Pobierz program PITy 2016

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

PITy 2015 Program a rozliczenie podatkowe pracującego studenta

Pobierz formularz w formacie PDF

rozliczenie studentaStudent, który nie ukończył 25 roku życia, a jego dochody nie przekroczyły w 2015 roku 3091 zł, może złożyć wspólne rozliczenie roczne PIT wraz ze swoim rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Aby uniknąć błędów przy wypełnianiu rozliczenia PIT warto zrobić to wykorzystując dostępny na naszej stronie program komputerowy. Program do rozliczenia to najczęściej wykorzystywana aplikacja do rozliczeń rocznych. W ubiegłych latach z pomocy tego narzędzia skorzystało tysiące Polaków. Jeśli i Ty nie wiesz jak rozliczyć się z fiskusem darmowy program do rozliczania PIT za 2015r. możesz pobrać z naszego serwisu.

W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci podatek oblicza się w taki sposób, że dochód obliczony według zasad ogólnych, powiększony o ewentualne dochody małoletnich dzieci, dzieli się na pół, a następnie podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od tak uzyskanej połowy dochodu.

 

Przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumie się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli jest on osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a wychowującą dziecko. A zatem do kręgu osób samotnie wychowującą dziecko zaliczyć należy: pannę, kawalera, osobę rozwiedzioną, wdowę, wdowca, osobę w stosunku do której orzeczone separację, a także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Więcej pisaliśmy o tym w artykule: rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci.

Możliwość preferencyjnego rozliczenia PIT wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten zabrania osiągania przez dziecko dochodów powyżej 3091 zł w roku podatkowym z tytułu np. umowy o pracę, umowy o dzieło, czy umowy-zlecenia. Do limitu dochodu nie wlicza się renty rodzinnej ani przychodów z zawieranych przez dziecko umów-zleceń, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 200 zł (są one opodatkowane 18-proc. ryczałtem).

Trzeba również pamiętać, że preferencyjne rozliczenie roczne 2015 z dzieckiem nie może być złożone w sytuacji, gdy przychody rodzica albo jego dziecka są opodatkowane 19-procentowym podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Rozliczenia roczne pitów wspólnie z dzieckiem możliwe jest tylko na wniosek złożony na formularzu i to w terminie do 30 kwietnia 2016 roku. Jeśli rozliczenie pit zostanie złożone po terminie wówczas automatycznie traci się prawo do wspólnego rozliczania. Inaczej ma się też sprawa gdy dziecko dorabiało sobie pracując za granicą - jeśli taka sytuacja miała miejsce w Twojej rodzinie przeczytaj: jak rozliczyć pit studenta pracującego za granicą w wakacje. Nie martw się tymi wszystkimi możliwościami, nasz program przeprowadzi Cię przez proces rozliczenia PIT-a krok po kroku zadając Ci proste pytania. lDlatego nie czekaj Program PITy 2015 do rozliczeń rocznych jest dostępny do pobrania w naszym serwisie.
 

Słowa kluczowe

  • PITy 2015 Program a dochody studenta
  • PIT 2015 Program i rozliczenie rodzica samotnie wychowującego dziecka
  • Wspólne rozliczenie z Programem PITy 2015
  • Program do PITy 2015 a rozliczenie samotnego rodzica
  • PIT 2015 Program do rozliczenia studenta
  • Rozliczenie roczne 2015 w darmowy sposób

PITy 2015 Program i bony towarowe

bony towarowe zakupyW ciągu roku jest co najmniej kilka okazji, kiedy pracownicy wielu firm otrzymują od swego szefa bony towarowe. Kiedy nadchodzi czas składania rozliczenia PIT do urzędu skarbowego, podatnicy często zastanawiają się, czy otrzymane od pracodawcy bony powinni potraktować jako przychód, od którego należy zapłacić podatek?

Niestety, eksperci podatkowi odpowiadają na to pytanie twierdząco. Do rozliczenia rocznego warto wykorzystać np. Program PITy 2015, który automatycznie sporządzi naszą deklarację roczną. Dzięki programowi podatnik samodzielnie, nie posiadając żadnej wiedzy księgowej rozliczy się z urzędem skarbowym i złoży swój PIT drogą elektroniczną (tzw. e-deklaracje zatwierdzone przez Ministerstwo).

PITy 2015 Program i odliczenia podatkowe

Wszyscy doskonale wiemy, że podatki płacić trzeba. Ale to nie oznacza, że nie możemy obniżyć kwoty podatku, tym bardziej, że umożliwiają nam to przepisy o podatku PIT. Podatnicy zatrudnieni na etacie, którzy w 2015 roku ponieśli np. wydatki na cele rehabilitacyjne, w zeznaniu składanym do końca kwietnia 2016 r. odliczą je od dochodu. Z kolei przedsiębiorcy, którzy ponieśli wydatki związane z działalnością gospodarczą, mogą rozliczyć je w kosztach uzyskania przychodów, a tym samym zmniejszą swoją podstawę opodatkowania. W rozliczeniach podatkowych podatnikom przychodzi z pomocą Programu PITy 2015. Obecnie ten program do rozliczenia rocznego, to najpopularniejsza aplikacja w sieci. Program obliczy należny podatek, pomoże skorzystać z ulg podatkowych (przeczytaj: jakie są limity ulg) czy sporządzić deklaracje wspólnie z małżonkiem (tzw. wspólne rozliczenie pit z małżonkiem).

Pamiętaj, darmowy Program PITy 2015 znajdziesz na naszych stronach!

Wykorzystaj PITy 2015 Program do rozliczenia alimentów

Otrzymujesz świadczenia alimentacyjne? Sprawdź, jak są one opodatkowane i kiedy musisz złożyć rozliczenia roczne pitów. Nie zapomnij także o najlepszej aplikacji do sporządzania deklaracji rocznej. Z Programem do rozliczania PIT rozliczysz dodatkowe dochody, skorzystasz z ulg podatkowych, a także oddasz 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego. Program do rozliczania pitów z 2014r. to aplikacja polecana przez użytkowników aplikacji, ekspertów, księgowych. Pobierz darmowy program prosto z naszej strony już dziś.

Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, jeżeli nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie, a dochody z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania lub dziecko jest wprawdzie w stanie utrzymać się samodzielnie, ale znajduje się w niedostatku. Świadczenia alimentacyjne mogą być spełniane przez zobowiązanego dobrowolnie i nie jest w tej mierze konieczne orzeczenie sądowe.

Wykorzystaj PITy 2015 Program i uniknij kary za nieprawdziwe rozliczenie

uniknij kary sądowejPodatnicy wykazują swoje dochody w rozliczeniu rocznym (najczęściej jest to formularz PIT-37), składanym co roku do 30 kwietnia. Natomiast w terminie do końca lutego płatnicy mają obowiązek przesłać zarówno do podatnika, jak i do urzędu skarbowego informację o dochodach uzyskanych przez podatnika (formularz PIT-11) za poprzedni rok. W razie stwierdzenia niezgodności pomiędzy informacjami wykazanymi w wymienionych dokumentach naczelnik urzędu skarbowego, przeprowadzając czynności sprawdzające, może wezwać podatnika do złożenia korekty zeznania lub do wyjaśnienia istniejących rozbieżności (więcej w tym temacie przeczytaj tutaj: kiedy urząd skarbowy może nas wezwać?).

Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu w zeznaniu podatkowym i nie narażać się na niepotrzebne wizyty w urzędzie skarbowym, warto wypełnić deklarację wykorzystując Program komputerowy do rozliczeń PITy 2014. Już dziś pobierz Program PITy 2014  z naszej strony internetowej. Najważniejsze zalety, jakie posiada program do rozliczania pitów to m.in.: automatyczne obliczanie kwot w formularzach, przez co niweluje się możliwość popełnienia błędów kalkulacyjnych, które, jak wiadomo, zdarzają się bardzo często przy ręcznym liczeniu - pisaliśmy o tym też TUTAJ. Poza tym Program przenosi dane z załączników do zeznań i odwrotnie, komunikuje o brakujących lub błędnych danych, a także umożliwia przekazanie jednego procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W Pity 2015 Programie także rozliczenie twórców i artystów

Dla większości podatników czas na rozliczenie podatku trwa od 2 stycznia do 30 kwietnia 2015. Taki termin dotyczy również podatników składających zeznanie PIT-37. Rozliczenia roczne 2014 najłatwiej wypełnić oczywiście w komputerowym programie. Aplikacja do rozliczenia wypełni za Ciebie deklarację podatkową, pomoże skorzystać z ulg oraz oddać 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego. Darmowy program zrobi to wszystko za Ciebie - automatycznie.

Program PITy 2014 - możesz pobrać za darmo z naszej strony internetowej.


Rozliczenie roczne na druku PIT-37 składają m.in. te osoby, które w ubiegłym roku otrzymywały wynagrodzenie za pracę; emeryci i renciści, którzy chcą się samodzielnie rozliczyć z fiskusem, bo np. ponosili wydatki objęte ulgami podatkowymi (np. korzystali z ulgi rehabilitacyjnej) i Ci, którzy pracowali na umowy-zlecenia, w tym także twórcy i artyści - tzw. rozliczenie autorskich umów o dzieło.

Z Pity 2015 Programem rozliczysz stypendia sportowe

Już niedługo będziemy musieli złożyć w urzędzie skarbowym PIT 2014.  Żeby uniknąć problemów z wypełnianiem zeznania podatkowego, warto się odpowiednio przygotować do jego wypełnienia. W związku z możliwością rozliczenia pit przez Internet, podatnicy coraz chętniej wypełniają formularze pit na komputerze. Jeżeli po raz pierwszy zamierzasz wysłać swoje zeznanie roczne w formie elektronicznej, powinieneś skorzystać z programu do rozliczania formularzy PITy 2014. Jest to kompleksowa aplikacja, której zadaniem jest ułatwienie podatnikom wypełnienia obowiązku podatkowego.

Jak wiadomo przychody podatnika, mogą zostać zakwalifikowane w różny sposób, gdyż prawo podatkowe dzieli przychody na kilka grup. To, do jakiej grupy należą przychody, warunkuje sposób ich opodatkowania, a także wysokość kosztów uzyskania przychodu. Wszystkie regulacje dotyczące klasyfikacji źródeł przychodu, znaleźć możemy w obowiązujących przepisach podatkowych, które również zawarte zostały w programie o którym wspominaliśmy.