Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

PITy 2015 Program i limit odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Pobierz formularz w formacie PDF

Wydatki na zakup leków można odliczyć od dochodu  w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Ulgę rehabilitacyjną odliczysz łatwo korzystając z darmowego programu do rozliczania PITy 2015 - jest on dostępny do pobrania w naszym serwisie!

 

wydatki na zakup leków - receptaWydatki związane z zakupem leków podlegają odliczeniu, o ile spełniają cechy leku, tzn. mieszczą się w urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i lekarz specjalista stwierdził, że są one konieczne do stosowania przez okres stały lub czasowy. Definicja leku zawarta jest ustawie „Prawo farmaceutyczne”. Wynika z niej, że lek jest produktem leczniczym, tj. substancją, któremu przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób bądź jest on podawany pacjentowi w celu postawienia diagnozy albo w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu.

W związku z tym, jeżeli podatnik ponosi wydatki na zakup leków, co do których lekarz specjalista stwierdził, że pacjent powinien je stosować (stale lub czasowo), to podatnik ma prawo odliczyć od rozliczenia podatkowego PIT wydatki poniesione na ten cel w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a 100 zł.

Warto wiedzieć, że wysokość wydatków na zakup leków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokument ten powinien zawierać dane personalne osoby niepełnosprawnej ponoszącej wydatek na ten cel. Dokumentem takim może być dowód, z którego będzie wynikać, kto, kiedy i jakiego rodzaju wydatek poniósł. Dowodem tym nie musi być koniecznie faktura VAT.

Pamiętajmy zatem, że podatnik może odliczyć tylko i wyłącznie wydatek na zakup leku, pod warunkiem że posiada dokument, z którego jednoznacznie wynika, jaki jest koszt zakupu tego leku. Dokumentacja zakupów jest niezwykle istotna także przy korzystaniu z innych ulg - gdy robiłeś remont mieszkania pod kątem osoby niepełnosprawnej i chcesz odliczyć wydatki na remont mieszkania w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Nie zapomnij również o narzędziu - Programie ułatwiającym sporządzenie rozliczenia PIT 2015.

Słowa kluczowe

  • Ulga rehabilitacyjna w PITy 2015 Programie
  • Ulgi z programem do rozliczania pitów 2015
  • Program PIT 2015 a ulga na leki
  • PIT 2015 program odliczenie ulga leki
  • Rozliczenie podatkowe 2015 niepełnosprawnych w PIT 2015 Programie
  • Program do wypełniania pitów 2015
  • Rozliczenie podatkowe 2015 przez internet

Rozlicz zyski z najmu z PITy 2015 Programem

zyski z najmuPodatnik może złożyć rozliczenie podatkowe z tytułu zysków z najmu albo według skali podatkowej, albo ryczałtem. W tym drugim wypadku stawka wynosi tylko 8,5 proc., trzeba jednak spełnić pewne warunki.

W rozliczeniu z tytułu najmu podatnikom pomaga Program komputerowy. Najlepsza i zarazem darmowa aplikacja "PIT 2014 Program" do pobrania z naszej strony. Wybierz nasz program do PITy 2014; miej problem z głowy.

Najem jest odrębnym od działalności gospodarczej źródłem przychodu (umowy najmu reguluje kodeks cywilny), choć oczywiście może istnieć także najem, który prowadzony jest w ramach działalności. Jeśli nie wchodzi on w zakres tego, czym zajmuje się firma, wybór sposobu rozliczenia PIT z najmu pozostawiony jest osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie wtedy, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem tej działalności, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jak pozarolnicza działalność gospodarcza.

PITy 2015 Program a wydatki na remont mieszkania w ramach ulgi rehabilitacyjnej

wydatki na remont mieszkania w ramach ulgi rehabilitacyjnejZ ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub te, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. Ulga polega na odliczaniu od dochodu określonych wydatków, np. na remont mieszkania. Nie wiesz jak to zrobić? Z pomocą przychodzi Program dostępny do pobrania za darmo na naszej stronie. Dzięki Programowi PITy 2015, bez fachowej wiedzy z zakresu podatków czy pomocy księgowej, rozliczysz samodzielnie swój PIT roczny. Nie czekaj, pobierz już dziś najlepszy i darmowy Program do rozliczenia PIT-u. Dzięki temu programowi dowiesz się również jaki jest limit ulgi rehabilitacyjnej, bo program sam poinformuje Cię jeśli limit przekroczysz.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepisy nie określają szczegółowo, jakie wydatki podlegają odliczeniu. Adaptacja mieszkania lub budynku oznacza zatem przeróbkę mającą nadać mu inny charakter, przystosować do innego użytku. Natomiast wyposażenie mieszkania lub budynku to nadanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe.

Co zrobić, gdy PIT-11 otrzymam po terminie - PITy 2015 program

Otrzymałeś PIT-11 po tym, jak złożyłeś już rozliczenie pit za 2014 r.? Przeczytaj, co powinieneś w tej sytuacji zrobić?

Nie trać czasu, skorzystaj także z naszego programu do rozliczania pit - dzięki temu programowi dostępnemu na naszej stronie do rozliczenia z fiskusem nie potrzebujesz wiedzy księgowej czy kalkulatora. Program PITy 2014 pomoże ci szybko i skutecznie sporządzić rozliczenie roczne za 2014r.

Niektórzy podatnicy udają, że takiego PIT-11 nie dostali. Jednak liczenie na to, że urząd skarbowy nie zorientuje się albo nie będzie dociekał, czy podatnik rozliczył się z dochodów z tego dodatkowego PIT-11, jest ryzykowne. Należy pamiętać, że przecież drugi egzemplarz PIT-11 również trafił już do fiskusa. Jeśli urząd skarbowy rozpocznie postępowanie podatkowe albo kontrolę podatkową, skutki niewykazania dochodów z tego PIT-11 w rocznym zeznaniu podatkowym mogą być bardzo dotkliwe.

Aktualne formularze PIT znajdziesz w PITy 2015 Programie

Składając do urzędu skarbowego rozliczenie pit z tytułu dochodu należy zwrócić uwagę na to, by zrobić to na drukach PIT obowiązujących w tym roku. Uniknij pomyłki przy obliczeniach! Jak? W programie do rozliczania pitów za 2012r. znajdziesz aktualne formularze PIT 2014. Darmowy program do wypełniania druków PITy 2014 już dziś możesz pobrać z naszej strony.

W porównaniu z ubiegłym rokiem zmianami zostały objęte formularze podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz załączniki PIT/D i PIT/O.

PIT-37 w PITy 2015 Programie - indywidualne rozliczenie z tytułu umowy o pracę z jednym pracodawcą

Jeżeli w ubiegłym roku osiągnąłeś dochody tylko z tytułu umowy o pracę z jednym pracodawcą i nie rozliczasz się z małżonkiem, swoje rozliczenie pit 2014 złóż na formularzu PIT-37. Pomocny też będzie program PITy 2014 oraz nasza instrukcja - krok po kroku.

Dzięki programowi i instrukcji - rozliczenie PIT za 2014r. zajmie Ci to tylko chwilę.

Aby wypełnić rozliczenie PIT-37, otwórz program do rozliczania pit 2014, który jest dostępny do pobrania z naszej strony. Pierwszy krok to wybór metody wypełniania deklaracji: dostępne są opcje „Kreator rozliczenia” oraz „Aktywne deklaracje”. Dla mniej zaawansowanych użytkowników, którym zależy na szybkim i poprawnym wypełnieniu rozliczenia pit, rekomendujemy tę pierwszą opcję. Po jej wybraniu przechodzimy do kolejnego etapu: „Wybierz sposób opodatkowania" – nie rozliczamy się z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, więc wybieramy opcję „indywidualnie”. W punkcie „Cel składania zeznania” zaznaczamy „złożenie zeznania”.

PITy 2015 Program - rozlicz swoje autorskie umowy o dzieło

Dla niektórych przychodów ustawodawca dopuścił możliwość ustalania kosztów zryczałtowanych. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, składając rozliczenie pitu, mogą oni zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Warto przy sporządzeniu deklaracji skorzystać z aplikacji "PITy 2014 Program". Tysiące Polaków przy rozliczaniu umów o dzieło korzysta z tego właśnie programu. Nie czekaj program do rozliczania pitów 2014 jest do pobrania na naszej stronie.

Na początku przypomnijmy, że zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów niepodlegających PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Źródłami przychodów mogą być m.in.: prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (więcej o ochronie praw autorskich przeczytaj tutaj).