Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Alimenty a rozliczenie roczne podatku w najłatwiejszym narzędziu - PITy 2015 Programie

Pobierz formularz w formacie PDF

Otrzymujesz świadczenia alimentacyjne? Sprawdź, jak są one opodatkowane oraz, jak i kiedy złożyć deklarację podatkową. Potrzebujesz profesjonalnej, ale łatwo dostępnej i bezpłatnej pomocy? Skorzystaj z najlepszej aplikacji dostępnej w sieci - z PITy 2014 Programu.

zdjecie dziecka - alimentyNa rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, jeżeli nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie, a dochody z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania lub dziecko jest wprawdzie w stanie utrzymać się samodzielnie, ale znajduje się w niedostatku. Świadczenia alimentacyjne mogą być spełniane przez zobowiązanego dobrowolnie i nie jest w tej mierze konieczne orzeczenie sądowe.

 

Alimenty wypłacane na rzecz dzieci są zwolnione z podatku dochodowego, nie musimy więc z tego tytułu składać oświadczeń w rozliczeniu PIT. Natomiast jeżeli alimenty otrzymuje małżonek, zwolnienie z rozliczenia w PIT dotyczy tylko tych kwot, które w miesiącu nie są wyższe niż 700 zł. Od nadwyżki bowiem trzeba już odprowadzić podatek. W takim przypadku kwotę, która jest wyższa w miesiącu niż 700 zł, osoba ją otrzymująca wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym (np. w PIT-37) w rubryce: inne źródła, i opodatkowuje wraz z innymi dochodami, stosując skalę PIT ze stawkami 18 i 32 proc. W rozliczeniu alimentów pomocny może okazać się darmowy program dostępny w naszym serwisie.

Czy otrzymywane alimenty można uznać za źródło przychodów? Przyjrzyjmy się temu na przykładzie: załóżmy, że podatniczka otrzymuje alimenty na siebie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie i na dziecko w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. W tej sytuacji tego typu wypłaty są źródłem przychodów podlegającym rozliczeniu w pit. Zgodnie bowiem z generalną zasadą wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. Specyfikacja źródeł przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, została ujęta w art. 10 ustawy o PIT. Źródłami przychodów są m.in. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym i jego zapłata wiąże się z uzyskaniem przez konkretnego podatnika przychodu ze źródeł przychodu wymienionych w powołanych przepisach z uwzględnieniem przewidzianych w nim zwolnień i zaniechań poboru podatku. Dla celów podatkowych przychody inne niż określone w art. 10 ustawy o PIT są kwalifikowane jako przychody z tzw. innych źródeł. Przykładem takich przychodów są m.in. właśnie alimenty. Wyjątkiem są jednak alimenty na rzecz dzieci. Te bowiem korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Kiedy alimenty są zwolnione z podatku? Załóżmy, że podatniczka otrzymuje alimenty na rzecz czwórki swoich dzieci. Wypłaty na każde dziecko nie przekraczają 700 zł miesięcznie. W tej sytuacji alimenty na dzieci są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą dot. rozliczeń rocznych 2014, wolne od podatku dochodowego są bowiem następujące alimenty:

 • na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • na rzecz innych osób, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Wypłacane na rzecz dziecka alimenty nie mogą być odliczane przez podatnika od dochodu lub podatku w rozliczeniu rocznym PIT. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak bowiem jakichkolwiek przepisów, które zwalniałyby z opodatkowania bądź pozwalały na odliczenie od dochodu środków przekazywanych przez podatnika lub potrącanych na alimenty. Zatem osoba przekazująca alimenty nie może ich odliczyć ani od dochodu, ani od podatku. Takiej ulgi nie ma bowiem w przepisach ustawy o rozliczenie podatku za 2014r.

Dalej potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej pomocy - przeczytaj artykuł i pobierz program do rozliczania alimentów.

Słowa kluczowe

 • Alimenty w PITy 2015 programie
 • Rozliczenia podatkowe 2015 z alimentami
 • Alimenty a program do rozliczenia PIT 2015
 • Rozliczenie podatku za 2015
 • Program do rozliczania pit a alimenty
 • Program do rozliczania podatku za 2015

Użyłeś PITy 2015 programu do złożenia rozliczenia rocznego po terminie - uwaga, czynny żal nie zawsze jest skuteczny

klepydra odlicza czas do terminuNiektórzy podatnicy uważają, że złożenie rozliczenia rocznego po terminie wcale nie musi wiązać się z karą za wykroczenie skarbowe. Owszem, bezkarność w tej sytuacji podatnik może zapewnić sobie poprzez złożenie tzw. czynnego żalu, czyli dokumentu powiadamiającego urząd o popełnieniu czynu zabronionego. Czynny żal jest prawnie uregulowany w Kodeksie karnym skarbowym, w którym czytamy, że karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Pobierz PITy 2015 Program i rozlicz swój tegoroczny PIT szybko i sprawnie!

Pobierz najlepszy darmowy Program PITy 2015 - przeznaczony do corocznych rozliczeń podatku Pit. Aktualna sprawdzona wersja aplikacji do sporządzania zestawień PITy2015 - dostępna do ściągnięcia z szybkiego serwera! 

Czas rozliczania PIT-ów za 2015r. nadchodzi nieubłaganie. I choć wydaje nam się, że dopiero co zdążyliśmy złożyć w urzędzie skarbowym nasze rozliczenie roczne, znów minął rok i ponownie stajemy przed koniecznością rozliczenia się z fiskusem. Płacenie podatków jest nieodzownym elementem życia każdego człowieka i nic nie wskazuje na to, aby miało się to szybko zmienić. Zatem choć do ostatecznego terminu złożenia zeznania podatkowego jest jeszcze trochę czasu, z pewnością warto już teraz zastanowić się, w jaki sposób dokonać tego obowiązku jak najmniej „boleśnie”. Wciąż bowiem spora część podatników na samą myśl o wypełnianiu druków PITy 2015 - dostaje gęsiej skórki.

Prawdopodobnie najprostszym sposobem na wypełnienie zeznania podatkowego jest gotowy program do rozliczania PIT 2015. Przekonało się o tym już mnóstwo ludzi. Czasy, kiedy podatnik ślęczał długie godziny z ołówkiem w ręce nad formularzem lub rozpaczliwie szukał pomocy wśród rodziny i znajomych, minęły bezpowrotnie. Obecnie wszystko wykona za nas program do rozliczania PIT – w kilkanaście minut będziemy mieć gotowe do wysłania zeznanie podatkowe. Jeżeli nasze dochody pochodzą jedynie z pracy etatowej lub umów cywilnoprawnych, a ulgi dotyczą tylko internetu lub dzieci (tzw. ulga internetowa w pit i ulga na dziecko), wypełnienie PIT staje się jeszcze prostsze, a czas „operacji” skraca się nawet do kilku minut.

Rozliczasz dochody z zagranicy w Pity 2015 Programie? Przeczytaj o uldze abolicyjnej.

Rozliczasz dochody z zagranicy? Skorzystaj z aplikacji najchętniej wybieranej przez Polaków - pobierz aplikację do roliczania pitów: PITy 2014 Program - z naszej strony...

Skorzystaj z ulgi abolicyjnej oraz najlepszego programu do rozliczeń podatkowych

Podatnicy, którzy nie przenieśli swojego miejsca zamieszkania (tzw. rezydencji podatkowej) za granicę i deklarują nadal stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub przebywają w Polsce ponad 183 dni w roku, muszą rozliczyć w Rzeczpospolitej wszystkie dochody osiągane w danym roku podatkowym. Jeśli podatnicy w roku podatkowym osiągają dochody za granicą lub w Polsce i za granicą w ciągu tego samego roku podatkowego, muszą dokonać rozliczenia PIT w obu tych państwach. Jeśli nie wiesz, jak rozliczyć swoje dochody z zagranicy, nie martw się - skorzystaj z programu do rozliczenia zeznań podatkowych. Ten program jest najchętniej używaną aplikacją przez Polaków do rozliczenia wszystkich aktualnych formularzy, jakimi są PITy 2014.

Skorzystaj z PITy 2015 Programu i korzystnie rozlicz przekazaną darowiznę

Jak w łatwy sposób połączyć szczytny cel z korzyścią podatkową? Wystarczy przekazać darowiznę i pomniejszyć swój dochód z rozliczenia PIT 2014. Nie wymaga to wiele zachodu. Wystarczy przelać pieniądze na konto organizacji (np. fundacji lub stowarzyszenia), która prowadzi działalność charytatywną (Organizacja Pożytku Publicznego, czyli tzw.: OPP). Można również przekazać jej takie rzeczy, jak ubrania, żywność lub książki.

Jeżeli chcesz przekazać darowiznę pamiętaj, że w programie PITy 2014 - znajdziesz listę organizacji dla których możesz przezać darowiznę. Poza tym program ten pomoże Ci pokonać wszystkie kłopoty podczas rozliczania druków Pity 2014. Korzystaj tylko ze sprawdzonych aplikacji, pamiętaj, że program dostępny na tej stronie internetowej posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz jest zupełnie bezpłatny.

Student pracujący na umowę zlecenie powinien rozliczyć się przy pomocy druku PIT-37. Formularz PIT 37 najszybciej i najłatwiej rozliczysz aplikacją polecaną przez ekspertów: PITy 2015 Program.

studenci obraz

Student pracujący na umowę zlecenie powinien rozliczyć się przy pomocy druku PIT-37. Formularz PIT 37 najszybciej i najłatwiej rozliczysz aplikacją polecaną przez ekspertów - PITy 2014 Program.

Wielu studentów swoją pierwszą pracę zaczyna jeszcze w trakcie studiów, ucząc się i pracując jednocześnie. Współpracę między pracodawcą a studentem najczęściej reguluje zawarta między nimi umowa zlecenie. Na podstawie dochodów osiągniętych z tego tytułu należy złożyć rozliczenie pit. Studenci bardzo chętnie wykorzystują do rozliczeń rocznych program komputerowy.