Czy e-Deklaracja PIT to bezpieczny sposób na rozliczenie z fiskusem?

Pobierz formularz w formacie PDF

Rozliczenie roczne jest obowiązkowe dla wszystkich podatników mających status polskiego rezydenta podatkowego, którzy w poprzednim roku pozyskiwali przychody lub dochody opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mają oni prawo i możliwość złożenia swojego zeznania PIT przez internet. Czasem jednak pojawiają się wątpliwości, czy e-deklaracja PIT jest bezpieczną formą na rozliczenie z fiskusem?

 

Bezpieczeństwo podatnika

Jeśli e-deklaracja PIT wypełniana jest w systemie do e-PIT-ów dostępnych w internecie i sprawdzonym przez ministerstwo finansów, bez obaw można ją przesłać fiskusowi i wywiązać się ze swojego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fiskus sprawdza, czy osoba, której dane wpisane są w formularzu elektronicznym, rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje. W jednym z ostatnich pól formularza podatkowego PIT przez internet podatnik musi bowiem podać wysokość swojego ubiegłorocznego przychodu z poprzedniej deklaracji podatkowej. Jeśli wartość ta nie jest mu znana, to dla złożenia e-deklaracji PIT konieczne będzie dla podatnika posłużenie się podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikacji, albo też wydrukowanie wypełnionej deklaracji i zaniesienie jej osobiście bądź wysłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres właściwego urzędu skarbowego.

Dla potwierdzenia tego, że tożsamość podatnika i wysokość wpisanego przychodu zgadzają się z informacjami zapisanymi w systemie fiskalnym, do podatnika po poprawnym złożeniu e-deklaracji wysyłane jest pismo UPO. To urzędowe potwierdzenie odbioru przesyłane podatnikowi na adres jego poczty elektronicznej.

Jakie formularze wypełnimy online?

Obecnie niemal wszystkie deklaracje podatkowe PIT, jaki informacje podatkowe wypełniane przez płatników (PIT-11 czy PIT-40A), można wysłać w trybie online do urzędu skarbowego. Podatnik wypełni w programie e-PIT następujące deklaracje roczne:

  • PIT-16A zeznanie podatkowe kartowicza, czyli podatnika rozliczającego się według karty podatkowej,
  • PIT-19A zeznanie podatkowe osób duchownych, płacących podatek zryczałtowany,
  • PIT-28 zeznanie podatkowe ryczałtowca, czyli podatnika rozliczającego się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36 zeznanie podatkowe podatnika, który w poprzednim roku podatkowym osiągał dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej,
  • PIT-36L zeznanie podatkowe podatnika - liniowca, czyli rozliczającego się według podatku liniowego,
  • PIT-37 zeznanie podatkowe podatnika, który w poprzednim roku podatkowym osiągał dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej,
  • PIT-38 zeznanie podatkowe podatnika zobowiązanego do rozliczenia z fiskusem z tytułu pozyskiwanych dochodów kapitałowych i giełdowych,
  • PIT-39 zeznanie służące do rozliczania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości.
  • PIT-40 zeznanie, które wypełnia płatnik w imieniu podatnika - pracownika.

Wszystkie te deklaracje wypełnia się szybko w systemie e-deklaracji podatkowych. Można w nich skorzystać (w części) z preferencji i ulg podatkowych, m.in. złożyć zeznanie PIT łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT online i papierowy na równi

Fiskus w ten sam sposób traktuje rozliczenia roczne składane w trybie online, jak i w formie papierowej. Dla finalnego rozliczenia, korzystania z ulg i odliczeń podatkowych, fakt, jak złożony zostanie PIT, nie ma w praktyce żadnego znaczenia. Można w nim skorzystać z kwoty wolnej od podatku, której wysokość uzależniona jest od dochodu wypracowanego w danym roku podatkowym przez podatnika, o ile rozlicza się on z wykorzystaniem skali podatkowej.

E-deklaracje to bezpieczne formularze podatkowe, które zawierają bezcenne podpowiedzi dotyczące tego, jak wypełniać poszczególne pola druku PIT. Trudno się pomylić, kiedy program na bieżąco sprawdza wpisane wartości. Podatnik nie musi wiedzieć, na podstawie czego się rozlicza i jaką stawkę podatku powinien zastosować w PIT. Wszystkie te parametry dobiera program, po udzieleniu przez podatników odpowiedzi na zadane pytania.

Umowa z nianią, czyli roczny PIT niani

Praca niani, czyli opiekunki do dziecka, może być wykonywana na podstawie formalnie zawartej umowy. Jest to legalny sposób na zatrudnienie niani. W takim wypadku umowa z nianią rodzi pewne konsekwencje podatkowe. Nianie mogą liczyć dzięki temu na ubezpieczenie społeczne z ZUS. Ich roczny PIT musi uwzględnić dochody pozyskiwane z umowy z rodzicami, u których pracują. Jakie zestawienie podatkowe roczne powinna więc złożyć niania? Czy deklaracje Pity opiekunek do dzieci będą sporządzane w taki sam sposób, jak przy pracy na etacie?

Skorzystaj z programu do PIT online - nic nie musisz pobierać!

Nie chcesz zaśmiecać pamięci swojego komputera kolejnymi programami do wypełniania e-deklaracji podatkowych PITy? Wcale nie musisz tego robić i wbrew pozorom nie będzie to jednocześnie oznaczało rezygnacji z elektronicznego rozliczenia podatkowego PIT. Program online pomoże ci wypełnić zobowiązanie wobec fiskusa, wysłać PIT wraz z ewentualnymi załącznikami i otrzymać urzędowe potwierdzenie odbioru na wskazany adres poczty elektronicznej. Jak korzystać z takiego programu? Czy wszystkie formularze PIT będzie można w nim bezproblemowo wypełnić? W jakim terminie należy złożyć PIT online?

Czy podatnik musi korzystać z pomocy ekspertów przy rozliczaniu e-deklaracji?

E-deklaracje PIT przez internet to wygodna i szybka metoda na rozliczanie się z fiskusem z tytułu uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przychodów lub dochodów. Bez względu na metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w zasadzie zawsze można złożyć PIT przez internet lub choćby wypełnić go w wersji elektronicznej. Początkujący podatnik, który nie ma szerokiej wiedzy z zakresu aktualnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez problemu poradzi sobie z obsługą programu do wypełniania e-PIT-ów. Jak on działa?

Czy w e-deklaracjach podatkowych można skorzystać z ulg i preferencji?

E-deklaracje przez internet można składać szybko, bez wychodzenia z domu, jeśli tylko masz dostęp do komputera i sieci. Wchodzisz na odpowiednią stronę, ściągasz program do wypełniania e-PIT-ów, albo korzystasz z aplikacji online. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, e-deklaracje PIT są traktowane w taki sam sposób jak rozliczenia składane w trybie tradycyjnym, na papierowych drukach. Czy e-PIT pozwoli mi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych? Czy będę mieć do nich ograniczony dostęp? Takie wątpliwości często pojawiają się u polskich podatników, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy rozliczają się przez internet. Są zupełnie bezpodstawne, ponieważ o wiele łatwiej jest skorzystać z ulg i preferencji w rozliczeniach PIT właśnie przez internet w e-deklaracji rocznej.

PIT roczny - e-deklaracja: poradnik mini

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego polskiego rezydenta podatkowego. Jeśli masz taki status, a pozyskiwałeś w poprzednim roku podatkowym jakiekolwiek przychody lub dochody objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będziesz musiał złożyć swoje PITy do urzędu skarbowego. Możesz przy tym wysłać PIT roczny pocztą, listem poleconym, pamiętając o zwrotnym potwierdzeniu odbioru, albo zanieść samemu do urzędu, który jest właściwy względem twojego stałego miejsca zamieszkania. Od kilku lat można także posłużyć się elektronicznym formularzem PIT. E-deklaracja roczna składana w trybie online jest prosta do wypełnienia, dzięki kreatorowi rozliczenia, a także wyklucza konieczność wizyty na poczcie lub w urzędzie. Oszczędzasz swój cenny czas oraz pieniądze. A my - przedstawiamy poradnik, jak wypełnić taką e-deklarację, aby wszystko było zgodne z literą prawa i wygodne dla podatnika.

Program do rozliczania PIT online - szybko, łatwo, na czas!

Od momentu, kiedy fiskus „uwolnił” rozliczenie PIT online, rośnie sukcesywnie liczba podatników, którzy decydują się na skorzystanie z takiej możliwości. Program online służący do wypełnienia i wysyłki deklaracji podatkowej PIT do urzędu skarbowego nie trzeba nawet instalować na dysku swojego komputera. Można w dowolnym miejscu i czasie, wszędzie tam, gdzie użytkownik ma dostęp do komputera i sieci internetowej, wypełnić swoje zeznanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i złożyć je w urzędzie skarbowym, bez wychodzenia z domu.