Pobierz program PITy 2014

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Pity 2014 Program dla bezrobotnych - bez pracy, też możemy skorzystać z ulgi na Internet

Pobierz formularz w formacie PDF

ulga na internetJeżeli bezrobotny podatnik nie ma prawa do zasiłku, a współmałżonek podatnika jest emerytem, warto złożyć wspólne rozliczenie roczne za 2014r. uwzględniając przy tym ulgę na Internet. Łączne opodatkowanie jest bowiem najkorzystniejsze, gdy między dochodami męża i żony jest duża różnica albo gdy jedno z nich nie ma żadnych dochodów. Podatek oblicza się wówczas w ten sposób, że sumuje się dochody męża i żony, a potem dzieli je na pół. Od tej kwoty oblicza się podatek według skali, a następnie mnoży razy dwa. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów, warto wypełnić zeznanie podatkowe poprzez program do rozliczeń pit - bo dzięki niemu unikniemy pomyłek obliczeniowych. Dzięki różnicy dochodów tak obliczony podatek będzie mniejszy niż gdyby zarabiający małżonek rozliczał się sam.

 

Jednak wspólne rozliczenie pit obwarowane jest pewnymi warunkami. Po pierwsze między małżonkami przez cały rok podatkowy (ten za który rozliczany jest podatek) musi istnieć wspólność majątkowa. Po drugie ani mąż ani żona nie mogą mieć dochodów wykluczających wspólne rozliczenie, tj. dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, ryczałtem czy w formie karty podatkowej. Po trzecie małżonkowie muszą wnioskować o opodatkowanie łączne. Wniosku nie trzeba składać oddzielnie, swoją wolę małżonkowie mogą wyrazić zaznaczając w programie do rozliczenia odpowiednie okienka we wspólnym zeznaniu rocznym PIT-37.

W tym przypadku mąż i żona mają prawo do odliczenia ulgi internetowej, jeśli oboje ponosili wydatki na Internet. Ulgę odlicza się od dochodu przed jego opodatkowaniem. W sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, wydatki na Internet może odliczyć także ten małżonek, który nie osiągał dochodów albo osiągał dochody nieprzekraczające kwoty wolnej od podatku (w 2012 r. jest to 3 091 zł). A zatem każde z małżonków ma prawo odjąć kwoty wynikające z faktur, maksymalnie 760 zł za cały rok - przeczytaj więcej o tym w artykule: prawo do podwójnej ulgi internetowej. Fiskus żąda jednak, by faktury lub inne dowody poniesienia wydatków na Internet zawierały imiona i nazwiska obojga małżonków. Warto więc zadbać o to, by dostawca Internetu umieścił dane drugiego małżonka na fakturze.

Słowa kluczowe

  • Rozliczenie roczne 2014 dla bezrobotnych
  • PIT 2014 program krok po kroku
  • PITy 2014 program do rozliczenia za darmo
  • PITy 2014 program a wspólne rozliczenie z małżonkiem
  • rozliczenie roczne 2014 a ulga na Internet
  • PIT 2014 program do rozliczenia dla każdego

Pity 2014 Program najlepszą formą nowoczesnego rozliczenia - e-PIT bez błędów

Rozliczenia podatkowe przez Internet, podobnie jak wypełnianie formularzy przez specjalny program do rozliczania formularzy PITy 2014  na komputerze, przynoszą podatnikom oszczędność czasu i pieniędzy. Procedura rozliczeń elektronicznych jest bowiem dość przyjazna od strony administracyjnej, ponieważ ustawodawca zlikwidował dodatkowe obowiązki związane z powiadamianiem organów podatkowych o wyborze takiej formy rozliczeń. Nie trzeba również stosować e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Zastępuje je pięć cech osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, identyfikator podatkowy oraz kwota przychodu z zeznania za rok 2012. Program, który umożliwi wysłanie edeklaracji pobierzesz z naszej witryny. ...

Skorzystaj z Programu PITy 2014 i rozlicz się bezbłędnie - bez ryzyka kontroli ze strony fiskusa

Urzędnicy skarbowi najczęściej kontrolują tych podatników, którym należy się zwrot podatku za pit 2014. Fiskus sprawdza wówczas, czy podatnik rzeczywiście miał prawo do uzyskania zwrotu i czy zwrot ten wyliczono prawidłowo. Kontrolerzy najczęściej proszą o dokumenty potwierdzające prawo do odliczeń czy to od dochodu, czy od podatku. Na sprawdzenie prawdziwości naszych deklaracji fiskus ma prawie aż sześć lat - wyjaśnialiśmy to w artykule: jak długo przechowywać rozliczenie podatkowe. Organy podatkowe mogą sprawdzać poprawność rozliczeń rocznych PIT do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym...

Elektroniczne PITy 2014 można sporządzić i przesłać do urzędu - z Programem PITy 2014

Złożenie zeznań rocznych e-PIT za 2014 r. jest prostsze, niż w latach poprzednich. Podatnicy mogą wypełnić zeznanie roczne w programie do rozliczania, a następnie przekazać go przez Internet do Urzędu Skarbowego.  Uproszczenie to stało się możliwe dzięki Ministerstwu Finansów, które uruchomiło środowisko testowe dla systemu e-Deklaracje, skierowane do producentów oprogramowania. Producenci po wdrożeniu do swoich programów rozliczeniowo-księgowych aplikacji do e-deklaracji, mogli uaktualnić swoje oprogramowanie lub poszerzyć ofertę m.in. o e-PIT.   W poprzednim roku funkcjonowały już firmy, które dawały program pomagający rozliczyć się z fiskusem za 2014 r. oraz umożliwiały...

Aby wysłać PIT przez Internet, korzystając z PITy 2014 Programu, wystarczy PESEL

Osoby fizyczne, które składają roczne rozliczenie PIT za 2014 rok przez Internet, nie muszą już podawać numeru NIP. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań. Obecnie podatnicy mogą złożyć przez Internet kilka deklaracji pit, m.in. PIT-37 (dochody z pracy) i PIT-36 (działalność gospodarcza), bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zabezpieczeniem są tzw. dane autoryzacyjne, a wśród nich był m.in. właśnie numer NIP. Ministerstwo dostosowało te przepisy do nowych zasad, zgodnie z którymi osoby fizyczne nie muszą się już posługiwać numerem NIP. Od 1 września 2012 r. zmianie uległy bowiem przepisy ustawy...

Formy opodatkowania w Programie PITy 2014 - jeżeli prowadzisz najem i nie płacisz ryczałtu

Zbliża się konieczność corocznego rozliczenia się z fiskusem z osiąganych przez nas dochodów za rok 2014. Rozliczeniu temu podlega każdy rodzaj osiąganego przez nas dochodu. Zasada ta tyczy się również, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również dochodów osiąganych z tytułu najmu, podnajmu, czy też dzierżawy. Dlatego sporządzając druk rozliczenie roczne 2014 koniecznym jest uwzględnienie w nim naszych dochodów osiąganych z tegoż tytułu. Co ważne, jeśli najmujesz swoje nieużywane mieszkanie osobie obcej, nie ciąży na Tobie obowiązek prowadzenia z tego tytułu działalności gospodarczej. W przypadku jednak, kiedy przedmiotem najmu jest co najmniej kilka mieszkań,...

Nie masz głowy do podatków? Program PITy 2014 cię wyręczy

Zmieniające się co roku limity, czy kwoty kosztów uzyskania przychodu, czy też dostępne ulgi – sprawiają, że coroczne wypełnianie druków podatkowych, z czasem staje się dla nas problemem. Aby wypełnić poprawnie swoje rozliczenie roczne 2014, nie ma co ukrywać, że koniecznym jest najpierw zapoznanie się z obowiązującymi limitami, czy kwotami wolnymi od podatku. W ramach kolejnych cięć, likwidowane lub modyfikowane są bowiem kolejne ulgi. Dlatego czasem trudno, bez odpowiedniej wiedzy, poprawnie wypełnić druk podatkowy typu PIT 2014.   Oczywiście Ministerstwo Finansów przygotowało specjalnie dla wszystkich podatników broszurki odpowiednie dla każdego formularza podatkowego, w...