Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Pity 2015 Program dla bezrobotnych - bez pracy, też możemy skorzystać z ulgi na Internet

Pobierz formularz w formacie PDF

ulga na internetJeżeli bezrobotny podatnik nie ma prawa do zasiłku, a współmałżonek podatnika jest emerytem, warto złożyć wspólne rozliczenie roczne za 2015r. uwzględniając przy tym ulgę na Internet. Łączne opodatkowanie jest bowiem najkorzystniejsze, gdy między dochodami męża i żony jest duża różnica albo gdy jedno z nich nie ma żadnych dochodów. Podatek oblicza się wówczas w ten sposób, że sumuje się dochody męża i żony, a potem dzieli je na pół. Od tej kwoty oblicza się podatek według skali, a następnie mnoży razy dwa. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów, warto wypełnić zeznanie podatkowe poprzez program do rozliczeń pit - bo dzięki niemu unikniemy pomyłek obliczeniowych. Dzięki różnicy dochodów tak obliczony podatek będzie mniejszy niż gdyby zarabiający małżonek rozliczał się sam.

 

Jednak wspólne rozliczenie pit obwarowane jest pewnymi warunkami. Po pierwsze między małżonkami przez cały rok podatkowy (ten za który rozliczany jest podatek) musi istnieć wspólność majątkowa. Po drugie ani mąż ani żona nie mogą mieć dochodów wykluczających wspólne rozliczenie, tj. dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, ryczałtem czy w formie karty podatkowej. Po trzecie małżonkowie muszą wnioskować o opodatkowanie łączne. Wniosku nie trzeba składać oddzielnie, swoją wolę małżonkowie mogą wyrazić zaznaczając w programie do rozliczenia odpowiednie okienka we wspólnym zeznaniu rocznym PIT-37.

W tym przypadku mąż i żona mają prawo do odliczenia ulgi internetowej, jeśli oboje ponosili wydatki na Internet. Ulgę odlicza się od dochodu przed jego opodatkowaniem. W sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, wydatki na Internet może odliczyć także ten małżonek, który nie osiągał dochodów albo osiągał dochody nieprzekraczające kwoty wolnej od podatku (w 2012 r. było to 3 091 zł). A zatem każde z małżonków ma prawo odjąć kwoty wynikające z faktur, maksymalnie 760 zł za cały rok - przeczytaj więcej o tym w artykule: prawo do podwójnej ulgi internetowej. Fiskus żąda jednak, by faktury lub inne dowody poniesienia wydatków na Internet zawierały imiona i nazwiska obojga małżonków. Warto więc zadbać o to, by dostawca Internetu umieścił dane drugiego małżonka na fakturze.

Słowa kluczowe

  • Rozliczenie roczne 2015 dla bezrobotnych
  • PIT 2015 program krok po kroku
  • PITy 2015 program do rozliczenia za darmo
  • PITy 2015 program a wspólne rozliczenie z małżonkiem
  • rozliczenie roczne 2015 a ulga na Internet
  • PIT 2015 program do rozliczenia dla każdego

Pity 2015 Program najlepszą formą nowoczesnego rozliczenia - e-PIT bez błędów

Rozliczenia podatkowe przez Internet, podobnie jak wypełnianie formularzy przez specjalny program do rozliczania formularzy PITy 2015 na komputerze, przynoszą podatnikom oszczędność czasu i pieniędzy. Procedura rozliczeń elektronicznych jest bowiem dość przyjazna od strony administracyjnej, ponieważ ustawodawca zlikwidował dodatkowe obowiązki związane z powiadamianiem organów podatkowych o wyborze takiej formy rozliczeń. Nie trzeba również stosować e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Zastępuje je pięć cech osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, identyfikator podatkowy oraz kwota przychodu z zeznania za poprzedni rok podatkowy. Program, który umożliwi wysłanie edeklaracji pobierzesz z naszej witryny.

Skorzystaj z Programu PITy 2015 i rozlicz się bezbłędnie - bez ryzyka kontroli ze strony fiskusa

Urzędnicy skarbowi najczęściej kontrolują tych podatników, którym należy się zwrot podatku za pit 2014. Fiskus sprawdza wówczas, czy podatnik rzeczywiście miał prawo do uzyskania zwrotu i czy zwrot ten wyliczono prawidłowo. Kontrolerzy najczęściej proszą o dokumenty potwierdzające prawo do odliczeń czy to od dochodu, czy od podatku.

Na sprawdzenie prawdziwości naszych deklaracji fiskus ma prawie aż sześć lat - wyjaśnialiśmy to w artykule: jak długo przechowywać rozliczenie podatkowe. Organy podatkowe mogą sprawdzać poprawność rozliczeń rocznych PIT do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zeznanie za 2014 r. może być zatem sprawdzane aż do końca 2018 r. Warto zatem wypełniać formularze podatkowe przez Program PITy 2014, ponieważ plik z zeznaniem podatkowym na własnym komputerze łatwiej przechować, niż stertę papierowych dokumentów.

Elektroniczne PITy 2015 można sporządzić i przesłać do urzędu - z Programem PITy 2015

e-deklaracjeZłożenie zeznań rocznych e-PIT za 2014 r. jest prostsze, niż w latach poprzednich. Podatnicy mogą wypełnić zeznanie roczne w programie do rozliczania, a następnie przekazać go przez Internet do Urzędu Skarbowego. 

Uproszczenie to stało się możliwe dzięki Ministerstwu Finansów, które uruchomiło środowisko testowe dla systemu e-Deklaracje, skierowane do producentów oprogramowania. Producenci po wdrożeniu do swoich programów rozliczeniowo-księgowych aplikacji do e-deklaracji, mogli uaktualnić swoje oprogramowanie lub poszerzyć ofertę m.in. o e-PIT.

Aby wysłać PIT przez Internet, korzystając z PITy 2015 Programu, wystarczy PESEL

Osoby fizyczne, które składają roczne rozliczenie PIT za 2014 rok przez Internet, nie muszą już podawać numeru NIP.
Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań.

Obecnie podatnicy mogą złożyć przez Internet kilka deklaracji pit, m.in. PIT-37 (dochody z pracy) i PIT-36 (działalność gospodarcza), bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zabezpieczeniem są tzw. dane autoryzacyjne, a wśród nich był m.in. właśnie numer NIP. Ministerstwo dostosowało te przepisy do nowych zasad, zgodnie z którymi osoby fizyczne nie muszą się już posługiwać numerem NIP. Od 1 września 2012 r. zmianie uległy bowiem przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (link). Zgodnie z nowym brzmieniem identyfikatorem podatkowym jest - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług – numer PESEL