PIT roczny - e-deklaracja: poradnik mini

Pobierz formularz w formacie PDF

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego polskiego rezydenta podatkowego. Jeśli masz taki status, a pozyskiwałeś w poprzednim roku podatkowym jakiekolwiek przychody lub dochody objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz musiał złożyć swoje PITy do urzędu skarbowego. Możesz przy tym wysłać PIT roczny pocztą, listem poleconym, pamiętając o zwrotnym potwierdzeniu odbioru, albo zanieść samemu do urzędu, który jest właściwy względem twojego stałego miejsca zamieszkania. Od kilku lat można także posłużyć się elektronicznym formularzem PIT. E-deklaracja roczna składana w trybie online jest prosta do wypełnienia, dzięki kreatorowi rozliczenia, a także wyklucza konieczność wizyty na poczcie lub w urzędzie. Oszczędzasz swój cenny czas oraz pieniądze. A my - przedstawiamy poradnik, jak wypełnić taką e-deklarację, aby wszystko było zgodne z literą prawa i wygodne dla podatnika.

 

Zaczynamy od wyboru formularza PIT

Na pewno martwisz się tym, że przy samodzielnym rozliczaniu deklaracji PIT musisz też samemu wybrać właściwy formularz podatkowy. System e-deklaracji podatkowych wychodzi naprzeciw twoim oczekiwaniom i pomoże dokonać dobrego wyboru w tym zakresie. Program do rozliczania e-deklaracji podatkowych zapyta podatnika, skąd uzyskiwał przychody i w jaki sposób były one opodatkowane. Musisz tylko zaznaczyć odpowiednią opcję, a program wskaże właściwy PIT. Obecnie w formie elektronicznej można składać do urzędu skarbowego większość rozliczeń podatkowych rocznych, w tym przede wszystkim:

  • PIT-16A - formularz przeznaczony dla rozliczania karty podatkowej,
  • PIT-19A - druk dla osób duchownych (podatek ryczałtowy),
  • PIT-28 - formularz przeznaczony do rozliczania przychodów za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego,
  • PIT-36 - formularz dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika dochody opodatkowane skalą podatkową,
  • PIT-36L - druk przeznaczony dla rozliczania dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym,
  • PIT-37 - formularz dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali za pośrednictwem płatnika dochody opodatkowane skalą podatkową,
  • PIT-38 - druk na rozliczenie dochodów kapitałowych i giełdowych;
  • PIT-39 - druk adresowany do osób rozliczających dochody tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości;
  • PIT-40 - druk przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,
  • PIT-40A - druk przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę.

Po wyborze formularza PIT, który jest właściwy dla ciebie, możesz przejść już do właściwego rozliczania swoich przychodów i ewentualnych kosztów ich uzyskania, wskazywania ulg podatkowych oraz oczywiście wszystkich danych podatnika, niezbędnych do rocznego rozliczenia podatkowego.

Jak wypełnić swoją e-deklarację PIT?

Stajesz przed wyzwaniem samodzielnego rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać, zwłaszcza z wykorzystaniem systemu e-deklaracji podatkowych rocznych. w pierwszej części, na głównej stronie formularza podatkowego podajesz w pierwszej kolejności w lewym górnym rogu identyfikator podatkowy. Przyjmuje się zasadniczo, że numer PESEL wpisują osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, a NIP - przedsiębiorcy i czynni podatnicy VAT.

Następnie podajesz rok, za który dokonujesz rozliczenia i ewentualnie tryb zeznania podatkowego - indywidualny lub na preferencyjnych zasadach, łącznie ze współmałżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Najważniejszą dla ciebie i dla fiskusa częścią formularza podatkowego PIT jest część dotycząca wykazywanych źródeł przychodów oraz kosztów ich uzyskania, jeśli podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzięki systemowi e-deklaracji podatkowych rocznych nie musisz nawet wiedzieć, jak obliczyć swój podatek należny fiskusowi. Wszystko zrobi za ciebie program komputerowy lub aplikacja online, w zależności od tego, z czego korzystasz. W elektronicznym formularzu PIT możesz też skorzystać z przysługujących ci ulg i preferencji w opodatkowaniu. Nawet jeśli nie wiesz, jakie warunki musisz do nich spełnić, to program wszystko ci wyjaśni. Szybko uzyskasz aktualne informacje na ten temat i rozliczysz ulgi, które pomogą ci zoptymalizować wysokość zobowiązania podatkowego wobec fiskusa.

Weryfikacja twojej tożsamości podatnika...

Zastanawiasz się, skąd fiskus wie, że e-deklaracje podatkowe są składane rzeczywiście przez te osoby, których dane widnieją w elektronicznym formularzu? Ustawodawca pomyślał także i o tym. Jeszcze kilka lat temu dla potwierdzenia danych z elektronicznego PIT-a należało opatrzyć go bezpiecznym e-podpisem z ważnym certyfikatem posiadającym kwalifikację formalną. Dziś nie jest to już potrzebne, ponieważ można zweryfikować swoją tożsamość poprzez podanie kwoty przychodu, jaką wykazałeś w poprzedniej deklaracji rocznej. Wystarczy wpisać w odpowiednie, wskazane pole formularza PIT taką kwotę, a system zweryfikuje, czy jest ona poprawna. Jeśli jej nie znasz i nie posiadasz podpisu elektronicznego, wtedy nie pozostaje ci nic innego, jak wydrukować wypełnioną e-deklarację podatkową, podpisać ją własnoręcznie i zanieść do urzędu skarbowego albo wysłać do niego pocztą.

Czy w e-deklaracjach podatkowych można skorzystać z ulg i preferencji?

E-deklaracje przez internet można składać szybko, bez wychodzenia z domu, jeśli tylko masz dostęp do komputera i sieci. Wchodzisz na odpowiednią stronę, ściągasz program do wypełniania e-PIT-ów, albo korzystasz z aplikacji online. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, e-deklaracje PIT są traktowane w taki sam sposób jak rozliczenia składane w trybie tradycyjnym, na papierowych drukach. Czy e-PIT pozwoli mi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych? Czy będę mieć do nich ograniczony dostęp? Takie wątpliwości często pojawiają się u polskich podatników, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy rozliczają się przez internet. Są zupełnie bezpodstawne, ponieważ o wiele łatwiej jest skorzystać z ulg i preferencji w rozliczeniach PIT właśnie przez internet w e-deklaracji rocznej.

Czy e-Deklaracja PIT to bezpieczny sposób na rozliczenie z fiskusem?

Rozliczenie roczne jest obowiązkowe dla wszystkich podatników mających status polskiego rezydenta podatkowego, którzy w poprzednim roku pozyskiwali przychody lub dochody opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mają oni prawo i możliwość złożenia swojego zeznania PIT przez internet. Czasem jednak pojawiają się wątpliwości, czy e-deklaracja PIT jest bezpieczną formą na rozliczenie z fiskusem?

Umowa z nianią, czyli roczny PIT niani

Praca niani, czyli opiekunki do dziecka, może być wykonywana na podstawie formalnie zawartej umowy. Jest to legalny sposób na zatrudnienie niani. W takim wypadku umowa z nianią rodzi pewne konsekwencje podatkowe. Nianie mogą liczyć dzięki temu na ubezpieczenie społeczne z ZUS. Ich roczny PIT musi uwzględnić dochody pozyskiwane z umowy z rodzicami, u których pracują. Jakie zestawienie podatkowe roczne powinna więc złożyć niania? Czy deklaracje Pity opiekunek do dzieci będą sporządzane w taki sam sposób, jak przy pracy na etacie?

Program do rozliczania PIT online - szybko, łatwo, na czas!

Od momentu, kiedy fiskus „uwolnił” rozliczenie PIT online, rośnie sukcesywnie liczba podatników, którzy decydują się na skorzystanie z takiej możliwości. Program online służący do wypełnienia i wysyłki deklaracji podatkowej PIT do urzędu skarbowego nie trzeba nawet instalować na dysku swojego komputera. Można w dowolnym miejscu i czasie, wszędzie tam, gdzie użytkownik ma dostęp do komputera i sieci internetowej, wypełnić swoje zeznanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i złożyć je w urzędzie skarbowym, bez wychodzenia z domu.

Czy rozliczenie ulgi na krew w PIT wymaga jakiegoś specjalnego załącznika?

Honorowi dawcy krwi, którzy w poprzednim roku podatkowym przekazali do stacji krwiodawstwa krew i jej składniki, mogą skorzystać przy wypełnianiu rozliczenia rocznego ze specjalnej ulgi podatkowej. Ulga na krew pozwala na zmniejszenie zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie PITy honorowych dawców krwi mogą uwzględniać taką ulgę i czy podatnik powinien składać PIT z ulgą dla krwiodawców wraz z jakimś konkretnym załącznikiem, wymaganym przez przepisy prawa podatkowego?

Deklaracja PIT rencisty - jaki druk, jak wypełnić

Renta jest jednym z grup dochodów, z których podatnik musi rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Rencista musi wypełnić odpowiednie druki PIT, albo też jego deklaracja PIT może zostać złożona za pośrednictwem organu rentowego - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jaki druk PIT powinien wypełnić rencista przy samodzielnym rozliczeniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?