Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Rozlicz zyski z najmu z PITy 2015 Programem

Pobierz formularz w formacie PDF

zyski z najmuPodatnik może złożyć rozliczenie podatkowe z tytułu zysków z najmu albo według skali podatkowej, albo ryczałtem. W tym drugim wypadku stawka wynosi tylko 8,5 proc., trzeba jednak spełnić pewne warunki.

W rozliczeniu z tytułu najmu podatnikom pomaga Program komputerowy. Najlepsza i zarazem darmowa aplikacja "PIT 2014 Program" do pobrania z naszej strony. Wybierz nasz program do PITy 2014; miej problem z głowy.

Najem jest odrębnym od działalności gospodarczej źródłem przychodu (umowy najmu reguluje kodeks cywilny), choć oczywiście może istnieć także najem, który prowadzony jest w ramach działalności. Jeśli nie wchodzi on w zakres tego, czym zajmuje się firma, wybór sposobu rozliczenia PIT z najmu pozostawiony jest osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie wtedy, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem tej działalności, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jak pozarolnicza działalność gospodarcza.

 

W myśl ustawy dochody osiągane przez podatników z najmu są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że jej przepisy dotyczą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, w tym: osiągające przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby fizyczne osiągające przychody z umowy najmu czy dzierżawy, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ale uwaga! Warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy rozliczenia pit za 2014r. jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku składa je do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jako przykład może nam posłużyć podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a jest właścicielem gospodarstwa rolnego (w skład którego wchodzi również budynek mieszkalny przystosowany do wynajmu pokoi gościnnych), który zamierza wynajmować pokoje, a do sporządzenia deklaracji może wykorzystać np. Program PITy 2014. W tym przypadku przychody uzyskiwane z najmu mogą być opodatkowane zgodnie z wolą podatnika – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik musi jednak złożyć pisemne oświadczenie o wyborze rozliczenia w formie ryczałtu naczelnikowi urzędu skarbowego. Dokładniej pisaliśmy o tym w artykule: rozliczenie pit w formie ryczałtu.

Słowa kluczowe

 • PITy 2015 Program a zyski z najmu
 • Dodatkowe dochody z Programem PITy 2015
 • PIT 2015 Program i dochody z wynajmu
 • PITy 2015 program przychód najem mieszkania
 • Darmowy program do wypełniania pitów 2015
 • PITy 2015 program zysk najem domu
 • Rozliczenie roczne 2015 i dodatkowe dochody
 • Rozliczenie podatkowe 2015 z PITy 2015 Programem
 • Rozliczenie podatku za 2015 z Programem PITy 2015

PITy 2015 Program a wydatki na remont mieszkania w ramach ulgi rehabilitacyjnej

wydatki na remont mieszkania w ramach ulgi rehabilitacyjnejZ ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub te, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. Ulga polega na odliczaniu od dochodu określonych wydatków, np. na remont mieszkania. Nie wiesz jak to zrobić? Z pomocą przychodzi Program dostępny do pobrania za darmo na naszej stronie. Dzięki Programowi PITy 2015, bez fachowej wiedzy z zakresu podatków czy pomocy księgowej, rozliczysz samodzielnie swój PIT roczny. Nie czekaj, pobierz już dziś najlepszy i darmowy Program do rozliczenia PIT-u. Dzięki temu programowi dowiesz się również jaki jest limit ulgi rehabilitacyjnej, bo program sam poinformuje Cię jeśli limit przekroczysz.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepisy nie określają szczegółowo, jakie wydatki podlegają odliczeniu. Adaptacja mieszkania lub budynku oznacza zatem przeróbkę mającą nadać mu inny charakter, przystosować do innego użytku. Natomiast wyposażenie mieszkania lub budynku to nadanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe.

Co zrobić, gdy PIT-11 otrzymam po terminie - PITy 2015 program

Otrzymałeś PIT-11 po tym, jak złożyłeś już rozliczenie pit za 2014 r.? Przeczytaj, co powinieneś w tej sytuacji zrobić?

Nie trać czasu, skorzystaj także z naszego programu do rozliczania pit - dzięki temu programowi dostępnemu na naszej stronie do rozliczenia z fiskusem nie potrzebujesz wiedzy księgowej czy kalkulatora. Program PITy 2014 pomoże ci szybko i skutecznie sporządzić rozliczenie roczne za 2014r.

Niektórzy podatnicy udają, że takiego PIT-11 nie dostali. Jednak liczenie na to, że urząd skarbowy nie zorientuje się albo nie będzie dociekał, czy podatnik rozliczył się z dochodów z tego dodatkowego PIT-11, jest ryzykowne. Należy pamiętać, że przecież drugi egzemplarz PIT-11 również trafił już do fiskusa. Jeśli urząd skarbowy rozpocznie postępowanie podatkowe albo kontrolę podatkową, skutki niewykazania dochodów z tego PIT-11 w rocznym zeznaniu podatkowym mogą być bardzo dotkliwe.

Ulga rehabilitacyjna w PITy 2015 Programie, skorzystaj i Ty!

ulga rehabilitacyjna fotoNiepełnosprawni oraz osoby, które ich utrzymują, składając rozliczenie za 2014r., mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Należy w tym celu zbierać faktury potwierdzające wydatki na rekonwalescencję oraz rzeczy ułatwiające codzienną egzystencję. Faktury te będą niezbędne przy rozliczaniu podatku. O koszty rehabilitacji można bowiem pomniejszyć dochód z rozliczenia. Niepełnosprawni, którzy chcą skorzystać z ulgi chętnie wykorzystują często nasz Program do rozliczeń, w ocenie wielu użytkowników to najlepsze narzędzie do obliczeń podatkowych. Program  PITy 2014 pomoże także Tobie przebrnąć przez wszystkie formalności związane z deklaracjami rocznymi.

Skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej można wówczas, gdy osoba, której dotyczy wydatek, ma:
- orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
- decyzję przyznającą rentę z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub
- orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16. roku życia).

PITy 2015 Program i limit odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Wydatki na zakup leków można odliczyć od dochodu  w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Ulgę rehabilitacyjną odliczysz łatwo korzystając z darmowego programu do rozliczania PITy 2015 - jest on dostępny do pobrania w naszym serwisie!

Aktualne formularze PIT znajdziesz w PITy 2015 Programie

Składając do urzędu skarbowego rozliczenie pit z tytułu dochodu należy zwrócić uwagę na to, by zrobić to na drukach PIT obowiązujących w tym roku. Uniknij pomyłki przy obliczeniach! Jak? W programie do rozliczania pitów za 2012r. znajdziesz aktualne formularze PIT 2014. Darmowy program do wypełniania druków PITy 2014 już dziś możesz pobrać z naszej strony.

W porównaniu z ubiegłym rokiem zmianami zostały objęte formularze podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz załączniki PIT/D i PIT/O.

PIT-37 w PITy 2015 Programie - indywidualne rozliczenie z tytułu umowy o pracę z jednym pracodawcą

Jeżeli w ubiegłym roku osiągnąłeś dochody tylko z tytułu umowy o pracę z jednym pracodawcą i nie rozliczasz się z małżonkiem, swoje rozliczenie pit 2014 złóż na formularzu PIT-37. Pomocny też będzie program PITy 2014 oraz nasza instrukcja - krok po kroku.

Dzięki programowi i instrukcji - rozliczenie PIT za 2014r. zajmie Ci to tylko chwilę.

Aby wypełnić rozliczenie PIT-37, otwórz program do rozliczania pit 2014, który jest dostępny do pobrania z naszej strony. Pierwszy krok to wybór metody wypełniania deklaracji: dostępne są opcje „Kreator rozliczenia” oraz „Aktywne deklaracje”. Dla mniej zaawansowanych użytkowników, którym zależy na szybkim i poprawnym wypełnieniu rozliczenia pit, rekomendujemy tę pierwszą opcję. Po jej wybraniu przechodzimy do kolejnego etapu: „Wybierz sposób opodatkowania" – nie rozliczamy się z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, więc wybieramy opcję „indywidualnie”. W punkcie „Cel składania zeznania” zaznaczamy „złożenie zeznania”.