Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

PIT-37: rozliczenie podatkowe 2015 osoby samotnie wychowującej dzieci; instrukcja w PITy 2015 Programie

Pobierz formularz w formacie PDF

osoba samotnie wychowująca dziecko fotoPodatnikiem, któremu przysługuje prawo do rozliczenia swoich dochodów jako osobie samotnie wychowującej dziecko, jest jeden z rodziców albo opiekun prawny, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. W przypadku osób rozwiedzionych decyduje orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej.

 

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Jeżeli przysługuje ci prawo do złożenia zeznania PIT jako osobie samotnie wychowującej dziecko, skorzystaj z naszej instrukcji rozliczenia PIT-37 krok po kroku z pomocą Programu PITy 2014, służącego do rozliczania deklaracji PIT za 2014r. Przeczytaj też nasz artykuł na temat tego ile możemy odliczyć pieniędzy korzystając z ulgi na dzieci i jaki jest podatek osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Aby wypełnić rozliczenie PIT-37, otwórz Program do rozliczenia, który jest dostępny do pobrania z naszej strony. Pierwszy krok to wybór metody wypełniania deklaracji: dostępne są opcje „Kreator rozliczenia” oraz „Aktywne deklaracje”. Dla mniej zaawansowanych użytkowników, którym zależy na szybkim i poprawnym wypełnieniu rozliczenia pit, rekomendujemy tę pierwszą opcję. Po jej wybraniu przechodzimy do kolejnego etapu: „Wybierz sposób opodatkowania" i zaznaczamy punkt „w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci”. Jako „Cel składania zeznania podatnika” zaznaczamy po prostu „złożenie zeznania”.

Kolejny krok to wpisanie danych osobowych podatnika, którego rozliczenie będziemy tworzyć podczas naszej pracy z programem do rozliczania pitów. W tym celu klikamy w „Listę podatników”, a następnie „dodaj”. Wyświetlą nam się pola, które należy wypełnić takimi danymi, jak: imię, nazwisko, NIP, PESEL, adres czy data urodzenia. Po wpisaniu wszystkich danych, zatwierdzamy klikając „OK”. Imię i nazwisko podatnika pojawi nam się teraz na liście podatników. Aby stworzyć dla niego rozliczenie PIT-37, zaznaczamy jego nazwisko i klikamy „Wybierz”.

Przystępujemy do określenia źródła przychodów. Należy zaznaczyć wszystkie źródła, z których w ubiegłym roku podatnik otrzymywał przychód. Można zaznaczyć kilka opcji, na przykład jeżeli byliśmy zatrudnieni na umowę i jednocześnie dorabialiśmy na umowę zlecenie, zaznaczamy zarówno punkt „wynagrodzenia zez stosunku pracy”, jak i „działalność wykonywana osobiście, w tym umowy o dzieła i zlecenia”. W następnym punkcie zaznaczamy poniesione wydatki uprawniające do odliczeń od dochodu lub podatku (np. wydatki na Internet, czy ulga z tytułu wychowywania dzieci) i klikamy „Dalej”. Ponieważ nie chcemy doliczyć dochodów małoletnich dzieci do swoich, ani nie odprowadzamy samodzielnie zaliczek, omijamy kolejny punkt. Podobnie postępujemy z następnym punktem dotyczącym aktualizacji numeru NIP i adresu zamieszkania.

W następnej części wypełniania rozliczenia PIT-37 wpisujemy wszystkie informacje związane z osiągniętym dochodem. Na tym etapie niezbędny będzie PIT-11, jaki otrzymaliśmy od pracodawcy, skąd przepiszemy odpowiednie kwoty. Jako pierwszą przepisujemy kwotę przychodu oraz zaznaczamy, czy mamy prawo do kosztów z tytułu jednego czy też więcej niż jednego stosunku pracy. Jeżeli nasz zakład pracy jest w innej miejscowości, niż nasze miejsce zamieszkania, zaznaczamy to w punkcie „dojazdy do pracy z innej miejscowości”. W pytaniu poniżej przepisujemy również z PIT-11 kwotę zaliczki na podatek pobraną przez płatnika. Znów klikamy „Dalej” i przepisujemy z PIT-11 kwotę składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ nie mamy żadnych doliczeń do podatku, kolejne pole zostawiamy puste. Koniec wypełniania zeznania PIT-37 jest już bliski. Możemy jeszcze tylko wpisać dane (np. numer telefonu lub adres korespondencyjny), które ułatwią fiskusowi kontakt z nami, gdyby zaszła taka potrzeba.

Na koniec wypełniania rozliczenia - Program PITy 2014 umożliwi nam również przekazanie 1 procenta naszego podatku na cele realizowane przez Organizację Pożytku Publicznego, jaką jest Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO. Kwota ta (automatycznie wyliczona przez nasz Program) trafi do najbardziej zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem łódzkich dzieci i młodzieży, głównych uczestników programów edukacyjnych, pomocowych i ekologicznych prowadzonych przez OPP Fundację FERSO. Aby to uczynić, wystarczy wybrać nazwę organizacji z rozwijanej listy pod pytaniem. Jeżeli nie chcemy, aby nasz datek był anonimowy, możemy wyrazić zgodę na przekazanie naszych danych osobowych, organizacji, którą wsparliśmy.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zadane nam przez Program PIT, ukaże się komunikat końcowy. Teraz wystarczy już tylko kliknąć „Wydruk”, a wydrukowane formularze sprawdzić, podpisać i wysłać lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego do końca kwietnia 2015 r.
 

Słowa kluczowe

 • osoby samotnie wychowującej dzieci a Pity 2015 Program
 • instrukcja PIT 2015 Program
 • PIT-37 w programie do wypełniania pitów 2015
 • PIT-37 rozliczenie roczne 2015
 • PITy 2015 darmowy program
 • Elektroniczne rozliczenie pit 2015

Ulga prorodzinna w PITy 2015 Programie a rozliczenie roczne 2015 z fiskusem, odlicz ulgę !

Ulga rodzinna pozwala na duże oszczędności przy rozliczaniu pit-a za 2014r. To dlatego, że od podatku odejmuje się 1112,04 zł na każde dziecko: zarówno na niemowlaka, jak i studenta. Wypełnienie zeznania podatkowego w tej sytuacji znacznie ułatwi aplikacja  komputerowa (można ją pobrać z naszej strony) - Program PITy 2014.

Najmniej kłopotów z rozliczeniem mają ci podatnicy, których dzieci są małoletnie. Należy jedynie uważać, gdy dziecko przyszło na świat w 2014 r., ponieważ obowiązuje wówczas miesięczny system odliczeń (92,67 zł za każdy miesiąc). Czyli jeżeli dziecko przyszło na świat w lipcu, podatnik odliczy ulgę rodzinną tylko za sześć miesięcy (od lipca do grudnia włącznie). Warto o tym pamiętać, by dokonać później prawidłowych odliczeń np. wykorzystując darmowy program PITy 2014 dostępny w Internecie.

Wspólne rozliczenie małżonków - rozliczenie podatkowe 2015 i prawo do podwójnej ulgi internetowej, najłatwiejsze w PITy 2015 Programie

Małżeństwo, które korzysta z sieci, ma prawo do podwójnej ulgi podatkowej z rozliczenia PIT. W ostatnich latach w korzystaniu z ulgi - Polaków wspiera rewelacyjna aplikacja komputerowa - Program PITy 2014, który pomaga w rozliczeniu PIT za 2014r. Program możesz pobrać prosto z naszej strony - zatem pobierz teraz ten program i sprawdź ile możesz zaoszczędzić czasu i nerwów przy rozliczeniu deklaracji rocznej.

ulga za internet obrazPamiętaj również, że wydatki za Internet muszą być udokumentowane fakturą. Dla urzędu skarbowego jest ona najważniejsza. Według fiskusa ulga internetowa za 2014r. przysługuje wyłącznie tym osobom, których dane zostały na niej zamieszczone. Dlatego na fakturze za Internet najlepiej wpisać zarówno męża, jak i żonę. Najlepiej mieć papierową fakturę - przeczytaj dlaczego w naszym artykule pod tytułem: samodzielnie drukowana faktura za internet.

PIT-37 a wspólne rozliczenie małżonków z tytułu umowy o pracę w PITy 2015 Programie

Małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczenia się z uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Muszą jedynie spełnić poniższe warunki:

 • są małżeństwem przez cały rok podatkowy;
 • istnieje między nimi wspólnota majątkowa;
 • mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem łatwo i szybko wypełnisz z pomocą bezpłatnego narzędzia - Programu PITy 2014 dostępnego na naszej stronie. Wystarczy postępować według naszej instrukcji PIT-37 - krok po kroku.

Aby wypełnić rozliczenie PIT-37, otwórz program do rozliczania pitów 2014, który jest dostępny do pobrania z naszej strony. Pierwszy krok, to wybór metody wypełniania deklaracji: dostępne są opcje „Kreator rozliczenia” oraz „Aktywne deklaracje”. Dla mniej zaawansowanych użytkowników, którym zależy na szybkim i poprawnym wypełnieniu rozliczenia rocznego 2014, rekomendujemy tę pierwszą opcję. Po jej wybraniu - przechodzimy do kolejnego etapu: „Wybierz sposób opodatkowania". Ponieważ rozliczamy się z małżonkiem, więc zaznaczamy opcję „Wspólnie z małżonkiem”. W punkcie „Cel składania zeznania”, zarówno przy podatniku, jak i przy małżonku zaznaczamy „złożenie zeznania”. Pamiętajmy, którą osobę (męża / żonę) podczas wypełniania deklaracji będziemy określać jako „podatnik”, a którą jako „małżonek” i trzymajmy się tego konsekwentnie do końca wypełniania naszego PIT-37.

Koszty dojazdu do pracy w PITy 2015 Programie - obowiązkowe rozliczenie podatkowe 2015

koszty dojazdu do pracy - paliwoPrzepisy ustawy umożliwiają każdemu podatnikowi składającemu rozliczenie PIT odliczenie kosztów poniesionych na dojazd do pracy. Pracownik miejscowy odliczy zatem w swojej deklaracji (np. przygotowanej w Programie dostępnym na tej stronie internetowej) w ramach kosztu uzyskania przychodu 1335 zł , a pracownik dojeżdżający 1668,72 zł (z jednej umowy o pracę - w przypadku wielu umów są to kwoty odpowiednio: 2002,05 zł i 2502,56 zł). Pracownikiem dojeżdżającym jest osoba, której miejsce stałego lub czasowego zamieszkania w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Jeżeli koszty dojazdu podatnika były wyższe niż te określone przez ustawodawcę, również można je uwzględnić. Aby twoje rozliczenie podatkowe było jednak wypełnione prawidłowo należy pamiętać o spełnieniu kilku warunków, o których piszemy poniżej.

Użyj sprawdzony PITy 2015 Program i uniknij błędów w zeznaniu PIT-37

Wielu podatników składa rozliczenie podatkowe w ostatnim momencie, a wówczas nietrudno o mniejszą lub większą pomyłkę w rozliczeniu. Aby uniknąć błędów warto skorzystać z darmowego narzędzia, jakim jest Program dostępny do ściągnięcia za darmo na naszej stronie internetowej. Pobierz już dziś program do rozliczania wszelkich druków PITy 2014 i uniknij przygód podczas sporządzania deklaracji rocznej.

błędy w pit - fotoSpora część rozliczenia PIT zawiera błędy o charakterze formalnym (np. brak podpisu pod zeznaniem czy niewpisany lub nieprawidłowy NIP) oraz rachunkowym. Te drugie dotyczą prostych działań arytmetycznych, jak zaokrąglania wartości czy przeniesienia kwot z innych pozycji. Tego typu błędy urząd skarbowy może korygować samodzielnie, bez potrzeby wzywania w tym celu podatnika.

W PITy 2015 Programie zapłacisz mniejszy podatek za rozliczenie roczne 2015

Wszyscy doskonale wiemy, że podatki płacić trzeba. Ale to nie oznacza, że nie możemy obniżyć kwoty podatku, tym bardziej, że umożliwiają nam to przepisy o podatku PIT. Z pomocą przychodzi nam najnowszy Program do rozliczania PIT 2014r. Podatnicy zatrudnieni na etacie, którzy w 2014 roku ponieśli np. wydatki na internet, w zeznaniu składanym do końca kwietnia 2015 r. odliczą je od dochodu -tzw. ulga internetowa. Z kolei przedsiębiorcy, którzy ponieśli wydatki związane z działalnością gospodarczą, mogą rozliczyć je w kosztach uzyskania przychodów, a tym samym zmniejszą swoją podstawę opodatkowania.