Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Czy można przekazać 1 proc. podatku dochodowego w ramach e-deklaracji?

Pobierz formularz w formacie PDF

Przy okazji wypełniania deklaracji podatkowej - papierowej lub PIT online, mamy możliwość wypełnienia w dowolny sposób pola dotyczącego przekazania 1 proc. podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jak tego dokonać? W jaki sposób wpisać odpowiedni numer KRS organizacji, jeśli wypełniamy PIT przez internet. Czy e-deklaracja daje na pewno taką możliwość podatnikom?

 

Kto ma możliwość przekazania 1 procenta podatku?

Nie wszyscy podatnicy w Polsce mogą przekazać swój 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Żeby było to w ogóle możliwe, podatnik musi mieć jakikolwiek podatek do zapłaty do urzędu skarbowego.

Jak wskazują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, opcję przekazania 1 proc. podatku dla OPP mają:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, korzystający z liniowej, 19 proc. stawki podatku dochodowego PIT.  

Jest to spora grupa podatników w Polsce, z wykluczeniem podatników rozliczających się przy użyciu karty podatkowej. Co ciekawe, obecnie przekazanie 1 proc. podatku dla OPP jest możliwe także dla tych wszystkich podatników, którzy nie rozliczają się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z urzędem skarbowym samodzielnie, ale za pośrednictwem płatnika. Wystarczy w sytuacji uzyskania np. formularza PIT-40A przekazać do urzędu druk PIT-OP. Wskazuje się w nim, dla kogo lub jakiej organizacji OPP przekazujemy 1 proc. podatku PIT. Z takiej opcji skorzystają:

 • emeryci i renciści,
 • osoby, które dostały od organu rentowego roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za poprzedni rok podatkowy,
 • nie uzyskały w poprzednim roku podatkowym innych dochodów, które powinny wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 i PIT-36, dlatego rozliczają się za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Jak przekazać 1 procent podatku?

Jeśli podatnik ma możliwość przekazania darowizny w postaci 1 proc. podatku na OPP, powinien najpierw rozliczyć swój PIT. Może to zrobić albo na druku papierowym, albo z wykorzystaniem e-deklaracji podatkowej. Obie są traktowane przez fiskusa na równi względem siebie i pozwalają na obdarowanie 1 procentem podatku dochodowego wybranej osoby czy organizacji, o ile podmioty te mają status OPP. Z opcji tej skorzystają podatnicy rozliczający się na drukach:

 • PIT-36 - druk przeznaczonych dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc., uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-37 - druk przeznaczonych dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc., uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika,
 • PIT-36L - druk przeznaczonych dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach podatku liniowego, według jednolitej stawki 19 proc. od dochodu,
 • PIT-28 - druk przeznaczonych dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W każdym z powyższych formularzy jest pole pozwalające na przekazanie na wybrany cel lub organizację OPP 1 proc. podatku. Podatnik powinien wpisać w rubryce w PIT numer KRS wybranej organizacji, posiadającej status OPP. Należy sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym numer rejestracyjny KRS organizacji pożytku publicznego, dla której chcemy dokonać takiej darowizny. Trzeba podkreślić, że 1 proc. podatku można przekazać wyłącznie tym organizacjom, które posiadają status organizacji pożytku publicznego, nadawany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Status można sprawdzić na ministerialnej liście. Żadna inna organizacja, nawet jeśli zostanie wpisana w rubryce w PIT, nie otrzyma od podatnika kwoty odpowiadającej 1 procentowi jego podatku. Dlatego lepiej sprawdzić, czy wybrana organizacja posiada taki status.

Konieczne jest wysłanie PIT w terminie wskazanym w ustawie, aby fiskus przekazał naszą darowiznę.

Jednocześnie warto podkreślić, że nie można przekazać skutecznie 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

W rubryce służącej do przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP należy wpisać kwotę, którą chcemy przekazać. Nie może być ona jednocześnie wyższa niż 1 proc.  podatku należnego, wynikającego z rocznego zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wskazuje na to art. 45 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

Pierwsze rozliczenie PIT jednoosobowej firmy

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest powszechną formą prowadzenia mikro działalności w Polsce. Od takich firm zaczynało wielu przedsiębiorców, którzy później rozbudowali swoje zakłady i zatrudniają obecnie po kilkadziesiąt czy kilkaset pracowników. Firma jednoosobowa może sprowadzać się także do prowadzenia działalności jako samozatrudniony. Bez względu na typ, przychody lub dochody pochodzące z jednoosobowej firmy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jakie rozliczenie PIT powinna złożyć osoba prowadząca taką działalność? Jak po raz pierwszy wypełnić rozliczenie roczne jednoosobowej firmy?

Źródła przychodów w PIT-37

Deklaracja podatkowa jest obowiązkowa dla każdego polskiego rezydenta podatkowego. Należy ją wypełnić i dostarczyć w dogodny dla siebie sposób - osobiście, listownie lub online do urzędu skarbowego. Problem w tym, że wielu z nas nie wie, jaki druk PIT wykorzystać, aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ułatwiamy Państwu dokonanie takiego wyboru, opisując druk PIT-37. Dowiecie się z naszego artykułu, jakie źródła przychodów uzasadniają zastosowanie rozliczenia PIT37 w praktyce, a kiedy powinno się użyć innego formularza podatkowego PIT. Trzeba podkreślić, że PIT-37 jest właściwy dla części podatników, dla których skala podatkowa jest narzuconą przez przepisy ustawy o PIT metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Program do rozliczania PIT rocznego - online (bez pobierania)

Programy służące do rozliczania deklaracji PIT przez internet można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to te, które wymagają od użytkownika ściągnięcia pliku z instalatorem na dysk komputera lub tabletu, następnie zainstalowania go i uruchomienia. Dopiero wtedy można wykorzystać program do rozliczania PIT-ów we właściwy sposób i wywiązać się tak z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Drugim typem są programy, które dostępne są w trybie online, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Taki program do rozliczania PIT online jest prosty w obsłudze i nie zaśmieca dysku naszego urządzenia - komputera lub tabletu. Jego atutem jest fakt, że można z niego korzystać w dowolnym miejscu, bez potrzeby uruchamiania programu do e-deklaracji podatkowych na konkretnym komputerze. Potrzebna jest ku temu wyłącznie przeglądarka internetowa.

Deklaracja PIT przez Internet - żona i mąż razem na jednym formularzu

Rozliczenia podatkowe PIT mogą być składane osobiście, pocztą na adres urzędu skarbowego (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) albo z wykorzystaniem e-deklaracji podatkowych. Takie same uprawnienia mają małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie. Deklaracja PIT przez internet przy druku PIT małżonków jest tak samo ważna jak formularz PIT papierowy składany na nazwiska żony i męża. Sprawdźmy, jak poprawnie rozliczyć się online wspólnie, na jednym druku z małżonkiem oraz jak zweryfikować swoje dane osobowe w programie e-deklaracji.

Poradnik dla podatnika będącego rodzicem, czyli PIT z dzieckiem

Rozliczenie PIT ma za zadanie wykazać wszystkie przychody objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które w poprzednim roku podatkowym pozyskał podatnik lub także małoletnie dziecko podatnika. W ramach deklaracji PIT rozliczy się on z fiskusem i będzie mógł opłacić należny urzędowi skarbowemu podatek. W wielu przypadkach należność podatkowa wobec fiskusa może zostać okrojona dzięki skorzystaniu z dostępnych ulg i preferencji. Uprawnionymi do ich zastosowania są między innymi rodzice. Przedstawiamy krótki poradnik dotyczący tego, jak korzystnie dla podatnika złożyć swój PIT z dzieckiem w formie rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko lub z zastosowaniem ulgi rodzinnej.