Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Ulga prorodzinna w PITy 2015 Programie a rozliczenie roczne 2015 z fiskusem, odlicz ulgę !

Pobierz formularz w formacie PDF

Ulga rodzinna pozwala na duże oszczędności przy rozliczaniu pit-a za 2014r. To dlatego, że od podatku odejmuje się 1112,04 zł na każde dziecko: zarówno na niemowlaka, jak i studenta. Wypełnienie zeznania podatkowego w tej sytuacji znacznie ułatwi aplikacja  komputerowa (można ją pobrać z naszej strony) - Program PITy 2014.

Najmniej kłopotów z rozliczeniem mają ci podatnicy, których dzieci są małoletnie. Należy jedynie uważać, gdy dziecko przyszło na świat w 2014 r., ponieważ obowiązuje wówczas miesięczny system odliczeń (92,67 zł za każdy miesiąc). Czyli jeżeli dziecko przyszło na świat w lipcu, podatnik odliczy ulgę rodzinną tylko za sześć miesięcy (od lipca do grudnia włącznie). Warto o tym pamiętać, by dokonać później prawidłowych odliczeń np. wykorzystując darmowy program PITy 2014 dostępny w Internecie.

 

Sprawa nieco się komplikuje, gdy rodzice chcą skorzystać z ulgi rodzinnej za pełnoletnich studentów, do 25. roku życia, gdyż w wypadku tej grupy łatwo stracić prawo do odliczenia. Wystarczy, że zarobki dziecka przekroczą ustawowy limit lub że jest ono opodatkowane stawką liniową. Dlatego w niektórych wypadkach warto, by rodzice wspólnie z dziećmi wcześniej się zastanowili, co będzie dla nich bardziej opłacalne – praca dziecka czy ulga na dzieci za 2014r. Jeżeli rodzic chce skorzystać z ulgi rodzinnej, to dochody dziecka nie mogą przekroczyć w tym roku 3089 zł. Aby obliczyć, czy kwota zarobków dziecka nie przekroczyła limitu, należy odjąć od przychodu odjąć tylko koszty jego uzyskania, bez składek na ubezpieczenie społeczne. A jeśli dziecko było w trakcie wakacji w pracy za granicą - przeczytaj ten artykuł: praca w Wielkiej Brytanii - jak rozliczyć pit.

Są też sytuacje, w których student uzyskuje bardzo niewielkie dochody, a jego rodzice i tak tracą prawo do odpisu. Warto więc wiedzieć o nich wcześniej. Jest tak m.in. wówczas, gdy zarobki dorosłego dziecka opodatkowane są stawką liniową albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Warto o tym pamiętać, gdy dziecko chce rozpocząć działalność gospodarczą.

Dochody pełnoletniego dziecka nie mają znaczenia jedynie wówczas, gdy uzyskuje ono zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną. Rodzice odliczą wtedy ulgę rodzinną, nawet gdy dochody dziecka przekroczą limit.

Rodzice powinni też wiedzieć, że już po złożeniu rozliczenia roczne pitów mogą być wezwani do przedłożenia dodatkowych dokumentów. Urząd skarbowy może chcieć zobaczyć odpis aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Od opiekunów prawnych urząd skarbowy może zażądać zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, a w wypadku rodzin zastępczych – odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą. W niektórych wypadkach dokumenty warto zgromadzić wcześniej, by uniknąć ewentualnych kłopotów. Jeżeli np. dziecko studiuje za granicą, konieczne może być zaświadczenie zagranicznej uczelni przełożone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kolejnym krokiem będzie dla Ciebie zapoznanie się z tymi dwoma artykułami: jak rozliczyć ulgę prorodzinną w programie oraz PIT 2014 Program i ulga na dzieci
 

Słowa kluczowe

 • Ulga rodzinna w PITy 2015 Programie
 • Ulga prorodzinna z Programem PIT 2015
 • Ulgi w PIT 2015 Programie
 • Ulgi i rozliczenie podatkowe 2015
 • Program do rozliczania PIT 2015
 • Rozliczenie podatkowe 2015 przez Internet
 • Darmowy program do rozliczania pitów 2015

Wspólne rozliczenie małżonków - rozliczenie podatkowe 2015 i prawo do podwójnej ulgi internetowej, najłatwiejsze w PITy 2015 Programie

Małżeństwo, które korzysta z sieci, ma prawo do podwójnej ulgi podatkowej z rozliczenia PIT. W ostatnich latach w korzystaniu z ulgi - Polaków wspiera rewelacyjna aplikacja komputerowa - Program PITy 2014, który pomaga w rozliczeniu PIT za 2014r. Program możesz pobrać prosto z naszej strony - zatem pobierz teraz ten program i sprawdź ile możesz zaoszczędzić czasu i nerwów przy rozliczeniu deklaracji rocznej.

ulga za internet obrazPamiętaj również, że wydatki za Internet muszą być udokumentowane fakturą. Dla urzędu skarbowego jest ona najważniejsza. Według fiskusa ulga internetowa za 2014r. przysługuje wyłącznie tym osobom, których dane zostały na niej zamieszczone. Dlatego na fakturze za Internet najlepiej wpisać zarówno męża, jak i żonę. Najlepiej mieć papierową fakturę - przeczytaj dlaczego w naszym artykule pod tytułem: samodzielnie drukowana faktura za internet.

PIT-37 a wspólne rozliczenie małżonków z tytułu umowy o pracę w PITy 2015 Programie

Małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczenia się z uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Muszą jedynie spełnić poniższe warunki:

 • są małżeństwem przez cały rok podatkowy;
 • istnieje między nimi wspólnota majątkowa;
 • mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem łatwo i szybko wypełnisz z pomocą bezpłatnego narzędzia - Programu PITy 2014 dostępnego na naszej stronie. Wystarczy postępować według naszej instrukcji PIT-37 - krok po kroku.

Aby wypełnić rozliczenie PIT-37, otwórz program do rozliczania pitów 2014, który jest dostępny do pobrania z naszej strony. Pierwszy krok, to wybór metody wypełniania deklaracji: dostępne są opcje „Kreator rozliczenia” oraz „Aktywne deklaracje”. Dla mniej zaawansowanych użytkowników, którym zależy na szybkim i poprawnym wypełnieniu rozliczenia rocznego 2014, rekomendujemy tę pierwszą opcję. Po jej wybraniu - przechodzimy do kolejnego etapu: „Wybierz sposób opodatkowania". Ponieważ rozliczamy się z małżonkiem, więc zaznaczamy opcję „Wspólnie z małżonkiem”. W punkcie „Cel składania zeznania”, zarówno przy podatniku, jak i przy małżonku zaznaczamy „złożenie zeznania”. Pamiętajmy, którą osobę (męża / żonę) podczas wypełniania deklaracji będziemy określać jako „podatnik”, a którą jako „małżonek” i trzymajmy się tego konsekwentnie do końca wypełniania naszego PIT-37.

Dochody z wynajmu mieszkania w rozliczeniu rocznym z Pity 2015 programem

Część osób uzyskujących dochód z wynajmu mieszkania, nie zgłasza tego faktu fiskusowi. Eksperci oceniają, że w szarej strefie może tkwić nawet większość tego rynku. Tymczasem umowa najmu jest wymieniona w ustawie o podatku dochodowym jako jedno ze źródeł przychodu podatnika, co oznacza, że należy płacić podatek z tego tytułu. Tych, którzy mimo wszystko nie zdecydują się na zapłatę podatku, może spotkać surowa kara. Jeśli urząd skarbowy dowie się o czerpaniu dochodów z lokalu bez jego wiedzy, naliczy podatek w wysokości 75 proc.! Nie wiesz jak rozliczyć się z tego dodatkowego dochodu? Ściągnij nasz darmowy Program PITy 2014 - on Ci w tym szybko i skutecznie pomoże. Już dziś pobierz go z naszego serwisu, bo to najlepszy, a przy tym - darmowy program do rozliczenia pitów za 2014r. i rozlicz zyski z najmu.

Dochody z najmu należy wpisać w rozliczenie roczne 2014. Dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, będzie to formularz PIT-36 lub PIT-36L. Podstawą opodatkowania PIT jest dochód uzyskany przez podatnika z najmu.

PIT-37: rozliczenie podatkowe 2015 osoby samotnie wychowującej dzieci; instrukcja w PITy 2015 Programie

osoba samotnie wychowująca dziecko fotoPodatnikiem, któremu przysługuje prawo do rozliczenia swoich dochodów jako osobie samotnie wychowującej dziecko, jest jeden z rodziców albo opiekun prawny, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. W przypadku osób rozwiedzionych decyduje orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej.

 

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Jeżeli przysługuje ci prawo do złożenia zeznania PIT jako osobie samotnie wychowującej dziecko, skorzystaj z naszej instrukcji rozliczenia PIT-37 krok po kroku z pomocą Programu PITy 2014, służącego do rozliczania deklaracji PIT za 2014r. Przeczytaj też nasz artykuł na temat tego ile możemy odliczyć pieniędzy korzystając z ulgi na dzieci i jaki jest podatek osób samotnie wychowujących dzieci.

Koszty dojazdu do pracy w PITy 2015 Programie - obowiązkowe rozliczenie podatkowe 2015

koszty dojazdu do pracy - paliwoPrzepisy ustawy umożliwiają każdemu podatnikowi składającemu rozliczenie PIT odliczenie kosztów poniesionych na dojazd do pracy. Pracownik miejscowy odliczy zatem w swojej deklaracji (np. przygotowanej w Programie dostępnym na tej stronie internetowej) w ramach kosztu uzyskania przychodu 1335 zł , a pracownik dojeżdżający 1668,72 zł (z jednej umowy o pracę - w przypadku wielu umów są to kwoty odpowiednio: 2002,05 zł i 2502,56 zł). Pracownikiem dojeżdżającym jest osoba, której miejsce stałego lub czasowego zamieszkania w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Jeżeli koszty dojazdu podatnika były wyższe niż te określone przez ustawodawcę, również można je uwzględnić. Aby twoje rozliczenie podatkowe było jednak wypełnione prawidłowo należy pamiętać o spełnieniu kilku warunków, o których piszemy poniżej.

Użyj sprawdzony PITy 2015 Program i uniknij błędów w zeznaniu PIT-37

Wielu podatników składa rozliczenie podatkowe w ostatnim momencie, a wówczas nietrudno o mniejszą lub większą pomyłkę w rozliczeniu. Aby uniknąć błędów warto skorzystać z darmowego narzędzia, jakim jest Program dostępny do ściągnięcia za darmo na naszej stronie internetowej. Pobierz już dziś program do rozliczania wszelkich druków PITy 2014 i uniknij przygód podczas sporządzania deklaracji rocznej.

błędy w pit - fotoSpora część rozliczenia PIT zawiera błędy o charakterze formalnym (np. brak podpisu pod zeznaniem czy niewpisany lub nieprawidłowy NIP) oraz rachunkowym. Te drugie dotyczą prostych działań arytmetycznych, jak zaokrąglania wartości czy przeniesienia kwot z innych pozycji. Tego typu błędy urząd skarbowy może korygować samodzielnie, bez potrzeby wzywania w tym celu podatnika.