Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Najczęstsze błędy w PITy 2015 - nie popełniaj ich, aby uniknąć wezwania przez urząd skarbowy. Pit 2015 Program pozwoli uniknąć błędów.

Pobierz formularz w formacie PDF

Kto chociaż raz sam wypełniał roczne zeznania podatkowe PIT, zgodzi się, że podczas ich wypełniania można popełnić wiele błędów, bo pomyłka może nam się przytrafić na każdym kroku, szczególnie wtedy, gdy formularz wypełniamy ręcznie, zamiast skorzystać z Programu komputerowy.

Nie wszystkie błędy dyskwalifikują rozliczenia roczne, jednak mimo to mogą przysporzyć niemałych kłopotów. Zamiast tracić czas na wyjaśnianie błędów, lepiej zawczasu się ich ustrzec. Zobacz najczęściej popełniane błędy w zeznaniach podatkowych.

Nieaktualne dane osobowe podatnika

Podatnicy często nie informują (choć mają taki obowiązek) urzędu skarbowego o zmianie swoich danych osobowych objętych zakresem formularza NIP-3 lub NIP-1 (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Jednocześnie w zeznaniu rocznym podają nowe nazwisko, nowy numer dowodu osobistego czy nowy adres zamieszkania lub zameldowania. To nie wystarczy. W przypadku zmiany danych osobowych powinniśmy złożyć aktualizacyjny NIP-3 (albo NIP-1) i to w ciągu 30 dni od daty zmiany tych danych. Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej dla uniknięcia wzywania do urzędu trzeba złożyć aktualizacyjny NIP (wypełniony w całości a nie tylko co do danych zmienionych) razem z zeznaniem PIT

 

Niewłaściwe zaokrąglenia kwot

Podatnicy często błędnie przenoszą kwoty z PIT 11/8B do rocznego PIT-u. Nie zaokrąglają podstawy obliczenia podatku oraz samej kwoty podatku do pełnego złotego. Powinni jednak to robić w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Przykładowo, jeżeli obliczony podatek wynosi 675,50 zł, to wówczas po dokonaniu zaokrąglenia podatnik musi zapłacić podatek w wysokości 676 zł. Natomiast wyliczony podatek w kwocie 675,49 zł trzeba zaokrąglić do kwoty 675 zł. Jak więc widać różnica jednego grosza może decydować o całej złotówce podatku. - Nie będziesz mieć tego problemu jeśli skorzystasz z programu do rozliczeń pit dostępnego na naszej stronie, bo takie zaokrąglenia program wykonuje automatycznie i zawsze poprawnie!

Błędny NIP lub jego brak

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest wykazywany na samej górze formularza zeznania podatkowego. Stąd zdarza się że niektórzy podatnicy nie zwracają na niego uwagi i nie wykazują go. Za brak NIP urząd może ukarać podatnika mandatem. Należy też sprawdzić, czy przez pomyłkę do zeznania rocznego nie przepisałeś z informacji PIT-11 NIP-u pracodawcy zamiast swojego.

Błędy rachunkowe

Przed wypełnieniem zeznania należy obliczyć przychody z poszczególnych źródeł. Dotyczy to również kosztów ich uzyskania. Trzeba uważać, abyś nie popełnił zwykłych błędów rachunkowych, które najczęściej się zdarzają. Warto jednak wiedzieć, że błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki popełnione przy wypełnianiu PIT-ów urząd skarbowy może poprawić za podatnika. Jedynym warunkiem jest, aby zmiana wysokości podatku, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekraczała 1000 zł.

Stosowanie nieaktualnych formularzy

Co roku druki PIT się zmieniają. Dlatego też trzeba rozliczać się na najnowszych formularzach. Podatnicy stosujący druki z zeszłego roku (lub starsze) postępują nieprawidłowo. Aktualne formularze można znaleźć w urzędach skarbowych, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zawiera je także program do rozliczenia PIT.

Brak zaznaczenia, czy jest to zeznanie czy korekta zeznania podatkowego

W pozycji 10 części A (PIT-36, i PIT-37) lub w pozycji 6 (PIT-36L, PIT-28) trzeba zaznaczyć właściwy kwadracik w zależności czy składamy zeznanie, czy też korektę już wcześniej złożonego zeznania. Składając korektę zeznania musimy wypełnić cały formularz od początku, a nie tylko błędnie wypełnione uprzednio pozycje. Trzeba też dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

błędy w pit

Brak podpisu

Nierzadko podatnicy zapominają o złożeniu podpisu pod zeznaniem. Rozliczenie podatkowe musi podpisać ten podatnik, którego ono dotyczy, chyba że w jego imieniu składa je prawidłowo umocowany pełnomocnik - pisaliśmy o tym także w artykule: pełnomocnik przy składaniu pitów. Wtedy do zeznania powinno zostać dołączone pełnomocnictwo (oryginał bądź jego uwierzytelniony odpis). Ale jeżeli pomagasz wypełnić zeznanie matce lub ojcu nie podpisuj go za nich.

Dzielenie wspólnego podatku (zamiast dochodu) małżonków przez dwa

Małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie roczne. W takim przypadku należy ustalić łącznie sumę dochodów. Uprzednio jednak każdy z małżonków powinien dokonać odliczeń. Podatek należy ustalić na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. A zatem łączny dochód należy podzielić na połowę. Ustalić podatek od tej połowy. A następnie pomnożyć go przez dwa. Zdarza się zaś że małżonkowie błędnie liczą podatek od całości dochodów, a następnie wykazują jego połowę.

Brak prawa małżonków do wspólnego rozliczenia

Niestety nie można złożyć wspólnego rozliczenia z małżonkiem, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym lub podlega podatkowi tonażowemu. Nie ma przy tym znaczenia czy ów małżonek uzyskał dochody z tej działalności, czy też nie. Zakaz wspólnego rozliczenia obowiązuje również gdy małżonek zgłosił zawieszenie działalności.

Brak załączników PIT/D i PIT/O przy dokonywaniu odliczeń

Chcąc skutecznie skorzystać z ulg i odliczeń należy razem z właściwym PIT-em złożyć odpowiedni załącznik oraz zaznaczyć w samym zeznaniu jakie załączniki składamy. Należy to zrobić w części R PIT-36 lub w części J PIT-37.

Słowa kluczowe

  • PIT 2015 program a błędy w zeznaniach podatkowych
  • PITy 2015 program do rozliczenia a aktualne druki
  • rozliczenie podatkowe 2015 i brak załączników przy ulgach
  • program do rozliczania pitów pozwoli uniknąć błędów w rozliczeniu
  • PIT 2015 program do rozliczenia a powszechne błędy

Pit 2015 Program pozwala skorzystać z ulg. Oddaj krew i odlicz darowiznę od dochodu lub przychodu w Pity 2015

Osoba, która oddała honorowo krew, może skorzystać z ulgi i odliczyć od dochodu (rozliczająca się wg stawek) lub przychodu (ryczałtowcy) wartość przekazanej krwi rozliczając swój pit za 2014 rok.

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Z ulgi dla honorowych krwiodawców ma prawo skorzystać także podatnik, który oddał honorowo krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby.

PITY 2015 - zobacz, co się zmienia i pobierz Pity 2015 Program.

pity - co sie zmieniaW bieżącym roku Pity za 2014 rok należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2015r.
Warto zwrócić uwagę, że ten rok przyniósł nam kilka istotnych zmian w formularzach i sposobach rozliczenia. O nich poniżej:

Największą i najważniejszą zmianą w formularzach podatkowych, którymi rozliczymy się za 2014 rok, jest brak NIP-u. Zamiast niego możemy teraz wpisać sam numer PESEL. NIP przyda się jedynie wypełniającym PIT-y przedsiębiorcom. Aktualne formularze zawiera między innymi Program dostępny do pobrania za darmo z naszej strony. Formularze z poprzednich lat w tym roku nie obowiązują!

Pity 2015 Program a czynny żal

Okres od stycznia 2014 roku nie dla wszystkich podatników będzie przyjemnym okresem, zwłaszcza jeśli w rezultacie wypełniania deklaracji okaże się, że mamy niedopłatę i odpowiednia kwotę trzeba będzie wpłacić fiskusowi. Stąd też tak często podatnicy odkładają rozliczenie pit na ostatnia chwilę. A później zdążyć złożyć pit w terminie jest bardzo trudno ze względu na kilometrowe kolejki w urzędach.

Dla spóźnionych niestety przewidziane są kary, które wynikają z tego wykroczenia jakim jest niezłożenie deklaracji w terminie. Kara ma postać finansową i waha się od 138,60 zł do 27 720 zł. Najwyższe kary są wymierzane jednak bardzo rzadko. Dla spóźnionego podatnika przewiduje się mandat w wysokości do 2772 zł, co stanowi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1386 zł. Abstrahując od tego, czy jest to kwota znaczna czy nieduża, najlepiej aby jednak uniknąć jej zapłacenia. I choć w życiu są pewne tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki, to jednak dla spóźnionych jest szansa na ratunek w postaci czynnego żalu.

Kwota wolna od podatku PIT w 2015 roku - Pobierz pity 2015 program rekomendowany przez ekonomistów i rozlicz pity 2015

W roku 2014 kwota wolna od podatku PIT wynosi 3091 zł. Jeśli ktoś zarobi więcej, będzie musiał zapłacić podatek. Osoba, która za późno złoży rozliczenie roczne PIT, może zapłacić nawet 3 tys. złotych grzywny, nawet jeśli jej zarobek nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. Jest szansa na uniknięcie kary  - musisz wiedzieć czym jest czynny żal.

Rozliczenie PIT za 2014 rok należy złożyć niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Podatnik, który w poprzednim roku zarobił mniej niż kwota wolna od podatku, zyska finansowo na złożeniu zeznania podatkowego, ponieważ sam nie wpłaci do państwowej kasy ani złotówki, ale otrzyma zwrot zaliczki, jaką pracodawca odprowadzał z jego wypłaty na PIT.

Pity 2015. Kto musi wypełniać deklarację PIT-4R?

Początek roku to gorący okres w każdym zakładzie pracy, trzeba wręczyć pracownikom pity za 2015 rok. Prowadząc firmę należy uważać, by nie przegapić wszystkich wymaganych prawem terminów. Jednym z pierwszych obowiązków, którymi należy się zająć, jest wypełnienie i dostarczenie do urzędu skarbowego formularza PIT-4R. Podatnik deklaruje w nim kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Formularz PIT-4R składany jest niezależnie od faktu, czy danego pracownika rozliczymy również za pomocą formularza PIT-40, który najłatwiej wypełnić poprzez program do rozliczania pitów. Deklarację PIT-4R są zobowiązane wypełnić:

Kiedy małżonkowie mogą złożyć jeden - łączny PIT 2015?

Kiedy małżonkowie mogą złożyć jeden PIT 2012Osoby, które zawarły związek małżeński 1 stycznia 2014 r., mogą rozliczyć się preferencyjnie. Ale ślub zawarty po tej dacie nie pozwoli złożyć wspólnego rozliczenia PIT za 2014r.

Skutki podatkowe zawarcia małżeństwa w praktyce wystąpią dopiero w drugim roku jego trwania. Z reguły za rok, w którym podatnicy wzięli ślub, nie będą mogli jeszcze rozliczyć się wspólnie. Eksperci podatkowi tłumaczą, że jednym z warunków wspólnego rozliczenia jest to, aby małżeństwo oraz wspólność majątkowa istniały przez cały rok.