Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Kwota wolna od podatku PIT w 2015 roku - Pobierz pity 2015 program rekomendowany przez ekonomistów i rozlicz pity 2015

Pobierz formularz w formacie PDF

W roku 2014 kwota wolna od podatku PIT wynosi 3091 zł. Jeśli ktoś zarobi więcej, będzie musiał zapłacić podatek. Osoba, która za późno złoży rozliczenie roczne PIT, może zapłacić nawet 3 tys. złotych grzywny, nawet jeśli jej zarobek nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. Jest szansa na uniknięcie kary  - musisz wiedzieć czym jest czynny żal.

Rozliczenie PIT za 2014 rok należy złożyć niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Podatnik, który w poprzednim roku zarobił mniej niż kwota wolna od podatku, zyska finansowo na złożeniu zeznania podatkowego, ponieważ sam nie wpłaci do państwowej kasy ani złotówki, ale otrzyma zwrot zaliczki, jaką pracodawca odprowadzał z jego wypłaty na PIT.

 

Przede wszystkim jednak podatnik uniknie kary finansowej, która grozi za niezłożenie deklaracji. Obowiązek rozliczenia spoczywa bowiem na każdej osobie fizycznej, niezależnie od osiągniętego dochodu. Jeśli PIT nie zostanie złożony, to fiskus może ukarać nas grzywną. Wysokość takiego mandatu jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kara może sięgnąć maksymalnie dwukrotności najniższej pensji. Nie warto zatem ryzykować i lepiej ściągnąć program do rozliczania PIT, który pozwala szybko i łatwo wypełnić zeznanie podatkowe.

Z uwagi na to, że najniższa krajowa w 2014 roku została podniesiona do 1500 zł, wzrosła też kwota kary, którą może nałożyć fiskus. Wynosi ona równe 3 tys. zł, czyli o 228 zł więcej niż w 2012 roku.

Poza kwotą wolną od podatku, warto wspomnieć o kwocie zmniejszającej podatek, która w 2014 roku wynosi 556,02 zł rocznie (46,33 zł na miesiąc). Mogą ją odliczyć od swojego podatku wszyscy podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

kwota wolna od podatkuNa koniec przypomnijmy sposób wyliczania podatku dochodowego. Gdy podstawa obliczenia podatku wynosi do 85,528 zł, to podatek będzie wynosił 18 procent z tej kwoty minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł. Natomiast gdy podstawa obliczenia wynosi ponad 85,528, to podatek będzie wynosił 14.839,02 zł + 32 procent z nadwyżki ponad 85 528 zł. Kwotę należnego podatku dochodowego najłatwiej wyliczyć przez Program, który jest dostępny za darmo na naszej stronie, z jego pomocą rozliczysz pit krok po kroku.

Słowa kluczowe

  • Rozliczenie pit 2015 a kwota wolna od podatku
  • program pity 2015 krok po kroku pomaga wypełnić zeznanie
  • PIT 2015 program a wyliczenie podatku
  • rozliczenie pit 2015 a brak deklaracji PIT
  • program pity 2015 a wynagrodzenie za pracę

Najczęstsze błędy w PITy 2015 - nie popełniaj ich, aby uniknąć wezwania przez urząd skarbowy. Pit 2015 Program pozwoli uniknąć błędów.

Kto chociaż raz sam wypełniał roczne zeznania podatkowe PIT, zgodzi się, że podczas ich wypełniania można popełnić wiele błędów, bo pomyłka może nam się przytrafić na każdym kroku, szczególnie wtedy, gdy formularz wypełniamy ręcznie, zamiast skorzystać z Programu komputerowy.

Nie wszystkie błędy dyskwalifikują rozliczenia roczne, jednak mimo to mogą przysporzyć niemałych kłopotów. Zamiast tracić czas na wyjaśnianie błędów, lepiej zawczasu się ich ustrzec. Zobacz najczęściej popełniane błędy w zeznaniach podatkowych.

Nieaktualne dane osobowe podatnika

Podatnicy często nie informują (choć mają taki obowiązek) urzędu skarbowego o zmianie swoich danych osobowych objętych zakresem formularza NIP-3 lub NIP-1 (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Jednocześnie w zeznaniu rocznym podają nowe nazwisko, nowy numer dowodu osobistego czy nowy adres zamieszkania lub zameldowania. To nie wystarczy. W przypadku zmiany danych osobowych powinniśmy złożyć aktualizacyjny NIP-3 (albo NIP-1) i to w ciągu 30 dni od daty zmiany tych danych. Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej dla uniknięcia wzywania do urzędu trzeba złożyć aktualizacyjny NIP (wypełniony w całości a nie tylko co do danych zmienionych) razem z zeznaniem PIT

Pit 2015 Program pozwala skorzystać z ulg. Oddaj krew i odlicz darowiznę od dochodu lub przychodu w Pity 2015

Osoba, która oddała honorowo krew, może skorzystać z ulgi i odliczyć od dochodu (rozliczająca się wg stawek) lub przychodu (ryczałtowcy) wartość przekazanej krwi rozliczając swój pit za 2014 rok.

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Z ulgi dla honorowych krwiodawców ma prawo skorzystać także podatnik, który oddał honorowo krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby.

PITY 2015 - zobacz, co się zmienia i pobierz Pity 2015 Program.

pity - co sie zmieniaW bieżącym roku Pity za 2014 rok należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2015r.
Warto zwrócić uwagę, że ten rok przyniósł nam kilka istotnych zmian w formularzach i sposobach rozliczenia. O nich poniżej:

Największą i najważniejszą zmianą w formularzach podatkowych, którymi rozliczymy się za 2014 rok, jest brak NIP-u. Zamiast niego możemy teraz wpisać sam numer PESEL. NIP przyda się jedynie wypełniającym PIT-y przedsiębiorcom. Aktualne formularze zawiera między innymi Program dostępny do pobrania za darmo z naszej strony. Formularze z poprzednich lat w tym roku nie obowiązują!

Pity 2015. Kto musi wypełniać deklarację PIT-4R?

Początek roku to gorący okres w każdym zakładzie pracy, trzeba wręczyć pracownikom pity za 2015 rok. Prowadząc firmę należy uważać, by nie przegapić wszystkich wymaganych prawem terminów. Jednym z pierwszych obowiązków, którymi należy się zająć, jest wypełnienie i dostarczenie do urzędu skarbowego formularza PIT-4R. Podatnik deklaruje w nim kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Formularz PIT-4R składany jest niezależnie od faktu, czy danego pracownika rozliczymy również za pomocą formularza PIT-40, który najłatwiej wypełnić poprzez program do rozliczania pitów. Deklarację PIT-4R są zobowiązane wypełnić:

Kiedy małżonkowie mogą złożyć jeden - łączny PIT 2015?

Kiedy małżonkowie mogą złożyć jeden PIT 2012Osoby, które zawarły związek małżeński 1 stycznia 2014 r., mogą rozliczyć się preferencyjnie. Ale ślub zawarty po tej dacie nie pozwoli złożyć wspólnego rozliczenia PIT za 2014r.

Skutki podatkowe zawarcia małżeństwa w praktyce wystąpią dopiero w drugim roku jego trwania. Z reguły za rok, w którym podatnicy wzięli ślub, nie będą mogli jeszcze rozliczyć się wspólnie. Eksperci podatkowi tłumaczą, że jednym z warunków wspólnego rozliczenia jest to, aby małżeństwo oraz wspólność majątkowa istniały przez cały rok.

Jak z pomocą PITy 2015 Programu skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Składając rozliczenie podatkowe za 2014 rok podatnik po raz kolejny ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej. Jej limit nie został zmieniony i wynosi 1 112,04 zł rocznie.

jak skorzystać z ulgi prorodzinnej krok po krokuKońcowa kwota, jaką podatnik może odliczyć z tytułu ulgi prorodzinnej zależy od liczby posiadanych dzieci, przy czym nie ma górnej ich granicy – tyle, ile jest dzieci, tyle razy kwotę można odliczać. Za każde dziecko przypada rocznie 1 112,04 zł, miesięcznie kwota 92,67 zł, a dziennie 3,09 zł.

Z ulgi można skorzystać wypełniając w programie do rozliczania załącznik PIT-O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (np. PIT-36, PIT-37). Co istotne, ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu. W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.