Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

PIT-37 a wspólne rozliczenie małżonków z tytułu umowy o pracę w PITy 2015 Programie

Pobierz formularz w formacie PDF

Małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczenia się z uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Muszą jedynie spełnić poniższe warunki:

 • są małżeństwem przez cały rok podatkowy;
 • istnieje między nimi wspólnota majątkowa;
 • mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem łatwo i szybko wypełnisz z pomocą bezpłatnego narzędzia - Programu PITy 2014 dostępnego na naszej stronie. Wystarczy postępować według naszej instrukcji PIT-37 - krok po kroku.

Aby wypełnić rozliczenie PIT-37, otwórz program do rozliczania pitów 2014, który jest dostępny do pobrania z naszej strony. Pierwszy krok, to wybór metody wypełniania deklaracji: dostępne są opcje „Kreator rozliczenia” oraz „Aktywne deklaracje”. Dla mniej zaawansowanych użytkowników, którym zależy na szybkim i poprawnym wypełnieniu rozliczenia rocznego 2014, rekomendujemy tę pierwszą opcję. Po jej wybraniu - przechodzimy do kolejnego etapu: „Wybierz sposób opodatkowania". Ponieważ rozliczamy się z małżonkiem, więc zaznaczamy opcję „Wspólnie z małżonkiem”. W punkcie „Cel składania zeznania”, zarówno przy podatniku, jak i przy małżonku zaznaczamy „złożenie zeznania”. Pamiętajmy, którą osobę (męża / żonę) podczas wypełniania deklaracji będziemy określać jako „podatnik”, a którą jako „małżonek” i trzymajmy się tego konsekwentnie do końca wypełniania naszego PIT-37.

 

Kolejny krok to wpisanie danych osobowych podatników, których rozliczenie będziemy tworzyć podczas naszej pracy z Programem do Pitów za 2014r. W tym celu klikamy w „Listę podatników”, a następnie „dodaj”. Wyświetlą nam się pola, które należy wypełnić takimi danymi, jak: imię, nazwisko, NIP, PESEL, adres czy data urodzenia. Po wpisaniu wszystkich danych, zatwierdzamy klikając „OK”. Po podaniu danych jednego z małżonków, potem wypełniamy dane drugiej osoby. Imiona i nazwiska małżonków pojawią nam się teraz na liście podatników. Aby stworzyć dla nich rozliczenie PIT-37, zaznaczamy ich nazwiska na liście i klikamy „Wybierz”.

Przystępujemy do określenia źródła przychodów - najpierw dla podatnika, później dla małżonka. W obu przypadku zaznaczamy punkt „wynagrodzenie ze stosunku pracy” i przechodzimy dalej. W następnym punkcie zaznaczamy poniesione wydatki uprawniające do odliczeń od dochodu lub podatku (np. wydatki na Internet - a może nawet przysługuje Ci podwójna ulga internetowa, czy ulga z tytułu wychowywania dzieci) i klikamy „Dalej”. Ponieważ nie chcemy doliczyć dochodów małoletnich dzieci do swoich, ani nie odprowadzamy samodzielnie zaliczek, omijamy kolejny punkt. Podobnie postępujemy z następnym punktem dotyczącym aktualizacji numeru NIP i adresu zamieszkania.

W następnej części wypełniania rozliczenia PIT-37 wpisujemy wszystkie informacje związane z osiągniętym przez małżonków dochodem. Na tym etapie niezbędny będzie PIT-11, jaki otrzymaliśmy od pracodawcy, skąd przepiszemy odpowiednie kwoty. W pierwszej kolejności wpisujemy kwoty właściwe dla „podatnika”, w drugiej kolejności – dla „małżonka”. Jako pierwszą przepisujemy kwotę przychodu oraz zaznaczamy, że mamy prawo do kosztów z tytułu jednego stosunku pracy. Jeżeli zakład pracy podatnika lub małżonka znajduje się w innej miejscowości, niż jego miejsce zamieszkania, zaznaczamy to w punkcie „dojazdy do pracy z innej miejscowości”. W pytaniu poniżej przepisujemy również z PIT-11 kwotę zaliczki na podatek pobraną przez płatnika. Znów klikamy „Dalej” i przepisujemy z PIT-11 kwotę składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ nie mamy żadnych doliczeń do podatku, kolejne pole zostawiamy puste. Koniec wypełniania zeznania PIT-37 jest już bliski. Możemy jeszcze tylko wpisać dane (np. numer telefonu lub adres korespondencyjny), które ułatwią fiskusowi kontakt z nami, gdyby zaszła taka potrzeba.

małżonków wspóle obrączkiNa koniec wypełniania rozliczenia program do rozliczenia podatku za 2014r. umożliwi małżonkom również przekazanie 1 procenta podatku na cele realizowane przez Organizację Pożytku Publicznego, jaką jest Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO. Kwota ta (automatycznie wyliczona przez program) trafi do najbardziej zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem łódzkich dzieci i młodzieży, głównych uczestników programów edukacyjnych, pomocowych i ekologicznych prowadzonych przez OPP Fundację FERSO. Aby to uczynić, wystarczy wybrać nazwę organizacji z rozwijanej listy pod pytaniem. Jeżeli nie chcemy, aby nasz datek był anonimowy, możemy wyrazić zgodę na przekazanie naszych danych osobowych, organizacji, którą wsparliśmy.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zadane nam przez Program, ukaże się komunikat końcowy. Teraz wystarczy już tylko kliknąć „Wydruk”, a wydrukowane formularze sprawdzić, podpisać (przez oboje małżonków!) i wysłać lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego do końca kwietnia 2015r. Termin ten jest szczególnie ważny, ponieważ późniejsze złożenie wniosku (zeznania) wyklucza możliwość wspólnego rozliczania małżonków i każde z nich musiałoby rozliczyć PIT oddzielnie - pisaliśmy o tym: tutaj: preferencyjne rozliczenie podatku i tutaj: zwrot nadpłaty rozliczenia pit.

Po przeczytaniu tego artykułu wszystko powinno być dla Ciebie jasne, już wiesz kiedy małżonkowie mogą złożyć jeden pit i jak poruszać się po programie do rozliczania pitów!
Pobierz program z naszej strony i wypełnij szybko rozliczenie, a potem wyślij je do urzędu!

Słowa kluczowe

 • Wspólne rozliczenie małżonków z PITy 2015 programem
 • Rozliczenie roczne 2015 małżonków
 • Program PIT 2015 wspólne rozlicznie PIT
 • Wspólne rozliczenie podatkowe 2015
 • Darmowy program do PITy 2015
 • Program PITy 2015 do pobrania

Dochody z wynajmu mieszkania w rozliczeniu rocznym z Pity 2015 programem

Część osób uzyskujących dochód z wynajmu mieszkania, nie zgłasza tego faktu fiskusowi. Eksperci oceniają, że w szarej strefie może tkwić nawet większość tego rynku. Tymczasem umowa najmu jest wymieniona w ustawie o podatku dochodowym jako jedno ze źródeł przychodu podatnika, co oznacza, że należy płacić podatek z tego tytułu. Tych, którzy mimo wszystko nie zdecydują się na zapłatę podatku, może spotkać surowa kara. Jeśli urząd skarbowy dowie się o czerpaniu dochodów z lokalu bez jego wiedzy, naliczy podatek w wysokości 75 proc.! Nie wiesz jak rozliczyć się z tego dodatkowego dochodu? Ściągnij nasz darmowy Program PITy 2014 - on Ci w tym szybko i skutecznie pomoże. Już dziś pobierz go z naszego serwisu, bo to najlepszy, a przy tym - darmowy program do rozliczenia pitów za 2014r. i rozlicz zyski z najmu.

Dochody z najmu należy wpisać w rozliczenie roczne 2014. Dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, będzie to formularz PIT-36 lub PIT-36L. Podstawą opodatkowania PIT jest dochód uzyskany przez podatnika z najmu.

Dorabiasz na emeryturze lub rencie? Rozliczenie podatkowe 2015, jaki PIT powinieneś wybrać w PITy 2015 programem?

emeryt pracujący fotografiaKażdy emeryt oraz rencista powinien, tak jak wszyscy podatnicy, rozliczyć się ze swoich dochodów osiąganych w danym roku podatkowym. W większości przypadków, ze składania rozliczenia rocznego - podatników–seniorów  wyręcza ZUS lub KRUS, ale w niektórych sytuacjach należy samodzielnie złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym. Warto rozważyć, czy do wypełnienia pit 2014 nie wykorzystać wtedy aplikacji komputerowej. Taki program do rozliczenia PITów emerytów zdecydowanie ułatwi oraz przyspieszy sporządzenie deklaracji podatkowej za rok 2014.

Samodzielnie wydrukowana faktura za Internet a odliczenie ulgi internetowej w PITy 2015 programie

Tzw. ulga internetowa cieszy się dużą popularnością wśród podatników. Można z niej skorzystać, rozliczając się w sposób tradycyjny, jak i w przypadku korzystania z naszej aplikacji komputerowej. Dzięki uldze można odliczyć od rozliczenia pit 2014 koszty poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości do 760 zł. Podatnicy coraz częściej zastanawiają się jednak, czy faktury VAT, które otrzymują od dostawcy, są dla fiskusa wystarczającym dowodem na poniesione wydatki. 

Najprościej rozstrzygnąć problem w tych sytuacjach, w których dostawca Internetu wystawia papierowe faktury na świadczone przez siebie usługi i wysyła je do nabywcy. Wówczas podatnik przedstawia po prostu te dokumenty fiskusowi. Często jednak operatorzy nie wysyłają faktur do klientów, oferując dostęp do nich w formie elektronicznej, jako pliku tekstowego na swojej stronie internetowej. Klient przez Internet ma możliwość zapoznania się z taką fakturą, jak i wydrukować ją we własnym zakresie.

Wspólne rozliczenie małżonków - rozliczenie podatkowe 2015 i prawo do podwójnej ulgi internetowej, najłatwiejsze w PITy 2015 Programie

Małżeństwo, które korzysta z sieci, ma prawo do podwójnej ulgi podatkowej z rozliczenia PIT. W ostatnich latach w korzystaniu z ulgi - Polaków wspiera rewelacyjna aplikacja komputerowa - Program PITy 2014, który pomaga w rozliczeniu PIT za 2014r. Program możesz pobrać prosto z naszej strony - zatem pobierz teraz ten program i sprawdź ile możesz zaoszczędzić czasu i nerwów przy rozliczeniu deklaracji rocznej.

ulga za internet obrazPamiętaj również, że wydatki za Internet muszą być udokumentowane fakturą. Dla urzędu skarbowego jest ona najważniejsza. Według fiskusa ulga internetowa za 2014r. przysługuje wyłącznie tym osobom, których dane zostały na niej zamieszczone. Dlatego na fakturze za Internet najlepiej wpisać zarówno męża, jak i żonę. Najlepiej mieć papierową fakturę - przeczytaj dlaczego w naszym artykule pod tytułem: samodzielnie drukowana faktura za internet.

Ulga prorodzinna w PITy 2015 Programie a rozliczenie roczne 2015 z fiskusem, odlicz ulgę !

Ulga rodzinna pozwala na duże oszczędności przy rozliczaniu pit-a za 2014r. To dlatego, że od podatku odejmuje się 1112,04 zł na każde dziecko: zarówno na niemowlaka, jak i studenta. Wypełnienie zeznania podatkowego w tej sytuacji znacznie ułatwi aplikacja  komputerowa (można ją pobrać z naszej strony) - Program PITy 2014.

Najmniej kłopotów z rozliczeniem mają ci podatnicy, których dzieci są małoletnie. Należy jedynie uważać, gdy dziecko przyszło na świat w 2014 r., ponieważ obowiązuje wówczas miesięczny system odliczeń (92,67 zł za każdy miesiąc). Czyli jeżeli dziecko przyszło na świat w lipcu, podatnik odliczy ulgę rodzinną tylko za sześć miesięcy (od lipca do grudnia włącznie). Warto o tym pamiętać, by dokonać później prawidłowych odliczeń np. wykorzystując darmowy program PITy 2014 dostępny w Internecie.

PIT-37: rozliczenie podatkowe 2015 osoby samotnie wychowującej dzieci; instrukcja w PITy 2015 Programie

osoba samotnie wychowująca dziecko fotoPodatnikiem, któremu przysługuje prawo do rozliczenia swoich dochodów jako osobie samotnie wychowującej dziecko, jest jeden z rodziców albo opiekun prawny, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. W przypadku osób rozwiedzionych decyduje orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej.

 

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Jeżeli przysługuje ci prawo do złożenia zeznania PIT jako osobie samotnie wychowującej dziecko, skorzystaj z naszej instrukcji rozliczenia PIT-37 krok po kroku z pomocą Programu PITy 2014, służącego do rozliczania deklaracji PIT za 2014r. Przeczytaj też nasz artykuł na temat tego ile możemy odliczyć pieniędzy korzystając z ulgi na dzieci i jaki jest podatek osób samotnie wychowujących dzieci.