innych źródeł, w tym wynagrodzenie niani, podlegają zasadniczo opodatkowaniu dopiero w zeznaniu rocznym, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby niania podjęła decyzję o odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Wówczas jednak bierze na siebie zobowiązanie o odprowadzaniu do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskała dochód, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego, zaliczki na podatek dochodowy.

Skorzystaj z programu do PIT online - nic nie musisz pobierać!

Nie chcesz zaśmiecać pamięci swojego komputera kolejnymi programami do wypełniania e-deklaracji podatkowych PITy? Wcale nie musisz tego robić i wbrew pozorom nie będzie to jednocześnie oznaczało rezygnacji z elektronicznego rozliczenia podatkowego PIT. Program online pomoże ci wypełnić zobowiązanie wobec fiskusa, wysłać PIT wraz z ewentualnymi załącznikami i otrzymać urzędowe potwierdzenie odbioru na wskazany adres poczty elektronicznej. Jak korzystać z takiego programu? Czy wszystkie formularze PIT będzie można w nim bezproblemowo wypełnić? W jakim terminie należy złożyć PIT online?

Czy podatnik musi korzystać z pomocy ekspertów przy rozliczaniu e-deklaracji?

E-deklaracje PIT przez internet to wygodna i szybka metoda na rozliczanie się z fiskusem z tytułu uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przychodów lub dochodów. Bez względu na metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w zasadzie zawsze można złożyć PIT przez internet lub choćby wypełnić go w wersji elektronicznej. Początkujący podatnik, który nie ma szerokiej wiedzy z zakresu aktualnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez problemu poradzi sobie z obsługą programu do wypełniania e-PIT-ów. Jak on działa?

Program do rozliczania PIT online - szybko, łatwo, na czas!

Od momentu, kiedy fiskus „uwolnił” rozliczenie PIT online, rośnie sukcesywnie liczba podatników, którzy decydują się na skorzystanie z takiej możliwości. Programu online służący do wypełnienia i wysyłki e-deklaracji podatkowej PIT do urzędu skarbowego nie trzeba nawet instalować na dysku swojego komputera. Można w dowolnym miejscu i czasie, wszędzie tam, gdzie użytkownik ma dostęp do komputera i sieci internetowej, wypełnić swoje zeznanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i złożyć je w urzędzie skarbowym, bez wychodzenia z domu. Chcesz wiedzieć jak? Z naszego artykułu dowiesz się: czym różni się program online od programu komputerowego w standardowej wersji do rozliczania zeznań podatkowych rocznych? Jakie formularze podatkowe można złożyć w formie elektronicznej na ręce fiskusa? Jakie są sposoby weryfikowania tożsamości podatnika? W jakich terminach należy rozliczać PITy?

Czy e-Deklaracja PIT to bezpieczny sposób na rozliczenie z fiskusem?

Rozliczenie roczne jest obowiązkowe dla wszystkich podatników mających status polskiego rezydenta podatkowego, którzy w poprzednim roku pozyskiwali przychody lub dochody opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mają oni prawo i możliwość złożenia swojego zeznania PIT przez internet. Czasem jednak pojawiają się wątpliwości, czy e-deklaracja PIT jest bezpieczną formą na rozliczenie z fiskusem?

Czy w e-deklaracjach podatkowych można skorzystać z ulg i preferencji?

E-deklaracje przez internet można składać szybko, bez wychodzenia z domu, jeśli tylko masz dostęp do komputera i sieci. Wchodzisz na odpowiednią stronę, ściągasz program do wypełniania e-PIT-ów, albo korzystasz z aplikacji online. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, e-deklaracje PIT są traktowane w taki sam sposób jak rozliczenia składane w trybie tradycyjnym, na papierowych drukach. Czy e-PIT pozwoli mi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych? Czy będę mieć do nich ograniczony dostęp? Takie wątpliwości często pojawiają się u polskich podatników, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy rozliczają się przez internet. Są zupełnie bezpodstawne, ponieważ o wiele łatwiej jest skorzystać z ulg i preferencji w rozliczeniach PIT właśnie przez internet w e-deklaracji rocznej.

PIT roczny - e-deklaracja: poradnik mini

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego polskiego rezydenta podatkowego. Jeśli masz taki status, a pozyskiwałeś w poprzednim roku podatkowym jakiekolwiek przychody lub dochody objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz musiał złożyć swoje PITy do urzędu skarbowego. Możesz przy tym wysłać PIT roczny pocztą, listem poleconym, pamiętając o zwrotnym potwierdzeniu odbioru, albo zanieść samemu do urzędu, który jest właściwy względem twojego stałego miejsca zamieszkania. Od kilku lat można także posłużyć się elektronicznym formularzem PIT. E-deklaracja roczna składana w trybie online jest prosta do wypełnienia, dzięki kreatorowi rozliczenia, a także wyklucza konieczność wizyty na poczcie lub w urzędzie. Oszczędzasz swój cenny czas oraz pieniądze. A my - przedstawiamy poradnik, jak wypełnić taką e-deklarację, aby wszystko było zgodne z literą prawa i wygodne dla podatnika.