Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Kiedy małżonkowie mogą złożyć jeden - łączny PIT 2015?

Pobierz formularz w formacie PDF

Kiedy małżonkowie mogą złożyć jeden PIT 2012Osoby, które zawarły związek małżeński 1 stycznia 2014 r., mogą rozliczyć się preferencyjnie. Ale ślub zawarty po tej dacie nie pozwoli złożyć wspólnego rozliczenia PIT za 2014r.

Skutki podatkowe zawarcia małżeństwa w praktyce wystąpią dopiero w drugim roku jego trwania. Z reguły za rok, w którym podatnicy wzięli ślub, nie będą mogli jeszcze rozliczyć się wspólnie. Eksperci podatkowi tłumaczą, że jednym z warunków wspólnego rozliczenia jest to, aby małżeństwo oraz wspólność majątkowa istniały przez cały rok.

 

Małżonkowie chcąc zatem skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów za 2014 rok, musieli zawrzeć małżeństwo najpóźniej 1 stycznia 2014 r. W innym przypadku będą mogli złożyć wspólne rozliczenie PIT.

Łączne opodatkowanie dochodów małżonków od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Każdego roku z takiej możliwości korzysta blisko 10 mln podatników. Trudno się temu dziwić, gdyż z tą formą rozliczenia związane są wymierne korzyści finansowe oraz mniejsze formalności, tj. tylko jeden formularz PIT, który można szybko i łatwo wypełnić w programie do rozliczania pitów. Program ten jest dostępny do pobrania za darmo na naszej stronie internetowej.

Podstawową korzyścią wspólnego rozliczenia jest zmniejszenie wpłaty fiskusowi. Małżonkowie obliczają podatek w podwójnej wysokości PIT obliczonego od połowy ich łącznych dochodów. Podatek obliczony od wspólnych dochodów może być niższy od łącznego podatku zapłaconego przez oboje małżonków odrębnie. Dodajmy, że największą korzyść ze wspólnego opodatkowania można osiągnąć, gdy żona lub mąż nie uzyskiwał dochodów, albo gdy jeden z małżonków osiągał dochody opodatkowane według 18-proc. stawki, a drugi – 32 proc. Oznacza to możliwość skorzystania z dwóch kwot zmniejszających podatek oraz ewentualne obniżenie stawki PIT, w przypadku gdy jeden z małżonków osiąga niskie dochody.

Wspólne rozliczenie nie ma zastosowania, gdy chociażby jeden z małżonków rozliczał się według 19-proc. stawki podatku liniowego lub gdy miały do niego zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (wyjątkiem jest najem lub dzierżawa prywatna, czyli niezwiązana z prowadzoną działalnością) lub ustawy o podatku tonażowym. W pozostałych sytuacjach małżonkowie mogą ściągnąć Program PITy 2014 i złożyć wspólne zeznanie podatkowe. - pisaliśmy o tej kwestii również w artykule: wspólne rozliczenie małżonków z tytułu umowy o pracę. Dodatkowo dla małżonków polecamy artykuł: prawo do podwójnej ulgi internetowej.

Słowa kluczowe

  • Rozliczenie PIT 2015 dla małżonków
  • wspólne rozliczenie dzięki pity 2015 program
  • program do rozliczenia pit 2015 dla młodej pary
  • rozliczenie PIT 2015 a preferencyjne warunki podatkowe
  • pity 2015 program a możliwe korzyści finansowe

Pity 2015. Kto musi wypełniać deklarację PIT-4R?

Początek roku to gorący okres w każdym zakładzie pracy, trzeba wręczyć pracownikom pity za 2015 rok. Prowadząc firmę należy uważać, by nie przegapić wszystkich wymaganych prawem terminów. Jednym z pierwszych obowiązków, którymi należy się zająć, jest wypełnienie i dostarczenie do urzędu skarbowego formularza PIT-4R. Podatnik deklaruje w nim kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Formularz PIT-4R składany jest niezależnie od faktu, czy danego pracownika rozliczymy również za pomocą formularza PIT-40, który najłatwiej wypełnić poprzez program do rozliczania pitów. Deklarację PIT-4R są zobowiązane wypełnić:

Kwota wolna od podatku PIT w 2015 roku - Pobierz pity 2015 program rekomendowany przez ekonomistów i rozlicz pity 2015

W roku 2014 kwota wolna od podatku PIT wynosi 3091 zł. Jeśli ktoś zarobi więcej, będzie musiał zapłacić podatek. Osoba, która za późno złoży rozliczenie roczne PIT, może zapłacić nawet 3 tys. złotych grzywny, nawet jeśli jej zarobek nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. Jest szansa na uniknięcie kary  - musisz wiedzieć czym jest czynny żal.

Rozliczenie PIT za 2014 rok należy złożyć niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Podatnik, który w poprzednim roku zarobił mniej niż kwota wolna od podatku, zyska finansowo na złożeniu zeznania podatkowego, ponieważ sam nie wpłaci do państwowej kasy ani złotówki, ale otrzyma zwrot zaliczki, jaką pracodawca odprowadzał z jego wypłaty na PIT.

Najczęstsze błędy w PITy 2015 - nie popełniaj ich, aby uniknąć wezwania przez urząd skarbowy. Pit 2015 Program pozwoli uniknąć błędów.

Kto chociaż raz sam wypełniał roczne zeznania podatkowe PIT, zgodzi się, że podczas ich wypełniania można popełnić wiele błędów, bo pomyłka może nam się przytrafić na każdym kroku, szczególnie wtedy, gdy formularz wypełniamy ręcznie, zamiast skorzystać z Programu komputerowy.

Nie wszystkie błędy dyskwalifikują rozliczenia roczne, jednak mimo to mogą przysporzyć niemałych kłopotów. Zamiast tracić czas na wyjaśnianie błędów, lepiej zawczasu się ich ustrzec. Zobacz najczęściej popełniane błędy w zeznaniach podatkowych.

Nieaktualne dane osobowe podatnika

Podatnicy często nie informują (choć mają taki obowiązek) urzędu skarbowego o zmianie swoich danych osobowych objętych zakresem formularza NIP-3 lub NIP-1 (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Jednocześnie w zeznaniu rocznym podają nowe nazwisko, nowy numer dowodu osobistego czy nowy adres zamieszkania lub zameldowania. To nie wystarczy. W przypadku zmiany danych osobowych powinniśmy złożyć aktualizacyjny NIP-3 (albo NIP-1) i to w ciągu 30 dni od daty zmiany tych danych. Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej dla uniknięcia wzywania do urzędu trzeba złożyć aktualizacyjny NIP (wypełniony w całości a nie tylko co do danych zmienionych) razem z zeznaniem PIT

Jak z pomocą PITy 2015 Programu skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Składając rozliczenie podatkowe za 2014 rok podatnik po raz kolejny ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej. Jej limit nie został zmieniony i wynosi 1 112,04 zł rocznie.

jak skorzystać z ulgi prorodzinnej krok po krokuKońcowa kwota, jaką podatnik może odliczyć z tytułu ulgi prorodzinnej zależy od liczby posiadanych dzieci, przy czym nie ma górnej ich granicy – tyle, ile jest dzieci, tyle razy kwotę można odliczać. Za każde dziecko przypada rocznie 1 112,04 zł, miesięcznie kwota 92,67 zł, a dziennie 3,09 zł.

Z ulgi można skorzystać wypełniając w programie do rozliczania załącznik PIT-O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (np. PIT-36, PIT-37). Co istotne, ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu. W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Elektroniczne PITy 2015 można sporządzić i przesłać do urzędu - z Programem PITy 2015

e-deklaracjeZłożenie zeznań rocznych e-PIT za 2014 r. jest prostsze, niż w latach poprzednich. Podatnicy mogą wypełnić zeznanie roczne w programie do rozliczania, a następnie przekazać go przez Internet do Urzędu Skarbowego. 

Uproszczenie to stało się możliwe dzięki Ministerstwu Finansów, które uruchomiło środowisko testowe dla systemu e-Deklaracje, skierowane do producentów oprogramowania. Producenci po wdrożeniu do swoich programów rozliczeniowo-księgowych aplikacji do e-deklaracji, mogli uaktualnić swoje oprogramowanie lub poszerzyć ofertę m.in. o e-PIT.

Skorzystaj z Programu PITy 2015 i rozlicz się bezbłędnie - bez ryzyka kontroli ze strony fiskusa

Urzędnicy skarbowi najczęściej kontrolują tych podatników, którym należy się zwrot podatku za pit 2014. Fiskus sprawdza wówczas, czy podatnik rzeczywiście miał prawo do uzyskania zwrotu i czy zwrot ten wyliczono prawidłowo. Kontrolerzy najczęściej proszą o dokumenty potwierdzające prawo do odliczeń czy to od dochodu, czy od podatku.

Na sprawdzenie prawdziwości naszych deklaracji fiskus ma prawie aż sześć lat - wyjaśnialiśmy to w artykule: jak długo przechowywać rozliczenie podatkowe. Organy podatkowe mogą sprawdzać poprawność rozliczeń rocznych PIT do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zeznanie za 2014 r. może być zatem sprawdzane aż do końca 2018 r. Warto zatem wypełniać formularze podatkowe przez Program PITy 2014, ponieważ plik z zeznaniem podatkowym na własnym komputerze łatwiej przechować, niż stertę papierowych dokumentów.