Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Czy w e-deklaracjach podatkowych można skorzystać z ulg i preferencji?

Pobierz formularz w formacie PDF

E-deklaracje przez internet można składać szybko, bez wychodzenia z domu, jeśli tylko masz dostęp do komputera i sieci. Wchodzisz na odpowiednią stronę, ściągasz program do wypełniania e-PIT-ów, albo korzystasz z aplikacji online. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, e-deklaracje PIT są traktowane w taki sam sposób jak rozliczenia składane w trybie tradycyjnym, na papierowych drukach. Czy e-PIT pozwoli mi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych? Czy będę mieć do nich ograniczony dostęp? Takie wątpliwości często pojawiają się u polskich podatników, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy rozliczają się przez internet. Są zupełnie bezpodstawne, ponieważ o wiele łatwiej jest skorzystać z ulg i preferencji w rozliczeniach PIT właśnie przez internet w e-deklaracji rocznej.

 

Preferencje w PIT

Nie ma znaczenia tryb rozliczenia podatkowego - przez internet, za pośrednictwem papierowego formularza składanego w urzędzie lub wysłanego pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla korzystania z preferencji podatkowych. Zalicza się do nich złożenie zeznania z małżonkiem na jednym formularzu PIT albo rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Rozliczenie wspólnie z mężem lub żoną możesz złożyć, jeśli przez cały poprzedni rok podatkowy pozostawaliście w związku małżeńskim, istnieje pomiędzy wami wspólność majątkowa małżeńska i jesteście oboje objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Poza tym musisz rozliczać się z fiskusem z dochodów opodatkowanych skalą podatkową, czyli wspólny PIT, w tym także przez internet, złożysz tylko na druku PIT-37 lub PIT-36.

Podobnie jest w przypadku rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jako samotny rodzic. Musisz mieć status osoby samotnie wychowującej dziecko, o czym decyduje faktyczne jednoosobowe wychowywanie małoletniego. Rozliczysz się tak, jakbyś składał PIT na dwie osoby, a w rzeczywistości najczęściej bierzesz pod uwagę tylko swoje dochody, opodatkowane skalą podatkową.

W e-deklaracji podatkowej rocznej musisz na samym początku rozliczania z kreatorem oznaczyć, że chcesz korzystać z jednej z takich preferencji i zostaniesz od razu poinformowany, jakie należy w tym celu spełnić warunki.

Dostępne ulgi podatkowe w e-deklaracji

Wszystkie ulgi, do których miałbyś prawo w deklaracji podatkowej rocznej papierowej, będą też dostępne w e-PIT. Wszystkie warunki stosowania poszczególnych ulg wskazano w przepisach znowelizowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku PIT. Są one również podawane w kreatorze rozliczenia podatkowego rocznego online. Wśród nich znajdują się ulgi:

 • ulga na dziecko - nazywana także ulgą rodzinną lub prorodzinną, do której masz prawo, jeśli co najmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego opiekowałeś się dzieckiem - własnym, przysposobionym jako rodzic, rodzina zastępcza lub opiekun prawny. Dziecko pozostające pod twoją opieką nie musi być niepełnoletnie, choć w przypadku dorosłych osób ulga dostępna jest tylko przy wychowywaniu dziecka pobierającego rentę z tytułu niesprawności. Wysokość ulgi uzależniona jest od liczby dzieci w rodzinie. Jeśli chcesz wykorzystać ulgę rodzinną na jedno dziecko, musisz spełnić limit dochodu w wysokości 56 tys. zł przy rozliczeniu indywidualnym i 112 tys. zł przy rozliczeniu z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
 • ulga z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego - ulga odliczana jest od podstawy opodatkowania, a jej kwota zależy od wysokości dokonanej przez ciebie darowizny. Jest to ulga limitowana.
 • ulga z tytułu krwiodawstwa - przysługuje ci na podobnych zasadach jak ulga na darowiznę, o ile jesteś honorowym krwiodawcą krwi. Podlega odliczeniu od dochodu lub przychodu, według z góry określonego ekwiwalenty za jeden litr krwi oraz osocza.
 • ulga rehabilitacyjna, obejmująca również ulgę na leki, ulgę na psa asystującego czy na przewodnika. To ulga limitowana w przypadku odliczeń na psa asystującego lub przewodnika - maksymalne odliczenie wynosi wówczas 2280 zł. Ulga ta jest dostępna, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub opiekunem osoby niepełnosprawnej. Odliczana jest od przychodu lub dochodu podatnika.
 • ulga internetowa - jest ona powoli wygaszana, wynosi nie więcej niż 760 zł i dokonywana jest z uwagi na poniesione koszty na korzystanie z sieci internetowej. Odlicza się ją od dochodu lub przychodu i można z niej skorzystać, jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś lub po raz pierwszy ją rozliczałeś w deklaracji za rok poprzedni.
 • ulga na działalność badawczo-rozwojową - zastąpiła ulgę na nowe technologie i przeznaczona jest dla przedsiębiorców inwestujących w nowoczesne technologie i ponoszących z tego tytułu koszty kwalifikowane.
 • ulga abolicyjna - dostępna dla osób, które pracowały za granicę i umożliwia zmniejszenie należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i za granicą.
 • ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne - do 7,75 proc. zapłaconych składek, jest odliczana od podatku w wielu formularzach podatkowych.

Wymieniony katalog ulg jest dostępny dla osób rozliczających się na konkretnych formularzach podatkowych.

Czy e-Deklaracja PIT to bezpieczny sposób na rozliczenie z fiskusem?

Rozliczenie roczne jest obowiązkowe dla wszystkich podatników mających status polskiego rezydenta podatkowego, którzy w poprzednim roku pozyskiwali przychody lub dochody opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mają oni prawo i możliwość złożenia swojego zeznania PIT przez internet. Czasem jednak pojawiają się wątpliwości, czy e-deklaracja PIT jest bezpieczną formą na rozliczenie z fiskusem?

Umowa z nianią, czyli roczny PIT niani

Praca niani, czyli opiekunki do dziecka, może być wykonywana na podstawie formalnie zawartej umowy. Jest to legalny sposób na zatrudnienie niani. W takim wypadku umowa z nianią rodzi pewne konsekwencje podatkowe. Nianie mogą liczyć dzięki temu na ubezpieczenie społeczne z ZUS. Ich roczny PIT musi uwzględnić dochody pozyskiwane z umowy z rodzicami, u których pracują. Jakie zestawienie podatkowe roczne powinna więc złożyć niania? Czy deklaracje Pity opiekunek do dzieci będą sporządzane w taki sam sposób, jak przy pracy na etacie?

Skorzystaj z programu do PIT online - nic nie musisz pobierać!

Nie chcesz zaśmiecać pamięci swojego komputera kolejnymi programami do wypełniania e-deklaracji podatkowych PITy? Wcale nie musisz tego robić i wbrew pozorom nie będzie to jednocześnie oznaczało rezygnacji z elektronicznego rozliczenia podatkowego PIT. Program online pomoże ci wypełnić zobowiązanie wobec fiskusa, wysłać PIT wraz z ewentualnymi załącznikami i otrzymać urzędowe potwierdzenie odbioru na wskazany adres poczty elektronicznej. Jak korzystać z takiego programu? Czy wszystkie formularze PIT będzie można w nim bezproblemowo wypełnić? W jakim terminie należy złożyć PIT online?

PIT roczny - e-deklaracja: poradnik mini

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego polskiego rezydenta podatkowego. Jeśli masz taki status, a pozyskiwałeś w poprzednim roku podatkowym jakiekolwiek przychody lub dochody objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz musiał złożyć swoje PITy do urzędu skarbowego. Możesz przy tym wysłać PIT roczny pocztą, listem poleconym, pamiętając o zwrotnym potwierdzeniu odbioru, albo zanieść samemu do urzędu, który jest właściwy względem twojego stałego miejsca zamieszkania. Od kilku lat można także posłużyć się elektronicznym formularzem PIT. E-deklaracja roczna składana w trybie online jest prosta do wypełnienia, dzięki kreatorowi rozliczenia, a także wyklucza konieczność wizyty na poczcie lub w urzędzie. Oszczędzasz swój cenny czas oraz pieniądze. A my - przedstawiamy poradnik, jak wypełnić taką e-deklarację, aby wszystko było zgodne z literą prawa i wygodne dla podatnika.

Program do rozliczania PIT online - szybko, łatwo, na czas!

Od momentu, kiedy fiskus „uwolnił” rozliczenie PIT online, rośnie sukcesywnie liczba podatników, którzy decydują się na skorzystanie z takiej możliwości. Program online służący do wypełnienia i wysyłki deklaracji podatkowej PIT do urzędu skarbowego nie trzeba nawet instalować na dysku swojego komputera. Można w dowolnym miejscu i czasie, wszędzie tam, gdzie użytkownik ma dostęp do komputera i sieci internetowej, wypełnić swoje zeznanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i złożyć je w urzędzie skarbowym, bez wychodzenia z domu.

Czy rozliczenie ulgi na krew w PIT wymaga jakiegoś specjalnego załącznika?

Honorowi dawcy krwi, którzy w poprzednim roku podatkowym przekazali do stacji krwiodawstwa krew i jej składniki, mogą skorzystać przy wypełnianiu rozliczenia rocznego ze specjalnej ulgi podatkowej. Ulga na krew pozwala na zmniejszenie zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie PITy honorowych dawców krwi mogą uwzględniać taką ulgę i czy podatnik powinien składać PIT z ulgą dla krwiodawców wraz z jakimś konkretnym załącznikiem, wymaganym przez przepisy prawa podatkowego?