Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Co zrobić, gdy PIT-11 otrzymam po terminie - PITy 2015 program

Pobierz formularz w formacie PDF

Otrzymałeś PIT-11 po tym, jak złożyłeś już rozliczenie pit za 2014 r.? Przeczytaj, co powinieneś w tej sytuacji zrobić?

Nie trać czasu, skorzystaj także z naszego programu do rozliczania pit - dzięki temu programowi dostępnemu na naszej stronie do rozliczenia z fiskusem nie potrzebujesz wiedzy księgowej czy kalkulatora. Program PITy 2014 pomoże ci szybko i skutecznie sporządzić rozliczenie roczne za 2014r.

Niektórzy podatnicy udają, że takiego PIT-11 nie dostali. Jednak liczenie na to, że urząd skarbowy nie zorientuje się albo nie będzie dociekał, czy podatnik rozliczył się z dochodów z tego dodatkowego PIT-11, jest ryzykowne. Należy pamiętać, że przecież drugi egzemplarz PIT-11 również trafił już do fiskusa. Jeśli urząd skarbowy rozpocznie postępowanie podatkowe albo kontrolę podatkową, skutki niewykazania dochodów z tego PIT-11 w rocznym zeznaniu podatkowym mogą być bardzo dotkliwe.

 

Trzeba bowiem pamiętać, że jeśli płatnik (np. nasz były pracodawca) nie wystawił – mimo ciążącego na nim obowiązku - PIT-11, to nie zwalnia to podatnika z obowiązku złożenia rozliczenia z przychodów otrzymanych za pośrednictwem tego płatnika-pracodawcy. Co gorsza, w sytuacji, gdy małżonkowie składali wspólne rozliczenie pitów, nie zwalnia to również współmałżonka z odpowiedzialności za nierozliczony podatek. Zgodnie bowiem z ordynacją podatkową, małżonkowie, którzy wspólnie złożyli rozliczenie pit, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Dlatego lepiej nie czekać w nadziei, że urząd skarbowy nie sprawdzi, co z tym dodatkowym PIT-11. O wspólnym rozliczaniu małżonków przeczytasz tutaj: wspólne rozliczanie.

Przede wszystkim podatnik powinien, na podstawie ordynacji podatkowej, skorygować rozliczenie PIT za 2014 (np. w aplikacji komputerowej dostępnej na naszej stronie, która umożliwia zapisanie i późniejszą edycję deklaracji). W korekcie powinien uwzględnić dochód wykazany w spóźnionym PIT-11. Jeżeli powstałaby z tego tytułu niedopłata podatku (pobrana przez zakład pracy zaliczka byłaby niższa niż należy podatek z tego tytułu), to podatnik musi naliczyć i zapłacić również odsetki za zwłokę. 

Wraz z korektą zeznania podatnik może złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. W ramach tego może też złożyć tzw. czynny żal powołując się na art. 16 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie bowiem z tym przepisem nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba:
- zawiadomić pisemnie lub ustnie do protokołu o popełnionym wykroczeniu lub przestępstwie,
- uiścić uszczuplony podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Zasadniczo podstawą do ukarania mógłby tu być:
- art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego, mówiący, że podatnik, który składając organowi podatkowemu deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie;
- art. 54 § 1 kodeksu karnego skarbowego, mówiący, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

co zrobić pit-11 po terminieNależy jednak zastanowić się, czy w tej sytuacji podatnik w ogóle popełnił przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Jeśli podatnik wykaże, że interweniował (dzwonił, pisał) u byłego pracodawcy, żeby przysłał PIT-11, a ten zrobił to z opóźnieniem, to trudno mówić o winie podatnika, a tylko ta byłaby podstawą ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej. Jeśli podatnik nie może tego udowodnić, to rzeczywiście może złożyć tzw. czynny żal. Jednak ewentualna odpowiedzialność zależy w dużej mierze od okoliczności sprawy.

Jeśli podatnik nie wpisał w rozliczenie podatkowe dochodu wynikającego z dosłanego mu teraz PIT-11, ale nie powstała z tego tytułu żadna zaległość podatkowa, to można mówić o znikomej szkodliwości społecznej czynu. W takiej sytuacji w ogóle nie mogłoby być mowy o przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym.

Jeśli natomiast powstała zaległość podatkowa, to wiele może zależeć od tego, czy firma opóźniająca się z PIT-11 była jedynym źródłem przychodów podatnika, czy takich źródeł było wiele. Co innego bowiem zapomnieć rozliczyć się z dochodu uzyskanego u jedynego pracodawcy (zleceniodawcy), a co innego nie uwzględnić dochodu pochodzącego z jednego z wielu źródeł przychodów, tym bardziej gdy nie dostaliśmy PIT-11.
 

Słowa kluczowe

 • PIT-11 spóźniony PITy 2015 Program
 • PITy 2015 program po terminie pit 11
 • Program PITy 2015 a korekta zeznania
 • Spóźniony PIT-11 w programie do rozliczania pit 2015
 • Rozliczenie podatkowe 2015 a PIT-11
 • Rozliczenie podatkowe 2015 przez Internet
 • Darmowy program do rozliczania pitów 2015
 • Program PITy 2015 do pobrania

Ulga rehabilitacyjna w PITy 2015 Programie, skorzystaj i Ty!

ulga rehabilitacyjna fotoNiepełnosprawni oraz osoby, które ich utrzymują, składając rozliczenie za 2014r., mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Należy w tym celu zbierać faktury potwierdzające wydatki na rekonwalescencję oraz rzeczy ułatwiające codzienną egzystencję. Faktury te będą niezbędne przy rozliczaniu podatku. O koszty rehabilitacji można bowiem pomniejszyć dochód z rozliczenia. Niepełnosprawni, którzy chcą skorzystać z ulgi chętnie wykorzystują często nasz Program do rozliczeń, w ocenie wielu użytkowników to najlepsze narzędzie do obliczeń podatkowych. Program  PITy 2014 pomoże także Tobie przebrnąć przez wszystkie formalności związane z deklaracjami rocznymi.

Skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej można wówczas, gdy osoba, której dotyczy wydatek, ma:
- orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
- decyzję przyznającą rentę z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub
- orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16. roku życia).

Wydruk z PITy 2015 programu - jak długo przechowywać rozliczenie podatkowe 2015?

Masz problem ze sporządzeniem deklaracji podatkowej. Skorzystaj z rady ekspertów i jak miliony Polaków pobierz już dziś PITy 2014 Program - czyli darmowy program do rozliczania PITy 2014 do pobrania z naszego serwisu.

Rozliczenie podatkowe nie kończy się z dniem złożenia deklaracji, ale w momencie przedawniania się zobowiązania podatkowego. Dlatego do tego czasu należy przechowywać wszystkie dokumenty podatkowe dotyczące rozliczenia rocznego. Podatnik zobowiązany jest do przechowywania dokumentów podatkowych, ponieważ w każdej chwili fiskus może skontrolować, czy rozliczenie zostało wypełnione prawidłowo.

1% w pity 2015 programie, czyli przekaż jeden procent podatku - organizacji OPP

Osoby, które chcą wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego jednym procentem swojego podatku, nie muszą wpisywać jej nazwy w formularzu PIT. Z pomocą przychodzi nam również darmowy Program do rozliczania deklaracji PIT. Pobierz program i przekaż jeden procent potrzebującym już dziś.

Jest to jedna ze zmian, jakie Ministerstwo Finansów wprowadziło w życie na początku tego roku. Dotychczas trzeba było podać nazwę wybranej organizacji oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Teraz wystarczy już tylko sam numer KRS. Powodem jest zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - zakłada ona ograniczenie danych, jakie musi podać osoba przekazująca jeden procent podatku. Pozostałe zasady pozostaną bez zmian. Pieniądze nadal będzie przekazywał w naszym imieniu na konto organizacji pożytku publicznego urząd skarbowy. Przy obliczaniu jednego procenta podatku warto wykorzystać program do rozliczania PIT. Pamiętaj program maksymalnie ułatwi i przyspieszy sporządzenie twojej deklaracji podatkowej

PITy 2015 Program a wydatki na remont mieszkania w ramach ulgi rehabilitacyjnej

wydatki na remont mieszkania w ramach ulgi rehabilitacyjnejZ ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub te, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. Ulga polega na odliczaniu od dochodu określonych wydatków, np. na remont mieszkania. Nie wiesz jak to zrobić? Z pomocą przychodzi Program dostępny do pobrania za darmo na naszej stronie. Dzięki Programowi PITy 2015, bez fachowej wiedzy z zakresu podatków czy pomocy księgowej, rozliczysz samodzielnie swój PIT roczny. Nie czekaj, pobierz już dziś najlepszy i darmowy Program do rozliczenia PIT-u. Dzięki temu programowi dowiesz się również jaki jest limit ulgi rehabilitacyjnej, bo program sam poinformuje Cię jeśli limit przekroczysz.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepisy nie określają szczegółowo, jakie wydatki podlegają odliczeniu. Adaptacja mieszkania lub budynku oznacza zatem przeróbkę mającą nadać mu inny charakter, przystosować do innego użytku. Natomiast wyposażenie mieszkania lub budynku to nadanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe.

Rozlicz zyski z najmu z PITy 2015 Programem

zyski z najmuPodatnik może złożyć rozliczenie podatkowe z tytułu zysków z najmu albo według skali podatkowej, albo ryczałtem. W tym drugim wypadku stawka wynosi tylko 8,5 proc., trzeba jednak spełnić pewne warunki.

W rozliczeniu z tytułu najmu podatnikom pomaga Program komputerowy. Najlepsza i zarazem darmowa aplikacja "PIT 2014 Program" do pobrania z naszej strony. Wybierz nasz program do PITy 2014; miej problem z głowy.

Najem jest odrębnym od działalności gospodarczej źródłem przychodu (umowy najmu reguluje kodeks cywilny), choć oczywiście może istnieć także najem, który prowadzony jest w ramach działalności. Jeśli nie wchodzi on w zakres tego, czym zajmuje się firma, wybór sposobu rozliczenia PIT z najmu pozostawiony jest osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie wtedy, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem tej działalności, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jak pozarolnicza działalność gospodarcza.

PITy 2015 Program i limit odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Wydatki na zakup leków można odliczyć od dochodu  w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Ulgę rehabilitacyjną odliczysz łatwo korzystając z darmowego programu do rozliczania PITy 2015 - jest on dostępny do pobrania w naszym serwisie!