Czy rozliczenie ulgi na krew w PIT wymaga jakiegoś specjalnego załącznika?

Pobierz formularz w formacie PDF

Honorowi dawcy krwi, którzy w poprzednim roku podatkowym przekazali do stacji krwiodawstwa krew i jej składniki, mogą skorzystać przy wypełnianiu rozliczenia rocznego ze specjalnej ulgi podatkowej. Ulga na krew pozwala na zmniejszenie zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie PITy honorowych dawców krwi mogą uwzględniać taką ulgę i czy podatnik powinien składać PIT z ulgą dla krwiodawców wraz z jakimś konkretnym załącznikiem, wymaganym przez przepisy prawa podatkowego?

 

Jak wygląda ulga na krew?

Ogólnie rzecz ujmując, ulga na krew przyznawana jest podatnikom, którzy oddawali w poprzednim roku podatkowym nieodpłatnie krew. Ulga na krew jest jednym z rodzajów ulgi na darowizny, dlatego podlega zsumowaniu z innymi ulgami o podobnym charakterze, tj. z:

  • odliczeniem z tytułu darowizny na cele organizacji pożytku publicznego,
  • odliczeniem z tytułu darowizny na cele kościelne.

Łącznie, odliczenie z tytułu tych trzech ulg nie może przekroczyć limitu 6% dochodu wykazanego w deklaracji rocznej podatnika.

Honorowy krwiodawca może złożyć PIT z ulgą dla krwiodawców, odliczając odpowiednią wysokość ulgi. W danym roku podatkowym kobieta może oddać 1,8 litra krwi, a mężczyzna 2,7 litra, oraz każdy może oddać po 25 litrów osocza. Za litr oddanej krwi lub osocza przysługuje ekwiwalent w wysokości 130 zł. Maksymalne odliczenie z tytułu ulgi na krew u mężczyzny wynosi 3601 zł, a u kobiety 3484 zł. Oczywiście, należy wziąć przy tym pod uwagę limit 6% dochodów dla odliczania wszystkich darowizn.

Warunki rozliczenia ulgi na krew

PITy honorowych dawców krwi mogą uwzględniać ulgę z tytułu krwiodawca, jeśli podatnik posługuje się jednym z następujących druków podatkowych:

  • PIT-36 lub PIT-37, właściwych dla podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%,
  • PIT-28, właściwego dla podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W pierwszych dwóch przypadkach ulga na krew jest odejmowana w założonej wysokości od dochodu, a w przypadku deklaracji PIT-28 – od przychodu, bowiem to on stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ryczałtowców.

Oprócz ujęcia ulgi na krew w rocznym rozliczeniu podatkowym podatnik powinien wypełnić odpowiedni załącznik do rozliczenia podatkowego. Ulgę ujmuje się w załączniku PIT/O, w którym należy podać:

  • kwotę ekwiwalentu za przekazaną darowiznę krwi
  • dane pozwalające na identyfikację stacji krwiodawstwa, na rzecz której podatnik przekazał krew
  • kwotę dokonanego odliczenia podatkowego

Nie jest to załącznik specjalnie stworzony do ujmowania ulgi na krew, ale załącznik służący do wykazywania wielu innych ulg podatkowych. Należy pamiętać, że podstawą dokonania rozliczenia ulgi dla krwiodawców będzie dokument - zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi, o ilości bezpłatnie oddanej krwi i jej składników przez krwiodawcę. Zaświadczenia nie dołącza się do deklaracji głównej, ani nie podpina się w załączniku PIT/O. Niemniej, należy nim dysponować na wypadek kontroli prowadzonej przez Urząd Skarbowy lub Urząd Kontroli Skarbowej. Jest on potwierdzeniem dokonania darowizny krwi i podstawą potwierdzenia zasadności zastosowania ulgi na krew w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Program do rozliczania PIT online - szybko, łatwo, na czas!

Od momentu, kiedy fiskus „uwolnił” rozliczenie PIT online, rośnie sukcesywnie liczba podatników, którzy decydują się na skorzystanie z takiej możliwości. Program online służący do wypełnienia i wysyłki deklaracji podatkowej PIT do urzędu skarbowego nie trzeba nawet instalować na dysku swojego komputera. Można w dowolnym miejscu i czasie, wszędzie tam, gdzie użytkownik ma dostęp do komputera i sieci internetowej, wypełnić swoje zeznanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i złożyć je w urzędzie skarbowym, bez wychodzenia z domu.

PIT roczny - e-deklaracja: poradnik mini

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego polskiego rezydenta podatkowego. Jeśli masz taki status, a pozyskiwałeś w poprzednim roku podatkowym jakiekolwiek przychody lub dochody objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz musiał złożyć swoje PITy do urzędu skarbowego. Możesz przy tym wysłać PIT roczny pocztą, listem poleconym, pamiętając o zwrotnym potwierdzeniu odbioru, albo zanieść samemu do urzędu, który jest właściwy względem twojego stałego miejsca zamieszkania. Od kilku lat można także posłużyć się elektronicznym formularzem PIT. E-deklaracja roczna składana w trybie online jest prosta do wypełnienia, dzięki kreatorowi rozliczenia, a także wyklucza konieczność wizyty na poczcie lub w urzędzie. Oszczędzasz swój cenny czas oraz pieniądze. A my - przedstawiamy poradnik, jak wypełnić taką e-deklarację, aby wszystko było zgodne z literą prawa i wygodne dla podatnika.

Czy w e-deklaracjach podatkowych można skorzystać z ulg i preferencji?

E-deklaracje przez internet można składać szybko, bez wychodzenia z domu, jeśli tylko masz dostęp do komputera i sieci. Wchodzisz na odpowiednią stronę, ściągasz program do wypełniania e-PIT-ów, albo korzystasz z aplikacji online. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, e-deklaracje PIT są traktowane w taki sam sposób jak rozliczenia składane w trybie tradycyjnym, na papierowych drukach. Czy e-PIT pozwoli mi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych? Czy będę mieć do nich ograniczony dostęp? Takie wątpliwości często pojawiają się u polskich podatników, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy rozliczają się przez internet. Są zupełnie bezpodstawne, ponieważ o wiele łatwiej jest skorzystać z ulg i preferencji w rozliczeniach PIT właśnie przez internet w e-deklaracji rocznej.

Deklaracja PIT rencisty - jaki druk, jak wypełnić

Renta jest jednym z grup dochodów, z których podatnik musi rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Rencista musi wypełnić odpowiednie druki PIT, albo też jego deklaracja PIT może zostać złożona za pośrednictwem organu rentowego - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jaki druk PIT powinien wypełnić rencista przy samodzielnym rozliczeniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na czym polega system e-deklaracji PIT?

Kilka milionów Polaków posługuje się obecnie systemem e-deklaracje, który pozwala na złożenie zeznania rocznego PIT całkowicie przez internet. Nie musisz więc wychodzić z domu, aby wywiązać się ze swojego zobowiązania wobec fiskusa. Możesz po prostu wypełnić deklarację PIT przed monitorem swojego komputera. Co więcej, takie rozliczenie jest znacznie łatwiejsze, niż gdybyś miał wypełniać poszczególne pola papierowego druku PIT. Na czym polega system e-deklaracje PIT i czy ty też możesz za jego pośrednictwem rozliczać się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Co grozi za nieterminowe rozliczenie PIT?

Podatnicy objęci opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich przychodów (dochodów), czyli polscy rezydenci podatkowi, muszą nie tylko płacić fiskusowi podatki naliczone od właściwej podstawy opodatkowania, ale również składać rozliczenie PIT do urzędu skarbowego w ściśle oznaczonym w ustawie o PIT terminie. Sprawdźmy, jakie terminy rozliczeń rocznych obowiązują podatników będących osobami fizycznymi.