Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

PITY 2015 - zobacz, co się zmienia i pobierz Pity 2015 Program.

Pobierz formularz w formacie PDF

pity - co sie zmieniaW bieżącym roku Pity za 2014 rok należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2015r.
Warto zwrócić uwagę, że ten rok przyniósł nam kilka istotnych zmian w formularzach i sposobach rozliczenia. O nich poniżej:

Największą i najważniejszą zmianą w formularzach podatkowych, którymi rozliczymy się za 2014 rok, jest brak NIP-u. Zamiast niego możemy teraz wpisać sam numer PESEL. NIP przyda się jedynie wypełniającym PIT-y przedsiębiorcom. Aktualne formularze zawiera między innymi Program dostępny do pobrania za darmo z naszej strony. Formularze z poprzednich lat w tym roku nie obowiązują!

 

Jaka skala? Skala podatku dochodowego pozostaje bez zmian. Polaków obowiązują dwie skale podatkowe: 18 i 32 proc. Graniczną kwotą jest 85 528 zł. Dla podatników, których roczne dochody nie przekroczą tego progu, podatek za 2014 rok wyniesie 18 proc. dochodów minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 556,02 zł. Osoby z drugiego progu zapłacą 14 839,02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł. Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku to 3091 zł. Koszty uzyskania przychodów, np. z tytułu dojazdów do pracy, pozostały bez zmian i łatwo je obliczyć poprzez interfejs programu ( w tym artykule znajdziesz dokładniejsze informacje o tym: jak rozliczyć koszty dojazdu do pracy).

Od tego roku łatwiej o ulgi. Największa zmiana dotyczy ulgi internetowej. Jeszcze w zeszłym roku odliczyć można było "wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika". Zapis wzbudzał wiele kontrowersji. Pojawiały się wątpliwości, czy można np. rozliczyć internet komórkowy i jakie dokumenty są do tego wymagane. W rozliczeniach za 2014 rok Ministerstwo Finansów rozwiało wszelkie wątpliwości i ułatwiło rozliczanie ulgi. Teraz odliczyć można po prostu "wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci internet". Nie ma już obowiązku udowadniania, że z sieci korzystało się w miejscu zamieszkania. W nowych regulacjach nie ma też już konieczności posiadania faktury za internet - pisaliśmy o tym wcześniej: czy wystarczy samodzielnie wydrukowana faktura za internet!

Zmiany w uldze na dziecko (link: ulgi na dzieci). W 2015 roku, tak jak w ubiegłym, odliczeniu podlega 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik opiekował się dzieckiem. Niewielkiej zmianie uległ za to katalog osób rozliczających się jako samotnie wychowujących dzieci. Część podatników na nowych regulacjach straci. Z rozliczenia jako samotny rodzic nie skorzysta już ojciec lub matka prowadzący gospodarstwo domowe lub wychowujący dziecko wspólnie z innym rodzicem (więcej w temacie: rozliczenie pit osoby samotnie wychowującej dzieci).

Ulga dla krwiodawców. W 2014 roku, podobnie jak w poprzednich latach, osoby honorowo oddające krew mogą liczyć na ulgę. Wystarczy jedynie zaświadczenie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa MSWiA o ilości oddanej krwi. Ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł.

W 2014 roku nie zmieniła się wartość ulgi rehabilitacyjnej. Składając rozliczenie roczne 2014 wciąż można odliczyć do 2280 zł. Rozszerzono natomiast jej zakres. Teraz odliczenia mogą dokonać osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I i II grupy inwalidztwa z tytułu posiadania psa asystującego – do wartości 2280 zł rocznie, bez konieczności dokumentowania tych wydatków. Ważne jest, by czworonóg miał certyfikat psa asystującego. W innym przypadku wydatków na zwierzę odliczyć nie można.

Słowa kluczowe

  • PIT 2015 program a aktualne druki
  • program do rozliczania pit 2015 uwzględnia wszystkie zmiany podatkowe
  • rozliczenie roczne 2015 a zmiany w ulgach podatkowych
  • PIT 2015 program a numer PESEL
  • program do rozliczania pit 2015 i obowiązujące skale podatkowe

Pity 2015 Program a czynny żal

Okres od stycznia 2014 roku nie dla wszystkich podatników będzie przyjemnym okresem, zwłaszcza jeśli w rezultacie wypełniania deklaracji okaże się, że mamy niedopłatę i odpowiednia kwotę trzeba będzie wpłacić fiskusowi. Stąd też tak często podatnicy odkładają rozliczenie pit na ostatnia chwilę. A później zdążyć złożyć pit w terminie jest bardzo trudno ze względu na kilometrowe kolejki w urzędach.

Dla spóźnionych niestety przewidziane są kary, które wynikają z tego wykroczenia jakim jest niezłożenie deklaracji w terminie. Kara ma postać finansową i waha się od 138,60 zł do 27 720 zł. Najwyższe kary są wymierzane jednak bardzo rzadko. Dla spóźnionego podatnika przewiduje się mandat w wysokości do 2772 zł, co stanowi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1386 zł. Abstrahując od tego, czy jest to kwota znaczna czy nieduża, najlepiej aby jednak uniknąć jej zapłacenia. I choć w życiu są pewne tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki, to jednak dla spóźnionych jest szansa na ratunek w postaci czynnego żalu.

Czas na rozliczenie Pit 2015. Co to jest obowiązek podatkowy i kiedy powstaje? I jak się ma do tego Pity 2015 Program.

czas na rozliczenie pitJak określa ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to zaistnienie zdarzenia określonego w ustawach, rodzącego powinność przymusowej zapłaty, czyli świadczenia pieniężnego.

Ustawa również określa czym jest owe zdarzenie. I tak może to być: uzyskanie dochodu, nabycie spadku, sprzedaż mieszkania. Powstały na skutek tego zdarzenia obowiązek podatkowy nie oznacza jeszcze, że osoba zobowiązana jest do zapłaty podatku. Może nastąpić to wtedy, kiedy obowiązek podatkowy przekształci się w zobowiązanie podatkowe. Obowiązek podatkowy nakłada jedynie na podatnika konieczność złożenia w urzędzie stosownych deklaracji lub ksiąg podatkowych. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym przychody należy uwzględnić w podstawie opodatkowania. Ta datą zwykle jest dzień wystawienia rachunku lub faktury. Nie może to być jednak później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie, czyli: wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia.

Czy Pity 2015 Program jest lepszym rozwiązaniem niż papierowe formularze?

formularze papieroweCzas, kiedy to nasze zeznania podatkowe będą musiały znaleźć się w wybranych urzędach skarbowych zbliża się wielkimi krokami. Część z nas z pewnością skorzystania z tradycyjnych form rozliczenia, czyli uda się do urzędu po druki, następnie wypełni je ręcznie w domu, by później znów iść do fiskusa w celu ostatecznego złożenia zeznania.

W przypadku popełniania błędów na formularzu procedura ta musi się powtórzyć, co jest ściśle związane z procedurą, jaka dotyczy złożenia korekty na nieprawidłowych formularzach. Warto jednak wiedzieć, że obecnie nie tylko papierowe dokumentu mają moc prawną, ponieważ te wygenerowane w sposób komputerowy są analogiczne do tych tradycyjnych.

Jeśli pierwszy raz słyszysz o taki e-deklaracjach to musisz wiedzieć, że program do roliczeń pit dostępny do pobrania za darmo na naszej stronie jest takim właśnie narzędziem pomocowym, które właśnie umożliwia nam szybkie i bezproblemowe wystawianie swojego formularza. Program ten jest aplikacją całkowicie darmową, dlatego nie musimy obawiać się tego, że jej pobranie czy też użytkowanie jest związane z ponoszeniem jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Pit 2015 Program pozwala skorzystać z ulg. Oddaj krew i odlicz darowiznę od dochodu lub przychodu w Pity 2015

Osoba, która oddała honorowo krew, może skorzystać z ulgi i odliczyć od dochodu (rozliczająca się wg stawek) lub przychodu (ryczałtowcy) wartość przekazanej krwi rozliczając swój pit za 2014 rok.

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Z ulgi dla honorowych krwiodawców ma prawo skorzystać także podatnik, który oddał honorowo krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby.

Najczęstsze błędy w PITy 2015 - nie popełniaj ich, aby uniknąć wezwania przez urząd skarbowy. Pit 2015 Program pozwoli uniknąć błędów.

Kto chociaż raz sam wypełniał roczne zeznania podatkowe PIT, zgodzi się, że podczas ich wypełniania można popełnić wiele błędów, bo pomyłka może nam się przytrafić na każdym kroku, szczególnie wtedy, gdy formularz wypełniamy ręcznie, zamiast skorzystać z Programu komputerowy.

Nie wszystkie błędy dyskwalifikują rozliczenia roczne, jednak mimo to mogą przysporzyć niemałych kłopotów. Zamiast tracić czas na wyjaśnianie błędów, lepiej zawczasu się ich ustrzec. Zobacz najczęściej popełniane błędy w zeznaniach podatkowych.

Nieaktualne dane osobowe podatnika

Podatnicy często nie informują (choć mają taki obowiązek) urzędu skarbowego o zmianie swoich danych osobowych objętych zakresem formularza NIP-3 lub NIP-1 (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Jednocześnie w zeznaniu rocznym podają nowe nazwisko, nowy numer dowodu osobistego czy nowy adres zamieszkania lub zameldowania. To nie wystarczy. W przypadku zmiany danych osobowych powinniśmy złożyć aktualizacyjny NIP-3 (albo NIP-1) i to w ciągu 30 dni od daty zmiany tych danych. Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej dla uniknięcia wzywania do urzędu trzeba złożyć aktualizacyjny NIP (wypełniony w całości a nie tylko co do danych zmienionych) razem z zeznaniem PIT

Kwota wolna od podatku PIT w 2015 roku - Pobierz pity 2015 program rekomendowany przez ekonomistów i rozlicz pity 2015

W roku 2014 kwota wolna od podatku PIT wynosi 3091 zł. Jeśli ktoś zarobi więcej, będzie musiał zapłacić podatek. Osoba, która za późno złoży rozliczenie roczne PIT, może zapłacić nawet 3 tys. złotych grzywny, nawet jeśli jej zarobek nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. Jest szansa na uniknięcie kary  - musisz wiedzieć czym jest czynny żal.

Rozliczenie PIT za 2014 rok należy złożyć niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Podatnik, który w poprzednim roku zarobił mniej niż kwota wolna od podatku, zyska finansowo na złożeniu zeznania podatkowego, ponieważ sam nie wpłaci do państwowej kasy ani złotówki, ale otrzyma zwrot zaliczki, jaką pracodawca odprowadzał z jego wypłaty na PIT.