Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

PITy 2015 Program: jak i gdzie doręczyć rozliczenie roczne 2015

Pobierz formularz w formacie PDF

Podatnicy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-37 mają czas na jego złożenie tylko do końca kwietnia 2016 roku.

W jaki sposób można złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-37?

jak doręczyć rozliczenieNajbardziej popularną metodą jest wypełnienie formularza osobiście i dostarczenie go do urzędu skarbowego. Podatnicy jednak coraz chętniej wykorzystują do sporządzenia pitów również komputerową aplikację - Program do rozliczania PIT - dostępny także na naszej stronie, który umożliwia szybkie i łatwe wypełnienie zeznania podatkowego. Po wpisaniu wartości w odpowiednie komórki formularza i wykonaniu przez Program wszystkich niezbędnych obliczeń, wystarczy tylko wydrukować PIT-37 i podpisać go - korzystając z programu unikniesz wielu błędów obliczeniowych - pisaliśmy o tym m.in. tutaj.

 

Na doręczenie wypełnionego formularza PIT-37 do urzędu skarbowego istnieje kilka sposobów. Pierwszy to osobiste złożenie w urzędzie. Można go też wysłać pocztą. Należy wówczas zawsze korzystać z usług Poczty Polskiej i wysłać rozliczenie listem poleconym. Dzięki temu za datę złożenia zeznania podatkowego uznawany będzie dzień jego wysłania. Jeżeli natomiast rozliczenie nadamy listem zwykłym, wówczas jako datę złożenia zeznania podatkowego urząd skarbowy przyjmie dzień, w którym formularz fatycznie dotarł do urzędu. Rodzaj listu ma zatem ogromne znaczenie szczególnie wtedy, gdy deklarację podatkową wysyłamy w ostatniej chwili.

Skąd podatnik ma wiedzieć w którym urzędzie skarbowym należy złożyć rozliczenie pit? Zanim obowiązek meldunkowy został zniesiony, właściwy urząd skarbowy był wyznaczany na podstawie miejsca zameldowania podatnika. Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującym prawem urząd ten powinien być wyznaczany na podstawie miejsca zamieszkania podatnika. Oznacza to, że rozliczenie PIT za 2015 rok powinniśmy składać w urzędzie, który podlega pod miejsce, gdzie mieszkamy. Nie należy jednak zapominać o tym, że nasze miejsce zamieszkania musi być zgodne z miejscem zamieszkania, które zostało przez nas podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-1 bądź NIP-3 lub też w jego aktualizacji. Dlatego też w momencie, gdy zmieniamy miejsce zamieszkania zawsze powinniśmy pamiętać o aktualizacji danych w przewidzianym na to terminie. Jeżeli w związku z przeprowadzką mamy problem z określeniem, który urząd podatkowy będzie dla nas właściwy warto jest skorzystać z wyszukiwarek dostępnych w Internecie, które na podstawie adresu podatnika określają z jakim urzędzie musi on złożyć zeznanie podatkowe. Adresy wszystkich urzędów skarbowych zawiera bezpłatny program do rozliczeń PIT za 2015 rok - dostępny na naszej stronie.

Najnowszym sposobem na składanie zeznania podatkowego za 2015 rok jest wysłanie go drogą elektroniczną. Można to zrobić przy pomocy aplikacji udostępnianej przez Ministerstwo Finansów. Ponieważ wycofana została konieczność składania na takiej deklaracji elektronicznego podpisu składanie pitu przez Internet stało się znacznie łatwiejsze. Podpis elektroniczny został zastąpiony koniecznością podania przez podatnika szeregu danych (m.in. kwoty podatku z ubiegłego roku), które muszą tworzyć spójną całość, czyli odpowiadać osobie, do której należy deklaracja podatkowa. Przed złożeniem e-deklaracji przeczytaj jeszcze ten artykuł aby uniknąć błędów: rozliczenia podatkowe przez internet.
 

Słowa kluczowe

 • Gdzie i jak złożyć pit z PITy 2015 Programem
 • pit z PITy 2015 programem gdzie składamy
 • właściwy urząd skarbowy pity 2015 program
 • pity 2015 program odpowiedni urząd skarbwy
 • Darmowy program do rozliczania pitów 2015
 • Automatyczne obliczenia z PIT 2015 Programem
 • Darmowy PITy 2015 Program do pobrania
 • Termin złożenia deklaracji a Program PIT 2015
 • Rozliczenie roczne 2015 z Programem do pitów 2015
 • Pit 2015 program do rozliczenia twojego zeznania PIT

PITy 2015 Program - czy PIT-40 i PIT-11 pracownik może otrzymać mailem?

Dane z formularzy PIT-11 lub PIT-40 otrzymane od pracodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, podatnik może w łatwy sposób skopiować do Programu, który służy do rozliczania PIT. Program do rozliczenia, z którego co roku korzysta kilkaset tysięcy Polaków, zawiera specjalny kreator rozliczeń, dzięki któremu większość pozycji formularza PIT-37, PIT-36 i wielu innych formularzy, wypełnia się automatycznie.

Program do pitów za ubiegły rok (2014) jest całkowicie darmowy i jest dostępny do pobrania również na naszej stronie internetowej.

Wybierz Pity 2015 Program i rozlicz swój Pit SAMODZIELNIE

Jeżeli podatnik w ubiegłym roku podatkowym był zatrudniony na umowę o pracę, rozliczenie pit za 2014 rok może w jego imieniu złożyć pracodawca, u którego był zatrudniony. Wystarczy jedynie pamiętać o spełnieniu kilku istotnych warunków. Przede wszystkim należy przed 10 stycznia 2015 roku przedstawić pracodawcy oświadczenie na druku PIT-12 dla celów dokonania rozliczenia PIT podatku dochodowego. W przypadku gdy chcesz sam sporządzić deklarację podatkową pomocnym narzędziem może okazać się Program dostępny do pobrania za darmo na naszej stronie. Mając ten program nie musisz posiadać żadnej wiedzy księgowej. Wystarczy pobrać program PITy 2014 i przepisać odpowiednie kwoty z PIT-11. Dzięki programowi masz także szansę skorzystać z ulg i odliczeń - takich chociażby jak ulga internetowa czy ulga prorodzinna.

Składając pracodawcy PIT-12 podatnik (pracownik) oświadcza w nim, że:
- poza dochodami u niego uzyskanymi nie osiągnął innych dochodów, z wyjątkiem dochodów nieuwzględnianych w rozliczeniach rocznych;
- nie korzysta z innych odliczeń niż z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu;
- nie korzysta z łącznego opodatkowania dochodów wraz z dochodami małżonka (tzw. wspólne rozliczenie roczne małżonków) lub nie będzie się rozliczał w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
- nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Darmowy, polecany przez ekspertów Program to rozliczeń PITy 2014 - jest do pobrania w naszym serwisie. Z programem tym rozliczenie roczne jeszcze nigdy nie było tak łatwe, szybkie i przyjemne.

W PITy 2015 Programie łatwo odliczysz ulgę internetową

Aby móc w programie do rozliczania pit skorzystać z ulgi za Internet, wystarczy pamiętać o kilku warunkach. Po pierwsze, odliczeniu od rozliczenia PIT podlega jedynie koszt użytkowania Internetu w miejscu zamieszkania. Nie oznacza to jednak, że trzeba być tam zameldowanym. Istotne jest to, żeby pokrywało się ono z miejscem zamieszkania zadeklarowanym w formularzu NIP-1 lub NIP-3. Jeśli więc podatnik posiada więcej niż jeden lokal z łączem internetowym, może odliczyć wydatki tylko z jednego z nich. Podatnikom w rozliczaniu ulgi za Internet z pomocą przychodzi Program komputerowy. Jeżeli nie wiesz jak rozliczyć podatek za rok 2014 rok, wykorzystaj naszego programu PITy 2014.  Program ten jest stale dostępny do pobrania w naszym serwisie.

Wykorzystaj PITy 2015 Program i rozlicz przychody z najmu lokalu, domu, mieszkania

przychody z najmu lokalu - fotografiaOd 1 stycznia 2014 roku nastąpiło kilka zmian w zakresie prawa podatkowego, które mają zachęcić podatników do rzetelniejszego rozliczenia z urzędem skarbowym dochodów z najmu. Poprzednia regulacja zakładała wybór pomiędzy zwykłą progresywną skalą podatkową (czyli 18 lub 32 proc.) a ryczałtem ewidencjonowanym. Nowe przepisy zmieniają zasady naliczania tego drugiego. Do końca 2009 r. roku w ramach ryczałtu obowiązywały dwie stawki podatkowe: 8,5 proc. do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro (w minionym roku 13 510 zł) oraz 20 proc. po jej przekroczeniu. Teraz niezależnie od wysokości przychodu z tytułu najmu osoby fizyczne płacą ujednoliconą stawkę podatku ryczałtowego w wysokości 8,5 proc (przeczytaj też: rozliczanie dochodów z wynajmu mieszkania).

Od wielu lat podatnikom w sporządzeniu deklaracji pomaga Program PIT 2013 bo automatycznie oblicza należny podatek, ułatwia rozliczanie wspólne z małżonkiem, korzystanie z ulg, a także pomaga rozliczyć się z najmu. Program do rozliczania pitów umożliwia również wysłania elektronicznej deklaracji do US. Dzięki programowi rozliczysz się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu i stania w długich kolejkach. Program w najnowszej wersji jest do pobrania w naszym serwisie.

PITy 2015 Program pomoże w rozliczeniu ulgi prorodzinnej


Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT 2015 obejmuje m.in. pełnoletnie dzieci uczące się, które nie ukończyły 25 lat, pod warunkiem, że ich dochody w roku podatkowym nie przekroczyły 3089 zł. Do limitu tego wliczane są dochody opodatkowane według skali podatkowej (z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz dochody ze zbycia papierów wartościowych (tzw. dochody z giełdy) podlegające opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym PIT. Najprostszym sposobem skorzystania z tej ulgi jest wykorzystanie z programu dostępnego na naszej stronie. Wystarczy wpisać swoje przychody, koszty ich uzyskania oraz zaliczki, a nasze narzędzie policzy za Ciebie wszystko automatycznie. Z programem PITy 2015 wyślesz także elektronicznie swoją deklarację. Darmowy program to najlepszy sposób na szybkie rozliczenie za 2015 r.

Najnowsza wersja tego programu jest do pobrania na naszej stronie internetowej.

Z PITy 2015 Programem rozliczysz nagrody wygrane w konkursach

nagrody wygrane w konkursachZ możliwością wzięcia udziału w konkursie spotykamy się niemal codziennie: robiąc zakupy w hipermarkecie, czytając kolorową prasę, czy oglądając telewizję. Atrakcyjne, często bardzo wartościowe nagrody, sprawiają, że wiele osób próbuje swych sił w konkursie. Ale kiedy uda się już zdobyć nagrodę, laureat zadaje sobie pytanie, czy od takiej wygranej powinien on zapłacić podatek? Jak to często bywa w kwestiach podatkowych, odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. Na szczęście z pomocą przychodzi nam program do rozliczenia pit - dzięki niemu sporządzisz deklarację podatkową, skorzystasz z ulg podatkowych czy wyślesz e-deklarację. Program, który można pobrać na naszej stronie to najlepsza aplikacja do rozliczeń z fiskusem, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jest on zupełnie darmowy i dostępny do pobrania na naszym portalu.