Jaki druk PIT w przypadku dochodów opodatkowanych bez pośrednictwa płatników?

Pobierz formularz w formacie PDF

Pozyskiwanie dochodów bez pośrednictwa płatników oznacza, że podatnik sam otrzymywał owe dochody i był zobowiązany do odprowadzenia od nich podatku PIT należnego fiskusowi. Opodatkowanie dochodów w takim przypadku może odbywać się z zastosowaniem skali podatkowej lub podatku liniowego. Jaki druk PIT będzie odpowiedni na takie rozliczenie i czy formularze PITy składa się wyłącznie osobiście w urzędzie skarbowym?

Opodatkowanie skalą podatkową

Skala podatkowa jest prostą formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Można ją zastosować także i wtedy, gdy podatnik pozyskiwał dochody bez pośrednictwa płatnika. Podstawą opodatkowania jest tu dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Skala podatkowa obejmuje dwie stawki:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodów poniżej granicy 85 528 zł,
  • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej. 

Za pomocą skali podatkowej rozliczy się między innymi przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i osoba prowadząca najem prywatny rozliczany w ten sam sposób. 

Podatnik ma prawo do zastosowania kwoty wolnej od podatku w swoim rozliczeniu rocznym

  • 1440 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku, która nie będzie przekraczała kwoty 8000 zł,
  • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem: 883,98 zł x (Podstawa opodatkowania - 8000 zł)/ 5000 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej niż 8000 zł, a nieprzekraczającej jednocześnie kwoty 13 000 zł,
  • 556,02 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13 000 zł i niższej niż 85 528 zł,
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę wynikającą z następującego wzoru: 556,02 zł x (podstawa opodatkowania - 85 528 zł)/ 41 472 zł - w przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy skali podatkowej w rozliczeniu rocznym można zastosować liczne preferencje i ulgi podatkowe, m.in. rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko albo ulgi podatkowe przeznaczone dla rodzin z dziećmi, honorowych krwiodawców, darczyńców czy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Podatek liniowy

Podatek liniowy jest formą opodatkowania dochodów wypracowanych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Bez względu na wysokość wypracowanego dochodu, który jest podstawą opodatkowania dla podatku liniowego, zawsze płaci się od niego podatek w wysokości 19 proc. Podstawą opodatkowania podatkiem liniowym jest różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania - dokładnie tak samo jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. 

Przy rozliczaniu się podatkiem liniowym nie ma znaczenia, w jakiej wysokości dochód osiągnie podatnik bez pośrednictwa płatnika. Zawsze będzie płacił podatek według jednolitej stawki. 

Niestety nie wszystkie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły opodatkowywać swoje dochody liniowo. Przedsiębiorca bez względu na staż rynkowy może skorzystać z liniowej formy opodatkowania. Ograniczeniem przy wyborze tej metody jest to, że liniowcy nie mogą świadczyć pracy na rzecz byłego pracodawcy, jeśli usługi te mają taki sam charakter, co praca wykonywana dla niego na etacie w tym samym roku podatkowym.

Rozliczenia roczne bez pośrednictwa płatnika 

Jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody opodatkowane skalą podatkową, bez pośrednictwa płatnika, rozliczysz się z fiskusem z zastosowaniem formularza PIT-36. Natomiast przy skali podatkowej powinieneś rozliczyć się z wykorzystaniem druku PIT-36L. 

Deklaracje PIT-36 i PIT-36L możesz złożyć w formie elektronicznej lub papierowej do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Co grozi za nieterminowe rozliczenie PIT?

Podatnicy objęci opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich przychodów (dochodów), czyli polscy rezydenci podatkowi, muszą nie tylko płacić fiskusowi podatki naliczone od właściwej podstawy opodatkowania, ale również składać rozliczenie PIT do urzędu skarbowego w ściśle oznaczonym w ustawie o PIT terminie. Sprawdźmy, jakie terminy rozliczeń rocznych obowiązują podatników będących osobami fizycznymi.

Na czym polega system e-deklaracji PIT?

Kilka milionów Polaków posługuje się obecnie systemem e-deklaracje, który pozwala na złożenie zeznania rocznego PIT całkowicie przez internet. Nie musisz więc wychodzić z domu, aby wywiązać się ze swojego zobowiązania wobec fiskusa. Możesz po prostu wypełnić deklarację PIT przed monitorem swojego komputera. Co więcej, takie rozliczenie jest znacznie łatwiejsze, niż gdybyś miał wypełniać poszczególne pola papierowego druku PIT. Na czym polega system e-deklaracje PIT i czy ty też możesz za jego pośrednictwem rozliczać się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Deklaracja PIT rencisty - jaki druk, jak wypełnić

Renta jest jednym z grup dochodów, z których podatnik musi rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Rencista musi wypełnić odpowiednie druki PIT, albo też jego deklaracja PIT może zostać złożona za pośrednictwem organu rentowego - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jaki druk PIT powinien wypełnić rencista przy samodzielnym rozliczeniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Program do rozliczania PIT rocznego - online (bez pobierania)

Programy służące do rozliczania deklaracji PIT przez internet można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to te, które wymagają od użytkownika ściągnięcia pliku z instalatorem na dysk komputera lub tabletu, następnie zainstalowania go i uruchomienia. Dopiero wtedy można wykorzystać program do rozliczania PIT-ów we właściwy sposób i wywiązać się tak z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Drugim typem są programy, które dostępne są w trybie online, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Taki program do rozliczania PIT online jest prosty w obsłudze i nie zaśmieca dysku naszego urządzenia - komputera lub tabletu. Jego atutem jest fakt, że można z niego korzystać w dowolnym miejscu, bez potrzeby uruchamiania programu do e-deklaracji podatkowych na konkretnym komputerze. Potrzebna jest ku temu wyłącznie przeglądarka internetowa.

Źródła przychodów w PIT-37

Deklaracja podatkowa jest obowiązkowa dla każdego polskiego rezydenta podatkowego. Należy ją wypełnić i dostarczyć w dogodny dla siebie sposób - osobiście, listownie lub online do urzędu skarbowego. Problem w tym, że wielu z nas nie wie, jaki druk PIT wykorzystać, aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ułatwiamy Państwu dokonanie takiego wyboru, opisując druk PIT-37. Dowiecie się z naszego artykułu, jakie źródła przychodów uzasadniają zastosowanie rozliczenia PIT37 w praktyce, a kiedy powinno się użyć innego formularza podatkowego PIT. Trzeba podkreślić, że PIT-37 jest właściwy dla części podatników, dla których skala podatkowa jest narzuconą przez przepisy ustawy o PIT metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pierwsze rozliczenie PIT jednoosobowej firmy

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest powszechną formą prowadzenia mikro działalności w Polsce. Od takich firm zaczynało wielu przedsiębiorców, którzy później rozbudowali swoje zakłady i zatrudniają obecnie po kilkadziesiąt czy kilkaset pracowników. Firma jednoosobowa może sprowadzać się także do prowadzenia działalności jako samozatrudniony. Bez względu na typ, przychody lub dochody pochodzące z jednoosobowej firmy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jakie rozliczenie PIT powinna złożyć osoba prowadząca taką działalność? Jak po raz pierwszy wypełnić rozliczenie roczne jednoosobowej firmy?