Deklaracja PIT rencisty - jaki druk, jak wypełnić

Pobierz formularz w formacie PDF

Renta jest jednym z grup dochodów, z których podatnik musi rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Rencista musi wypełnić odpowiednie druki PIT, albo też jego deklaracja PIT może zostać złożona za pośrednictwem organu rentowego - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jaki druk PIT powinien wypełnić rencista przy samodzielnym rozliczeniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

 

Opodatkowanie renty

Świadczenia wypłacane przez ZUS, m.in. renta, podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT. Rencista obowiązkowo będzie więc musiał rozliczyć się z tego podatku z urzędem skarbowym. Rozliczenie PIT rencisty może być sporządzone przez niego samego, na druku PIT-37 właściwym dla dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, które były pozyskiwane za pośrednictwem płatnika, albo też może on przekazać obowiązek rozliczeniowy ZUS. Rozliczenie rencisty przez ZUS możliwe jest, o ile podatnik nie uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym innych dochodów podlegających opodatkowaniu i nie będzie korzystał z ulg i odliczeń podatkowych w ramach swojej deklaracji PIT.

Rozliczenie za pośrednictwem ZUS

ZUS w stosunku do świadczeniobiorców rencistów jest płatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, organy rentowe są zobowiązane do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent. Każdego roku renciści otrzymują więc od ZUS-u informację podatkową, pozwalającą im na prawidłowe rozliczenie PIT. Informacja podatkowa na druku PIT-40A trafia do rencistów w terminie do końca lutego kolejnego roku podatkowego. Takie rozliczenie jest przesyłane po jednym egzemplarzu do podatnika oraz do urzędu skarbowego i może być potraktowane jako właściwe rozliczenie PIT rencisty, jeśli nie uzyskuje on dodatkowych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Samodzielne rozliczenie roczne rencisty

Podatnik pobierający w poprzednim roku podatkowym rentę może samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym, na podstawie otrzymanej z ZUS-u informacji podatkowej PIT-40A. Powinien on sporządzić rozliczenie na druku PIT-37, o ile podatnik nie pozyskiwał innych dochodów opodatkowanych skalą podatkową samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika. W przeciwnym wypadku jego deklaracja PIT musi być dokonana na druku PIT-36.

PIT rencisty, musi trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Samodzielne deklaracje podatkowe rencistów są dla nich korzystne, jeśli mają możliwość skorzystania z licznych ulg i preferencji podatkowych. Przede wszystkim, rozliczenie tego rodzaju może być złożone na wspólnym druku podatkowym z małżonkiem. Oprócz tego rencista może wybrać, jakiej organizacji pożytku publicznego przekaże swój 1 procent podatku dochodowego należnego fiskusowi. Może również przy spełnieniu określonych ustawowo warunków uwzględnić w swoim rozliczeniu podatkowym ulgi:

  • ulgę rehabilitacyjną, w tym ulgę na leki
  • ulgę na darowiznę
  • ulgę odsetkową, itp.

Ulgi pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od której opłacany jest podatek należny fiskusowi, albo umożliwiają obniżenie samej kwoty podatku. Dzięki czemu rencista będzie uprawniony do uzyskania niższego podatku należnego fiskusowi lub wypracowania zwrotu podatkowego, jeśli okaże się, że w poprzednim roku podatkowym nadpłacił podatek dochodowy na rzecz fiskusa.

W przypadku, gdy pobierana przez niego renta łącznie nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 3091 zł, czyli kwoty wolnej od podatku, wszystkie opłacone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostaną renciście zwrócone w ustawowo wymienionym terminie lub zaliczone w poczet kolejnych zobowiązań podatkowych.

Czy rozliczenie ulgi na krew w PIT wymaga jakiegoś specjalnego załącznika?

Honorowi dawcy krwi, którzy w poprzednim roku podatkowym przekazali do stacji krwiodawstwa krew i jej składniki, mogą skorzystać przy wypełnianiu rozliczenia rocznego ze specjalnej ulgi podatkowej. Ulga na krew pozwala na zmniejszenie zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie PITy honorowych dawców krwi mogą uwzględniać taką ulgę i czy podatnik powinien składać PIT z ulgą dla krwiodawców wraz z jakimś konkretnym załącznikiem, wymaganym przez przepisy prawa podatkowego?

Program do rozliczania PIT online - szybko, łatwo, na czas!

Od momentu, kiedy fiskus „uwolnił” rozliczenie PIT online, rośnie sukcesywnie liczba podatników, którzy decydują się na skorzystanie z takiej możliwości. Program online służący do wypełnienia i wysyłki deklaracji podatkowej PIT do urzędu skarbowego nie trzeba nawet instalować na dysku swojego komputera. Można w dowolnym miejscu i czasie, wszędzie tam, gdzie użytkownik ma dostęp do komputera i sieci internetowej, wypełnić swoje zeznanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i złożyć je w urzędzie skarbowym, bez wychodzenia z domu.

PIT roczny - e-deklaracja: poradnik mini

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego polskiego rezydenta podatkowego. Jeśli masz taki status, a pozyskiwałeś w poprzednim roku podatkowym jakiekolwiek przychody lub dochody objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz musiał złożyć swoje PITy do urzędu skarbowego. Możesz przy tym wysłać PIT roczny pocztą, listem poleconym, pamiętając o zwrotnym potwierdzeniu odbioru, albo zanieść samemu do urzędu, który jest właściwy względem twojego stałego miejsca zamieszkania. Od kilku lat można także posłużyć się elektronicznym formularzem PIT. E-deklaracja roczna składana w trybie online jest prosta do wypełnienia, dzięki kreatorowi rozliczenia, a także wyklucza konieczność wizyty na poczcie lub w urzędzie. Oszczędzasz swój cenny czas oraz pieniądze. A my - przedstawiamy poradnik, jak wypełnić taką e-deklarację, aby wszystko było zgodne z literą prawa i wygodne dla podatnika.

Na czym polega system e-deklaracji PIT?

Kilka milionów Polaków posługuje się obecnie systemem e-deklaracje, który pozwala na złożenie zeznania rocznego PIT całkowicie przez internet. Nie musisz więc wychodzić z domu, aby wywiązać się ze swojego zobowiązania wobec fiskusa. Możesz po prostu wypełnić deklarację PIT przed monitorem swojego komputera. Co więcej, takie rozliczenie jest znacznie łatwiejsze, niż gdybyś miał wypełniać poszczególne pola papierowego druku PIT. Na czym polega system e-deklaracje PIT i czy ty też możesz za jego pośrednictwem rozliczać się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Co grozi za nieterminowe rozliczenie PIT?

Podatnicy objęci opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich przychodów (dochodów), czyli polscy rezydenci podatkowi, muszą nie tylko płacić fiskusowi podatki naliczone od właściwej podstawy opodatkowania, ale również składać rozliczenie PIT do urzędu skarbowego w ściśle oznaczonym w ustawie o PIT terminie. Sprawdźmy, jakie terminy rozliczeń rocznych obowiązują podatników będących osobami fizycznymi.